Generációs különbségek és motiváció az élelmiszeriparban

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2022.09.02.37-48

Kulcsszavak:

motiváció, generáció, különbségek, jóllét, fluktuáció

Absztrakt

A változó gazdasági és környezeti tényezők közepette a vállalatok egyik meghatározó problémája továbbra is a munkaerő fluktuációja. A vezetők a pandémiás időszak egyik nem várt hatásaként szembesültek azzal a ténnyel, hogy a munkavállalók reakciói megváltoztak, gyakrabban és gyorsabban váltanak munkahelyet.  Tanulmányunkban a generációk közötti motivációs különbségeket elemeztük. A szakirodalmi előzmények bizonyítják, hogy a generációk értékrendjében jelentős különbségek alakultak ki, amelyeket az ösztönzés és motiválás során prioritásként kell kezelni. Kutatásunkat élelmiszeripari nagyvállalatok munkavállalói körében valósítottuk meg. Az adatgyűjtés hólabda módszerrel történt, amely során 126 válaszadóból álló adatbázist alakítottunk ki. Az adatelemzés során ANOVA elemzést és LSD post hoc típusú tesztet alkalmaztunk. Eredményeinek szerint a generációk között igazolhatóak a motivációs különbségek, amelyekre a vezetőknek a motivációs stratégiájukban és gyakorlatukban építeni szükséges. A Z és Y generációs munkavállalók nehezebben tudnak azonosulni a szervezeti célokkal és nagyobb arányban terveznek munkahelyet váltani. A szervezeteknek paradigmát kell váltani a belső kommunikáció gyakorlatában, annak érdekében, hogy a vállalati „üzenetek” minden munkatárs számára célba érjen.

Szerző életrajzok

 • Kőmüves Zsolt, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

  egyetemi docens
  E-mail: komuves.zsolt.sandor@uni-mate.hu

 • Hopp Alexandra, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

  hallgató
  E-mail: alexandra18.h@gmail.com

 • Szabó-Szentgróti Gábor, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Széchenyi István Egyetem

  egyetemi docens
  E-mail: szabo-szentgroti.gabor@sze.hu

Hivatkozások

Bencsik A. - Horváth-Csikós G. - Juhász T. (2016): Y and Z Generations at Workplaces. Journal of Competitiveness 8 (3) p. 90-106. DOI: https://doi.org/10.7441/joc.2016.03.06.

Csapai, Gy. E. - Varga, D. - Berke, Sz. (2020): Analysis of time management and self-management work practice by leaders – a focus group study. APSTRACT - Applied Studies in Agribusiness and Commerce 14: 3-4 pp. 133-140. , 8 p.

Czeglédi Cs. - Hajós L. - Kollár P. Marosné Kuna Zs. - Miskolciné Mikáczó A. - Varga E. (2018): Motivations and attitudes to entrepreneurship in Hungary based on a 2015 examination. Studia Mundi - Economica 5: 3 pp. 136-147. , 12 p. DOI: https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2018.05.03.136-147

Dajnoki, K. - Héder, M. (2017): „Új szelek fújnak” – a HR válasza a globalizáció és a változás kihívásaira. Hadtudomány, 84-93. DOI: https://doi.org/10.17047/HADTUD.2017.27. E. pp.84-93

Dernóczy-Polyák, A. - Kurucz, A. (2020): A modern értékek csak a bennszülötteké? In: Dernóczy-Polyák, Adrienn Kutatási jelentés 4. Győr, Magyarország : Universitas-Győr Nonprofit Kft. (2020) pp. 160-167., 8 p.

Gyurián N., Gyurián Nagy, N., Koczmann K. (2021). Változó munkavégzés a Covid-19 világjárvány idején. In: Csiszárik-Kocsir, Ágnes; Varga, János; Garai-Fodor, Mónika (szerk.) Vállalkozásfejlesztés a XXI. században 2021/1. kötet: Üzleti megoldások és gyakorlati tapasztalatok a menedzsment területén. Budapest, Magyarország: Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar pp. 47-65.

