Az MSCC szurkolói motivációs skála adaptálása egyetemi hallgatók körében

Szerzők

 • Balogh Renátó Debreceni Egyetem, , Gazdaságtudományi Kar, Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola
 • Bácsné Bába Éva Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2019.06.01.3-10

Kulcsszavak:

sportmarketing, fogyasztói magatartás, szurkolói motiváció

Absztrakt

A látvány-csapatsportok esetében az üzleti bevételek közül, különös jelentőséggel bír a fogyasztói piacról származó, hiszen nagymértékben befolyásolja a további piacok működését. Kijelenthető, hogy fogyasztók nélkül nem beszélhetünk látványsportról. Cikkünkben arra a kérdésre kerestük a választ, hogy az egyes magyar látvány-csapatsportágak mérkőzései iránti érdeklődést milyen tényezők befolyásolják. A kérdés megválaszolása érdekében adaptáltuk az MSSC szurkolói motivációs skálát. A kérdőív fordítása után kutatásunkat a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi, illetve a Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar hallgató körében végeztük (n=178). A megbízhatósági vizsgálat után faktorelemzést végeztünk, amely meghatározta a mérkőzések iránti érdeklődést befolyásoló tényezőket (látványosság, csapattal való azonosulás, szórakozás, vonzalom, közösséghez való tartozás). Az eredmények segítséget nyújthatnak a szurkolók magatartásának megismerését, amely hozzájárulhat az átlagnézőszámok emelkedéséhez.

 

Szerző életrajzok

 • Balogh Renátó, Debreceni Egyetem, , Gazdaságtudományi Kar, Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

  PhD-hallgató
  E-mail: balogh.renato@econ.unideb.hu

 • Bácsné Bába Éva, Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar

  egyetemi docens
  E-mail: bacsne.baba.eva@econ.unideb.hu

Hivatkozások

András K. (2003): Üzleti elemek a sportban, a labdarúgás példáján keresztül. PhD. értekezés, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. 42-69.p

Baade R. A. - Tiehen L. J. (1990): An analysis of Major League Baseball attendance, 1969-1987. In: Journal of Sport and Social Issues. Vol. 14, No. 1. 14-32.p. ISSN: 0193- 7235 DOI: https://doi.org/10.1177/019372359001400102

Bács Z. - Kozma G. (2018): Sportlétesítmények a köz szolgálatában: a multifunkcionális stadionok. In: Magyar Sporttudományi Szemle, Vol. 15, No. 2. 27- 34.p. ISSN: 1586-5428

Funk, D. C. - Filo, K. - Beaton A. A. - Pritchard M. (2009): Measuring the motives of sport event attendance: Bridging the academic-practitioner divide to understanding behavior. In: Sport Marketing Quarterly, Vol. 18, No. 3.126–138.p. ISSN: 1061-6934

Daniel L. Wann (1995): Preliminary validation of the sport fan motivation scale. In: Journal of Sport and Social Issues. Vol. 19, No. 4. 377-396. p. ISSN: 0193-7235. DOI: https://doi.org/10.1177/019372395019004004

Kahle L. R. - Kambara K. M. - Rose G. M. (1996): A functional model of fan attendance motivations for college football. In: Sport Marketing Quarterly, Vol. 5, No, 4. 51-60.p. ISSN: 1061-6934

Kajos A. - Prisztóka Gy. - Paic R. (2017): A nézőtéri sportfogyasztás motivációit mérő, magyar nyelvű „SPEED-H” skála validációja és néhány eredménye. In: Vezetéstudomány Vol. 48, No.10. 19-31.p. ISSN: 0133-0179 DOI: https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2017.10.03

Kassay L. (2018): Ismerjük a helyszíni szurkolás nézői attitűdjeit a hazai hivatásos labdarúgásban? In: Magyar Sporttudományi Szemle, Vol. 15, No. 1. 4-12.p. ISSN: 1586-5428

Kovács B. - Szakály Z. - Kontor E. - Polereczki Zs. (2017): A piacorientáció kulturális és magatartási megközelítésének empirikus összehasonlító elemzése. In: Jelenkori Társadalmi és Gazdasági Folyamatok, Vol. 12, No. 4. 159-174.p. ISSN: 1788-7593

Milne G. R. - McDonald M. A. (1999): Sport marketing: Managing the exchange process. Jones and Bartlett Publishers, Sudbury. ISBN: 9780763708733

Müller A. - Bíró M. - Hidvégi P. - Váczi P. - Plachy J. - Juhász I. - Hajdú P. - Seres J. (2013): Fitnesz trendek a rekreációban. In: Acta Academiae Agriensis. XL. 25-35.p. ISSN 1498-6917

Müller A. (2009): A legújabb trendek a sportmarketing és menedzsment területén. In: Magyar Sporttudományi Társaság Sportinnovációs Szakbizottság Évkönyve. 59-63.p

Muszbek M. (2012): Sport és gazdaság. In: Sterbenz T., Géczi G. (szerk.): Sportmenedzsment. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest. 253-255.p. ISBN: 9786155196010

Nagy I. Z., Bácsné B. É. (2014): Szervezeti átalakulások futballvállalkozásoknál. In: ACTA Agraria Debreceniensis, 2014, No. 58.141-146p. ISSN: 1587-1282

Peterson R. A. - Kim Y. (2013): On the relationship between coefficient alpha and composite reliability. In: Journal of Applied Psychology. Vol. 98, No. 1. 194-198.p. ISSN: 0021-9010 DOI: http://dx.doi.org/10.1037/a0030767

Ráthonyi-Ódor K. - Borbély A. (2017): Sport - Finanszírozás – eredményesség. In: Testnevelés, Sport, Tudomány / Physical Education, Sport, Science. Vol. 2, No. 1-2. 67-73.p. ISSN: 2498-7646

Sajtos L. - Mitev A. (2007): SPSS Kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, Budapest. ISBN: 9789639659087

Shank M. D. (2001): Sport Marketing – A Strategic Perspective. Prentice Hall, New Jersey. ISBN: 9780130407917

Stocker M. - Szabó T. (2017): A sportirányítás gazdasági kérdései. Magyar Sporttudományi Társaság, Budapest. 56-78.p. ISBN: 9786155187124

Takács Sz. - Kárász J. (2014): Egy egyszerű, újfajta kereszt-validálási eljárás bemutatása. In: Phychologia Hungarica Caroliensis. Vol. 2, No. 1. pp. 65-77.p. ISSN: 2064-2504

Trail G. - James J. (2001): The motivation scale for sport consumption: assessment of the scale’s psychometric properties. In: Journal of Sport Behavior. Vol. 24, No. 1. 108- 127.p. ISSN:0162-7341

Wakefield K. L. - Blodgett J. G. (1996): The effect of the servicescape on the customers’ behavioral intentions in leisure service settings. In: Journal of Services Marketing. Vol. 10, No. 4. 45-61.p. ISSN: 0887-6045. DOI: https://doi.org/10.1108/08876049610148594

Wann D. (1995): Preliminary validation of the sport fan motivation. In: Journal of Sport and Social Issues, Vol. 19, No. 5. 377-396.p. ISSN: 0193-7235

Zhang J.J. - Pease D.G. - Hui S.C. - Michaud T.J. (1995). Variables affecting the spectator decision to attend NBA games. In: Sports Marketing Quarterly, Vol. 4, No. 4. 29-39.p. ISSN: 1061-6934.

Letöltések

Megjelent

2019-03-28

Hasonló cikkek

1-10 a 16-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.