Az online vásárlási szokások vizsgálata a generációk szempontjából

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2022.09.02.1-11

Kulcsszavak:

fogyasztói magatartás, online kereskedelem, online vásárlás

Absztrakt

Az online vásárlás egyre inkább a hétköznapi életünk részévé vált, melynek hatására az e-kereskedelem volumene exponenciálisan növekedett az elmúlt években. Az e-kereskedelem mellett a közösségi média oldalak használata is életünk szerves részét képezi, amelynek jelentős hatása van a vásárlásainkra is. Célkitűzésül azt fogalmaztuk meg, hogy megvizsgáljuk az online vásárlási szokásokat, az azokat befolyásoló tényezőket. Kutatási célkitűzésünk teljesítése érdekében online kérdőíves felmérést végeztünk, melynek elemszáma 477 fő. Eredményeink alapján megállapítható, hogy az online vásárlás gyakorisága, a webáruházak böngészése és az online vásárlásra való havi költésnél generációs különbségek tárhatóak fel. A fiatal generáció tagjai az online vásárlás mellett a webáruházak kínálatát is gyakrabban böngészik, míg az X generációsokra a magasabb átlagos havi költés jellemző. A mintánkban szereplő online vásárlók könnyűnek ítélik meg az online vásárlást, amelyeket kényelmesen az otthonukból is megvalósíthatnak, elkerülve a nagy tömegeket. Az online vásárlást emellett jelentősen befolyásolják különböző közösségi média oldalak, melyeknek köszönhetően más fogyasztóktól származó információkhoz, véleményekhez juthatnak. Az eredményekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az online kereskedelemmel foglalkozó vállalatoknak célcsoportjuk alapján differenciált marketingakciókat kell kidolgozniuk és alkalmazniuk. A nőket megcélzó termékek vagy szolgáltatások esetében például célszerű lehet influenszerek bevonása a különböző reklámkampányokba, tekintettel arra, hogy a nők az alternatívák keresése és értékelése kapcsán jelentősebb figyelmet fordítanak a közösségi médiára, mint a férfiak

Szerző életrajzok

  • Balogh-Kardos Valentina, Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Kereskedelem Intézet

    PhD-hallgató
    E-mail: kardos.valentina@econ.unideb.hu

  • Gál Tímea, Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Kereskedelem Intézet

    egyetemi docens
    E-mail: gal.timea@econ.unideb.hu

Hivatkozások

Ali Taha V, Pencarelli T, Skerháková V, Fedorko R, Kosíková M. (2021): The Use of Social Media and Its Impact on Shopping Behavior of Slovak and Italian Consumers during COVID-19 Pandemic. Sustainability. 2021. Vol. 13. No.4. 1710. ISSN: 2071-1050. DOI: https://doi.org/10.3390/su13041710

Balogh Z., Mészáros K. (2021): Hamisított termék vásárlásának kockázata az interneten. Studia Mundi – Economica. Vol. 8. No.1. pp. 2-13. ISSN 2415-9395. DOI: https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2021.08.01.2-13.

Balogh, R., Bába, É. B. (2020). The role of sports and well-being programmes in choosing workplaces in the future, International Review of Applied Sciences and Engineering. Vol. 11. No.3. pp. 280-286. ISSN: 2062-0810. DOI: https://doi.org/10.1556/1848.2020.00148

Bento, M., Martinez, L.M., Martinez L.F. (2018): Brand engagement and search for brands on social media: Comparing Generations X and Y in Portugal. Journal of Retailing and Consumer Services. Vol. 43. pp. 234.241. ISSN 0969-6989. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2018.04.003

Bitiktas, F., Tuna, O. (2020): Social media usage in container shipping companies: Analysis of Facebook messages. Research in Transportation Business & Management. Vol. 34. 100454. ISSN 2210-5395. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2020.100454.

Chevalier, S. (2022): Global retail e-commerce sales 2014-2025. https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/ letöltés: 2022.05.22.

Cooley, D., Parks-Yancy. R. (2019) The Effect of Social Media on Perceived Information Credibility and Decision Making, Journal of Internet Commerce. Vol. 18. No.3. pp. 249-269, ISSN: 1533-2861 DOI: https://doi.org/10.1080/15332861.2019.1595362

Digitális Közönségmérési Tanács (2021): Internetes közönségmérési adatok (2021. III. negyedév). https://nmhh.hu/cikk/224565/Internetes_kozonsegmeresi_adatok_2021_III_negyedev letöltés: 2022.05.22.

Eger, L., Komarková, L., Egerová, D., Micik, M. (2021): The effect of COVID-19 on consumer shopping behaviour: Generational cohort perspective. Journal of Retailing and Consumer Services. Vol. 61. ISSN 0969-6989. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102542.

Kawaf, F., Istanbulluoglu, D. (2019): Online fashion shopping paradox: The role of customer reviews and facebook marketing. Journal of Retailing and Consumer Services, 48, pp. 144-153. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2019.02.017

Kozák, A. (2020): Célzott motiváció a magasabb munkavállalói elkötelezettségért. Studia Mundi – Economica. 7(3), pp. 15-26. ISSN 2415-9395. DOI: https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2020.07.03.15-26

KPMG (2021): Mire költünk és hogyan vásárolunk? A KPMG a vásárlási szokások új trendjeit kutatta. https://blog.kpmg.hu/2021/05/mire-koltunk-es-hogyan-vasarolunk-a-kpmg-a-vasarlasi-szokasok-uj-trendjeit-kutatta/ letöltés: 2022.05.26.

Krasnova, H., Veltri, N.F., Eling, N., Buxmann, P. (2017): Why men and women continue to use social networking sites: The role of gender differences. The Journal of Strategic Information Systems. Vol. 26. No.4. pp. 261-284. ISSN 0963-8687. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jsis.2017.01.004.

Lin, X., Wang, X. (2020): Examining gender differences in people’s information-sharing decisions on social networking sites. International Journal of Information Management. Vol. 50. pp. 45-56. ISSN 0268-4012. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.05.004.

Lissitsa, S., Kol, O. (2016): Generation X vs. Generation Y – A decade of online shopping. Journal of Retailing and Consumer Services. Vol. 31. pp. 304-312. ISSN 0969-6989. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2016.04.015.

Lone, S., Harboul, N., Weltevreden, J.W.J. (2021). 2021 European E-commerce Report. Amsterdam/Brussels: Amsterdam University of Applied Sciences & Ecommerce Europe. https://ecommerce-europe.eu/wp-content/uploads/2021/09/2021-European-E-commerce-Report-LIGHT-VERSION.pdf letöltés ideje: 2022.05.20.

Naeem, M. (2021): Do social media platforms develop consumer panic buying during the fear of Covid-19 pandemic. Journal of Retailing and Consumer Services. Vol. 58. ISSN 0969-6989. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102226.

Németh P., Lázár E., Szűcs K., Törőcsik M. (2020): Vásárlási szokások változása a koronavírus okozta járványhelyzet hatására - az online vásárlási magatartás vizsgálata. In: Ercsey I. (szerk.): Marketing a digitalizáció korában. Széchenyi István Egyetem: Győr. 305–315. ISBN:978-615-583-776-0

Nistor, A. (2021): The Influence of the COVID-19 Pandemic on E-Commerce. Trends and Challenges before and after COVID-19. Revista Economica Vol. 73. No. 3. pp. 151-161. ISSN: 0251-3080

PwC (2020): Global Consumer Insights Survey 2020. The consumer transformed. Changing behaviours are accelerating trends along a reinvented customer purchase journey. https://www.pwc.com/gx/en/consumer-markets/consumer-insights-survey/2020/pwc-consumer-insights-survey-2020.pdf letöltés: 2022.05.26.

Rao, M. B., Hymavathi, C. L. Rao M. M. (2018): Factors Affecting Female Consumer’s Online Buying Behavior. Academy of Marketing Studies Journal. Vol. 22. No.2. pp. 1-20. ISSN: 1095-6298.

Stubb, C., Colliander, J. (2019): “This is not sponsored content” – The effects of impartiality disclosure and e-commerce landing pages on consumer responses to social media influencer posts. Computers in Human Behavior. Vol 98. pp. 210-222. ISSN: ISSN 0747-5632. DOI. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.04.024

Tari, K. (2018). Online élelmiszervásárlási szokások és lehetőségek vizsgálata magyar és amerikai online vásárlók körében. Táplálkozásmarketing. Vol. 5. No. 2. pp. 31–43. ISSN: 2064-8839 DOI: https://doi.org/10.20494/TM/5/2/3

Törőcsik M., Csapó J., Jakopánecz E., Lányi B. (2020): Fogyasztásváltozás a COVID-19 járvány első hullámában – szekunder kutatási eredmények. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs. 173.p. ISBN: 978-963-429-750-5

Törőcsik M., Szűcs, K., Kehl, D. (2019): Generációs gondolkodás -A Z és áz Y generáció életstílus csoportjai., Marketing & Menedzsment, 48(Különszám2), pp. 3-15.

Vargha A. (2016): Szignifikanciatesztek – negyven éve hibás elemzéseket végzek és téveszméket tanítok? Statisztikai Szemle. Vol. 94. No. 4. pp. 445-451. ISSN 0039-0690. DOI: http://dx.doi.org/10.20311/stat2016.04.hu445

Letöltések

Megjelent

2022-06-28

Hasonló cikkek

1-10 a 27-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.