A kisiskolások animációs filmek és olvasás iránti attitűdjének komparatív vizsgálata az olvasás iránti érdeklődés fejlesztésének aspektusából

Szerzők

  • Vass Dorottea Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Általános Gyógypedagógiai Intézet https://orcid.org/0000-0003-1147-4917

DOI:

https://doi.org/10.33569/akk.2386

Kulcsszavak:

olvasás, érdeklődés, tematika, motívumok, hősök, hat-nyolc éves korosztály

Absztrakt

Egyre gyakrabban és egyre nagyobb elköteleződéssel beszélünk az olvasási motiváció intrinzik kialakulásáról, illetve az utóbbi évtizedben egyre több hangsúlyt kap az olvasás iránti érdeklődés fejlesztése is. Az olvasási készségfejlesztés és az olvasási készséget befolyásoló funkcionális tényezők mellett az utóbbi évtizedekben fontos szerepet kapott még az olvasási élmény kialakulása is. Egyre gyakrabban látjuk be, hogy az olvasás már az olvasástanulási szakasz elejétől kezdődően egyszerre jelent egy tanulási folyamatot és egy érzelmi állapotot, azaz egy interaktív folyamatot az olvasó, az olvasott szöveg és a kontextus között. Ennek hatására egy kulcsfontosságú szemléletmód jött létre: az olvasástanulási szakaszban is fontos szerepet kell tulajdonítani az olvasástanulási szövegtartalmaknak. Már az olvasástanulás kezdetén a jól megválasztott olvasástanulási módszer mellett az olvasástanulási szövegek tartalmára is épp oly lényeges figyelnünk: az olvasás csak akkor válhat pozitív lélektani folyamattá, ha az olvasók (jelen kontextusban a hat-nyolc éves kezdő olvasók) az érdeklődésükhöz közel álló szövegtartalmon keresztül gyakorolják az olvasást. E célból a jelen vizsgálat a hat-nyolc éves tanulók kedvenc olvasmányára és az animációs filmjeinek attribútumaira fektette a hangsúlyt annak érdekében, hogy feltárja a kezdő olvasók kedvenc történeteit. A vizsgálat az olvasmányok és az animációs filmek aspektusából a hat-nyolc éves tanulók kedvenc olvasmány- és animációsfilm-típusát, kedvenc olvasmánytémák és animációsfilm-témák kategóriáit és motívumait, továbbá a kedvenc mese- és animációsfilm-hőstípusait vette górcső alá. A vizsgálatban összesen 267 tanuló vett részt, akikkel egyéni, félig strukturált interjú készült. A tanulmány ezeket a válaszokat mutatja be empirikus adatelemzési formában. Az eredmények segítségével beszerezhetjük, illetve megalkothatjuk a tanulóknak azokat a történeteket, amelyeknek szereplői, cselekménymotívumai azonosak az érdeklődési körükkel.

##submission.downloads##

Megjelent

2019-12-05

Hogyan kell idézni

Vass, D. (2019). A kisiskolások animációs filmek és olvasás iránti attitűdjének komparatív vizsgálata az olvasás iránti érdeklődés fejlesztésének aspektusából. Anyanyelvi Kultúraközvetítés, 2(2), 19–32. https://doi.org/10.33569/akk.2386

Folyóiratszám

Rovat

Olvasáskutatás

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei