Elvárások a pénzügyi oktatás terén egy primer kutatás tükrében

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.33032/acr.2854

Kulcsszavak:

gazdasági teljesítmény, pandémia, pénzügyi attitűd, online oktatás

Absztrakt

Magyarországon a 2008-as gazdasági válság hívta fel a figyelmet arra fontos tényre, hogy a helytelen pénzügyi döntések nem csupán az egyén, vagy a háztatás részére hordoz kockázatokat, de aggregálva a veszteségeket az egész nemzetgazdaságra nézve lehetnek következményei egy rossz pénzügyi döntésnek. A pénzügyi-gazdasági válság hatására a korábban euroba, svájci frankban vagy éppen japán jenben eladósodott háztartások hiteleik törlesztőrészének megfizetésénél esetenként az eredeti részlethez képest 30-40 százalékkal is többet kellett kifizetniük, miközben sorra veszítették el az emberek a munkahelyüket és kerültek kilátástalan helyzetbe. Utólag visszatekintve is generációs váltás szükséges ahhoz, hogy a rossz tapasztalatokat maguk mögött tudják hagyni az érinett családok. Alig, hogy sikerült több év nehézségének leküzdése után stabil pénzügyi helyzetbe kerülnie a magyar háztartásoknak hamarosan egy addig nem látott helyzettel kellett szembe nézni, ahol már azok a jól megszokott gazdaságirányítási-válságkezelési eszközök melyek régen „csodaszerként” hatottak már nem működtek. 2020 elején néhány hét leforgása alatt megismerkedtünk a pandémia, COVID-19, maszkhasználat, online oktatás, home office és még sorolhatnák más kifejezéseket is melyeket korábban nem ismertünk vagy használtunk mindennapi életünk során. Az alábbi kutatásunkban rövid összefoglalást adunk a hazai gazdaság teljesítményéről, majd ezt követően a háztartások pénzügyi attitűdjéről esik szó, s végül saját kutatásunk eredményeiről adunk számot, melynek kulcskérdése hogyan is vélekednek a válaszadók a mai pénzügyi oktatásról, mit is várnak el az oktatóktól a válaszadók.

Szerző életrajzok

Hivatkozások

Bakos-Tóth, E. (2018): Pénzügyi tantárgyak tanulásának problémái oktatói szemmel. In: Dinya, L – Csernák, J. (szerk.) (2018): "Fenntarthatósági kihívások és válaszok" – "Sustainability challenges and answers": XVI. Nemzetközi Tudományos Napok: Gyöngyös, 2018. április 12-13.: prog-ram, előadások és poszterek összefoglalói [16th International Scientific Days: Gyöngyös, 12-13 April, 2018: programme, summaries of presentations and posters]. Eger, EKE Líceum Kiadó, p. 53.

Baranyi, A. – Csernák, J. – Tóth, E. I. (2020): Resulst Of The Survey On Studying Finance Basics. In: Bacsó Róbert (szerk.): LIMES: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudomá-nyos évkönyve : „50 éves a közgazdasági Nobel-díj” - A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazda-sági folyamatok fejlődésére. Beregszász, Ukrajna: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, pp. 27–38.

Botos K. – Botos J. – Béres D. – Csernák J. – Németh E. (2012): Pénzügyi kultúra és kocká-zatvállalás a közép-alföldi háztartásokban. Pénzügyi Szemle, 57(3), 291–309. https://www.penzugyiszemle.hu/penzugyi-szemle-folyoirat-archivalt-cikkek/penzugyi-kultura-es-kockazatvallalas-a-kozep-alfoldi-haztartasokban

Csallner A. (2015): A faktor analízis megvalósíthatóságának feltételei. Juhász Gyula Pedagóguskép-ző Kar honlapja. Letöltés dátuma: 2022. 03. 18. forrás: http://www.jgypk.hu/tamop15e/tananyag_html/spss/a_faktoranalzis_megvalsthatsgnak_felttelei.html

Csiszárik-Kocsir Á. – Garai-Fodor M. (2018): Miért fontos a pénzügyi ismeretek oktatása a Z generáció véleménye alapján? Polgári Szemle, 14(1–3), 107–119. DOI: https://doi.org/10.24307/psz.2018.0809

Danka B. (2017): Mennyibe kerül a boldogság? Mindset pszichológia honlapja. Letöltés dátuma: 2021. 12. 31. forrás: https://mindsetpszichologia.hu/mennyibe-kerul-a-boldogsag

Ferentzi A. (2022.): A vártnál is nagyobbat nőtt a magyar gazdaság teljesítménye. Világgazdaság hon-lapja. Letöltés dátuma: 2022. 03. 14. forrás: https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2022/02/a-vartnal-is-nagyobbat-nott-a-magyar-gazdasag-teljesitmenye

Szerző nélkül (2021): Erőteljes gazdasági növekedés és javuló egyensúlyi mutatók várhatóak a következő években. Magyarország Kormánya honlapja. Letöltés dátuma: 2022. 03. 02. forrás: https://kormany.hu/hirek/eroteljes-gazdasagi-novekedes-es-javulo-egyensulyi-mutatok-varhatoak-a-kovetkezo-evekben

Horváthné Kökény A. – Széles, Zs. (2014): Mi befolyásolja a hazai lakosság megtakarítási döntéseit? Pénzügyi Szemle. 59(4), 457–475.

Kovács A. (2022): Történelmi rekord a magyar gazdaság növekedése. Origo honlapja. Letöltés dá-tuma: 2022. 02. 16. forrás: https://www.origo.hu/gazdasag/20220215-magyar-gazdasagi-novekedes-nagy-meglepetes.html

Szerző nélkül (2022): Itt a toplista: Európa élén a magyar gazdaság. Portfolio honlapja. Letöltés dátuma: 2022. 02. 15. forrás: https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220215/itt-a-toplista-europa-elen-a-magyar-gazdasag-526827

Mayer A. (2018): A Likert-skála fogalma és 3 fajta módszer az elemzésére. SPSSABC honlapja. Le-töltés dátuma: 2022. 03. 18. forrás: https://spssabc.hu/kutatasmodszertan/likert-skala-fogalma-elemzese/

Letöltések

Megjelent

2022-07-28

Hogyan kell idézni

Elvárások a pénzügyi oktatás terén egy primer kutatás tükrében. (2022). Acta Carolus Robertus, 12(1), 11-22. https://doi.org/10.33032/acr.2854

Hasonló cikkek

1-10 a 50-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.