Szerzői útmutató

Online kéziratbeküldés

A bírálati folyamat és a szerkesztőséggel való kapcsolattartás a weblapon keresztül e-mail üzeneteken alapul, ezért a szerzőknek a kéziratuk beküldése előtt regisztrálniuk kell a folyóirat honlapján. Regisztráció, majd bejelentkezés után a kézirat a „Kézirat benyújtása” fül alatt tölthető fel. A kézirat elkészítése során kérjük, vegye figyelembe a folyóirat formai követelményeit.

Formai követelmények

 

Ellenőrzőlista az online kéziratbeküldéshez

A beküldési folyamat részeként a szerzőnek ellenőriznie kell, hogy a beadvány megfelel-e az alábbiakban felsorolt követelményeknek. Amennyiben nem felel meg, akkor a beadványt visszaküldjük.

 1. A beadvány eredeti, saját, másutt még nem publikált, illetve más folyóiratnál, kiadványnál elbírálás alatt nem áll, közlésre be nem nyújtott (ha mégis, akkor a magyarázatot fel kell tüntetni a szerkesztőnek szóló megjegyzésben).
 2. A dokumentum megfelel a Szerzői útmutató előírásainak.

 

A bírálati és megjelenési folyamat

A beküldött kéziratokat első lépésben a folyóirat főszerkesztője véleményezi a tekintetben, hogy a kéziratban bemutatott kutatómunka megfelel-e a folyóirat által gondozott tudományterületek egyikének, illetve, hogy a benyújtott kézirat megfelel-e a folyóirat formai követelményeinek. Amennyiben e feltétel nem teljesül, a főszerkesztő elutasíthatja a közlemény megjelenését. Pozitív főszerkesztői döntés esetén a beküldött kéziratok anonim bírálati folyamatban két szakmai bíráló által kerülnek elbírálásra. A kiadó a szerzőknek a benyújtott kéziratok elbírálásáért, illetve elfogadás esetén történő közléséért díjat nem számít fel.

A beküldött kéziratok értékelése az alábbi elvek alapján történik:

 • a közleményben bemutatott eredmények tudományos újdonságtartalma, megalapozottsága, színvonala, és helyessége,
 • a közlemény eredetisége,
 • az eredmények alkalmazhatósága, hasznossága, tudományos értéke,
 • a téma irodalmának feldolgozása,
 • a téma feldolgozásának, kutatásának színvonala és módszertana,
 • a közlemény nyelvezete és stílusa.

A szakmai bírálatok alapján a főszerkesztő a következő döntést hozhatja meg:

 • a közlemény elfogadása,
 • a közlemény átdolgozásának szükségessége,
 • további szakmai bírálat(ok) kérése,
 • a közlemény elutasítása.

A bírálati folyamat után három további lépés következik: előkészítés, tördelés és korrektúra. A cikkek korrektúrázása helyesírási, nyelvhelyességi változtatásokkal járhat, amelyekre mindenkor az Akadémiai Kiadó által 2015-ben közreadott A magyar helyesírás szabályai  (12. kiadás) irányelvei érvényesek. A szabályzat által indokolt módosításokat a szerkesztőség nem köteles egyeztetni a szerzőkkel.

A beküldött kéziratok a normál ütemterv szerint haladva 4-6 hónap alatt kerülhetnek megjelenésre. Regisztrált olvasóink automatikus értesítést kapnak az aktuális szám megjelenéséről.

Az MTA Könyvtár és Információs Központtal együttműködve a folyóirat cikkeit ellátjuk a CrossRefnél regisztrált DOI-azonosítóval. A DOI növeli a cikkek láthatóságát, könnyíti az adott, kapott hivatkozások összeszámlálását. Ennek feltétele, hogy a szerzők az irodalomjegyzékben feltüntessék a hivatkozott művek CrossRef-nél regisztrált DOI-azonosítóját (amennyiben van ilyen).

A tudományos művek szerzőinek azonosítása érdekében a folyóirat elvárja a szerzők ORCID-azonosítóinak használatát. A kutatók számára ingyenes az ORCID-azonosító létrehozása és a profil fenntartása, ha ezt egyénileg teszik meg. Az ORCID-ról és a regisztrációról bővebben: https://orcid.org/signin. ORCID-azonosító létrehozása mindössze néhány percbe kerül.