A mesélő nyelvi közeg hatása a hat-nyolc éves tanulók aktív és passzív szókincsére

Szerzők

  • Unger-Király Tünde Erzsébet Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar BA hallgató
  • Vass Dorottea Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Általános Gyógypedagógiai Intézet

DOI:

https://doi.org/10.33569/akk.2522

Kulcsszavak:

6-8 éves tanulók, mese, szókincs, Peabody-féle képes passzívszókincs-teszt, Meixner-féle aktívszókincs-próba

Absztrakt

A kutatás célja megvizsgálni a mesehallgatás és a szókincs állapotának összefüggéseit a hat–nyolc éves, mesei élményben részesülő és mesei élményben nem részesülő tanulókkal végzett aktív és passzív szókincsvizsgálatok eredményeinek tükrében. Mindazok mellett, hogy a mesék fejlesztő hatással vannak a gyermekek kognitív, érzelmi, szociális és nyelvi képességeire, kiemelkedően fontos szerepet játszanak az aktív és passzív szókincsük fejlődésében is. Ezért kutatásunkban a mesehallgatásban való részesülési arány aspektusából vizsgáltuk meg a tanulók aktív és passzív szókincsét, ezzel választ nyerve a hipotézisünkre, amely szerint a kisgyermekkori életszakaszban mesei élményben részesülő hat–nyolc éves tanulók fejlettebb szókinccsel rendelkeznek a kisgyermekkorban mesei élményben nem részesülő kortársaikhoz képest.

Downloads

Megjelent

2021-09-29

Hogyan kell idézni

Unger-Király, T. E., & Vass, D. (2021). A mesélő nyelvi közeg hatása a hat-nyolc éves tanulók aktív és passzív szókincsére. Anyanyelvi Kultúraközvetítés, 4(1), 45–56. https://doi.org/10.33569/akk.2522

Folyóirat szám

Rovat

Anyanyelvi nevelés