Jakab N. - Mélypataki G. - Solymosi-Szekeres B. - Berényi L. (2021): A generációk közötti együttműködés elősegítése a kiskereskedelmi munkahelyeken, In: Miskolci Jogi Szemle, Évf. 16 szám 4, 2021/4. szám, 55-78 pp, DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.4.1258

Joshi A. et al. (2010): Unpacking the generational identities in organizations. Academy of Management Review 35 (3) p. 392-414.

Khan N. (2019): Does Training and Employee Commitment Predict Employee Retention? AIMS International Journal of Management, 12(3), 153. DOI: https://doi.org/10.26573/2018.12.3.1

Kissné A. K. (2013): A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományának, valamint a versenyszféra motiváltságának összehasonlító elemzése. Doktori értekezés. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi Doktori Iskola, Budapest.

Korzynski P. (2013): Employee motivation in new working environment. International Journal of Academic Research, 5(5), 184–188. DOI: https://doi.org/10.7813/2075-4124.2013/5-5/b.28

Kupperschmidt B. R. (2000): Multigeneration Employees. Strategies for Effective Management. The Health Care Manager, Vol. 19., Issue 1., 2000, pp. 65-76.; ARNETT, Jeffrey J.: Emerging adulthood. A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, Vol.55., No. 5., 2000, pp. 469-480.

Lyons S. – Kuron L. (2014): Generational differences in the workplace: a review of the evidence and directions for future research. Journal of Organizational Behavior, Vol. 35., Issue S1, 2014, pp. 139-157.;

Malcolm B. (2015): A képzés hatásának vizsgálata a munkavállalói megtartásra gyakorolt hatásának vizsgálata kis- és középvállalkozásokban: regressziós típusú osztályozás és rangsorolás, hisz szimplex elemzés ritka adatokon. Expert systems 32.(1), 141-154.

Meretei B. (2017): Generációs különbségek a munkahelyen. Vezetéstudomány 68 (10) p.10-18. DOI: https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2017.10.02.

Nagy A. - Tobak J. (2016): Vállalati sikertényezők. GRADUS, 3 (1). pp. 433-437. ISSN 2064-8014

Mohácsi R. (2015): Ösztönzés. Hadtudományi Szemle (8) 1. p. 474-482.

Németi A. – Matkó A. (2018): Egy hazai vállalat szervezeti magatartásának vizsgálata, különös tekintettel a motivációra. International Journal of Engineering and Management Sciences (IJEMS) Vol. 3. (2018) No. 3. 206-216

Pál E. - Törőcsik M. - Jakopánecz E. (2017): „Eltérő életkori lehatárolásokból adódó generációk értékeinek empirikus vizsgálata”, Marketing & Menedzsment, 51(3), 18-32

Parry E. (2021): The Oxford Handbook of Contextual Approaches to Human Resource Management. New York: Oxford University Press.

Poór J. - Csedő Cs. (2016): Szakemberhiány és munkaerőmegtartás a kulcsmunkakörökben Kutatási zárójelentés. Budapest.

Sinambela S. (2020). The Effect of Workload on Job Stress, Work Motivation, and Employee Performance. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(04), 1373–1390. DOI: https://doi.org/10.37200/ijpr/v24i4/pr201109

Smith W. - Clurman, A. (1997): Rocking the Ages,New York: HarperBusiness

Thalgaspitiya U. K. (2020): Employer Branding as a Predictor of Employee Retention. International Journal of Business and Administrative Studies, 6(3). DOI: https://doi.org/10.20469/ijbas.6.10004-3

Varga J. - Cseh B. (2020): A negyedik ipari forradalom várható hatásai a felszabaduló emberi munkaerőre. In: LIMES: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (szerk.) LIMES: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve : „50 éves a közgazdasági Nobel-díj” - A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére Beregszász, Ukrajna : II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 10 p.

Walter V. - Kalmár S. (2008): Employment at the EU institutions – Perspectives for employees coming from the new member states. In Hagyományok és új kihívások a menedzsmentben (pp. 610–615).

Letöltések

Megjelent

2022-06-28

Hasonló cikkek

11-20 a 29-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei