A fumonizin B1 mikotoxin hatása humán és házinyúl vörösvérsejtek membrán-fluiditására

Szerzők

  • Dóra Hafner
  • Péter Bogner
  • Veronika Rajli
  • Gábor Tornyos
  • Roland Pósa
  • Péter Horn
  • Melinda Kovács

Kulcsszavak:

fumonizn B1, membránfluiditás, vörösvérsejt, nyúl, sertés

Absztrakt

A szerzők fumonizin B1 (FB1) mikotoxin membránkárosító, illetve membránműködést befolyásoló hatását vizsgálták. Első lépésben egészséges nyúl vörösvértestekből izolált szellemsejteket vizsgáltak, melyeket emelkedő koncentrációjú (10, 50 és 100 μM) tisztított FB1-el inkubáltak, majd DPH (1,6-difenil-1,3,5-hexatrién) fluoreszcens festékkel jelöltek, ezt követően meghatározták a fluoreszcens anizotrópiát. Második lépésben intakt humán vörösvértestekben megvizsgálták, hogy azokat 7 illetve 24 órán át tisztított, 50 μM illetve 1 mM FB1-el inkubálva emelkedik-e a K-ion kiáramlása, ami a vörösvértestek membránkárosodásának érzékeny mutatója. A kísérletsorozat harmadik lépéseként 5 mg/nap/állat FB1 toxinnal 10 napon át kezelt nyulakból származó vörösvértesteket vizsgáltak. A kísérleti állatokból származó vörösvérsejt szellemsejteket DPH-val jelölték, majd megmérték azok fluoreszcens anizotrópiáját. A növekvő (10−50−100 μM) koncentrációjú FB1 nem okozott változást a szellemsejtek fluoreszcens anizotrópia értékeiben 1 és 4 órás kezelést követően. Az 50 μM FB1-el 7 órán keresztül tartó inkubáció hatására az extracelluláris tér Na-ion koncentrációja 147,5−149,2 mmol/L, míg K-ion koncentrációja 0,04−1,64 mmol/L között változott. A mért koncentrációk sem a referenciaként használt oldattól, sem pedig a kiindulási 0 órás értékektől nem különböztek jelentősen és szignifikánsan. Ehhez képest a 24 órás, 1 mM FB1-el való inkubáció kismértékű Na-kiáramlás emelkedést eredményezett (182,4−190,6 mmol/L), míg a K-kiáramlás nem emelkedett a fiziológiás határérték fölé (a maximális koncentráció 3,8 mmol/L volt). A toxinnal kezelt nyulak vörösvérsejtjeiből készült szellemsejtek anizotrópiája 4 órás inkubációt követően hasonló értékeket mutatott, mint az egészséges nyulakból származóké. A FB1 in vitro és in vivo körülmények között tehát, az alkalmazott dózisokban, nem volt hatással az ember és a nyúl vörösvérsejtjeinek vizsgált fiziko-kémiai tulajdonságaira.

##submission.downloads##

Megjelent

2009-02-15

Hogyan kell idézni

Hafner, D., Bogner, P., Rajli, V., Tornyos, G., Pósa, R., Horn, P., & Kovács, M. (2009). A fumonizin B1 mikotoxin hatása humán és házinyúl vörösvérsejtek membrán-fluiditására. Acta Agraria Kaposváriensis, 13(1), 27–35. Elérés forrás https://journal.uni-mate.hu/index.php/aak/article/view/1937

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 4 > >>