A fenntathatóság érvényesülése a pénzügyekben

Szerzők

 • Baranyi Aranka Soproni Egyetem, Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar https://orcid.org/0000-0002-6935-0581
 • Siklósi Veronika Soproni Egyetem, Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola
 • Széles Zsuzsanna Soproni Egyetem, Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.33032/acr.2903

Kulcsszavak:

öko-lábnyom, zöld pénzügyek, finanszírozás, jólét, környezeti terhelés

Absztrakt

Kutatásunk témája annak bemutatása, hogy miként érvényesülnek a fenntarthatóság elvei a pénzügyek terén. Az Európai Környezeti Információs és Megfigyelő Hálózat a fenntarthatóság fogalmának meghatározásánál az ENSZ 1987-es definíciójára támaszkodik, vagyis a fenntarthatóság célja olyan fejlődési folyamatnak a fenntartása melynek eredménye képen a jelen társadalmi szükségletei maradéktalanul kielégítésre kerülnek, szem előtt tartva hogy a felnövekvő generációk részére mindaz megadassék, ami az Ő jövőbeni szükségleteik kielégítését is lehetővé teszik. Egyre fontosabbá válik, hogy mit hagyunk az unokáinkra, vagyis az utókorra. A fenntarthatóság kérdéskörével gyakran együtt emlegetik a társadalmi jólét fogalmát is, melyet az elmúlt időszakban szintén átértékeltünk, elég ha a Covid-19 járványra gondolunk melynek hatására többek között az egészség védelme, megőrzése előtérbe került az anyagi jóléthez képest. Az orosz-ukrán konfliktus hatására a biztonság sokkal fontosabbá vált sokak számára, mint az anyagi jó lét. A jólét kérdéskörének változását mutatják a szakirodalomban használt kifejezések változása is vagyis már nem „wealth” vagy a „welfare” szó használatáról beszélünk, hanem mindinkább a „well-being” kifejezés kerül előtérbe. Mindazon által a fenntartható „jóllét” megvalósítása elválaszthatatlan a gazdasági folyamatoktól és azok pénzügyi vetületeitől. A fenntartható gazdálkodás, működés megvalósításához nem csak a megfelelő technológiák és folyamtok szükségesek, hanem ezek megvalósítását elősegítő pénzügyi megoldásokra is. Az elmúlt években, de különösen a Párizsi Klímaegyezmény aláírását követően felgyorsultak azok az események melyek minden szinten és szereplő részére megfogalmazták azon cselekvési területeket, melyek szerepet játszhatnak akár közvetlenül vagy közvetetten a fenntarthatóság mielőbbi megvalósításában. (https://eionet.kormany.hu/a-fenntarthato-fejlodes-fogalma

Szerző életrajzok

 • Baranyi Aranka, Soproni Egyetem, Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar

  ORCID: 0000-0002-6935-0581
  PhD, habil.
  egyetemi docens
  baranyi.aranka@uni-sopron.hu

 • Siklósi Veronika, Soproni Egyetem, Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

  ORCID 0000-0002-4397-1961
  PhD hallgató
  siklosiveronika@gmail.com

 • Széles Zsuzsanna, Soproni Egyetem, Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar

  ORCID: 0000-0001-7912-2008
  PhD, habil
  egyetemi tanár
  szeles.zsuzsanna@uni-sopron.hu

Hivatkozások

A fenntartható fejlődés fogalma: https://eionet.kormany.hu/a-fenntarthato-fejlodes-fogalma, letöltve 2022. 05. 26.

Chowdhury, T. Datta, R. Mohajan, H. (2013) Green finance is essential for economic develop-ment and sustainability, nternational Journal Of Research In Commerce, Economics & Management , Vol. 3, No. 10 (3 November 2013): pp. 104-108.

Die Bedeutung der Sozialen Produktion (SoPro) als Maßnahme sozialer Nachhaltigkeit im Beschaffungsmanage- ment von CSR-Unternehmen. http://www.sozialproduziert.at/index.php?article_id=8&clang=1 letöltve 2022. 05. 26.

Dayong Zhang,Zhiwei Zhang,Shunsuke Managi (2019) A bibliometric analysis on green finance: Current status, development, and future directions Finance Research Letters Volume 29, June 2019, Pages 425-430

Ehlers T., Mojon B., Packer F. (2020). Green bonds and carbon emissions: exploring the case for a rating system at the firm level. Bank for International Settlemets. Quar-terly Review, September, https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2009c.pdf

Feiner A. (2018): Machine learning and Big Data enable a qualitative approach to ESG investing. Michael J. Greis, CFA (szerk): Mainstreaming sustainable investing. CFA Ins-titute Research Foundation. CFA Society Boston. 36.p.

Gyulai Iván, 2013 Fenntartható fejlődés és fenntartható növekedés, Statisztikai szemle, 91. évfolyam 8-9. szám

Herui Cui,Ruoyao Wang,Haoran Wang (2020) An evolutionary analysis of green finance sustainability based on multi-agent game, Journal of Cleaner Production, Volume 269, 1 October 2020, 121799

Kaile Zhou,Yiwen Li (2019) Carbon finance and carbon market in China: Progress and challenges Volume 214, 20 March 2019, Pages 536-549

Kiszl P. Fenntarthatóság és társadalmi hasznosság: gazdaságfejlesztés innovatív könyv-tári eszközök-kelhttps://eionet.kormany.hu/akadalymentes/download/1/26/71000/NFFT-HUN-web.pdf letöltve 2022. 05. 26

Klímadiplomácia: a Tanács következtetésekben sürgeti a Glasgow-ban tartott COP26 során elért eredmények megvalósításának felgyorsítását https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2022/02/21/climate-diplomacy-council-calls-for-accelerating-the-implementation-of-the-glasgow-cop26-outcomes/) letöltve 2022.05.27

Matolcsy Gy. (2020): A versenyképesség mint a fenntarthatóság meghatározó feltétele. Pénzügyi Szemle Különszám 2020/2, 7-24. oldal, https://www.penzugyiszemle.hu/upload/documents/matolcsy-20-ksz-2-m-1pdf_20210106100902_44.pdf

Mihálovits Zs., Tapaszti A. (2018). Zöldkötvény, a fenntartható fejlődést támogató pénzügyi instrumentum. Pénzügyi Szemle, 2018/3, 312–327. oldal, https://www.penzugyiszemle.hu/upload/documents/mihalovits-tapaszti-2018-3-mpdf_20181012135930_4.pdf

Mit jelent a fenntartható fejlődés? https://www.aszhirportal.hu/hirek/mit-jelent-a-fenntarthato-fejlodes letöltés 2022. 05. 26.

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia https://eionet.kormany.hu/akadalymentes/download/1/26/71000/NFFT-HUN-web.pdf 2022. 05. 26.

P. M. Falcone-E. Sica. (2019) Assessing the Opportunities and Challenges of Green Fi-nance in Italy: An Analysis of the Biomass Production Sector Sustainability 2019, 11(2), 517; DOI: https://doi.org/10.3390/su11020517

William C. Clark and Alicia G. Harley, Sustainability Science: Toward a Synthesis, An-nu. Rev. Environ. Resour. 2020.45:331-86 https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-environ-012420-043621 https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development/what-is-esd/sd le-töltve: 2022. 05. 24

Zöld Pénzügyek Magyarországon, konzultációs dokumentum, 2019. https://www.mnb.hu/letoltes/az-mnb-zold-programja.pdf letöltve 2022.05.27.

Letöltések

Megjelent

2022-12-14

Hogyan kell idézni

A fenntathatóság érvényesülése a pénzügyekben. (2022). Acta Carolus Robertus, 12(2), 48-59. https://doi.org/10.33032/acr.2903

Hasonló cikkek

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.