Egy Mesterprojekt története, a szentendrei gyógynövénykert tervezése

Szerzők

 • Illyés Zsuzsanna MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészti Intézet, Budapest, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék
 • Gergely Attila MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészti Intézet, Budapest, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék
 • Hubayné Horváth Nóra MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészti Intézet, Budapest, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék
 • Módosné Bugyi Ildikó MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészti Intézet, Budapest, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék
 • Nádasy László Zoltán MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészti Intézet, Budapest, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék
 • Földi Zsófia MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészti Intézet, Budapest, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék
 • Valánszki István MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészti Intézet, Budapest, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék

DOI:

https://doi.org/10.36249/4d.69.4496

Kulcsszavak:

mesterprojekt, gyógynövénykert, tájvédelem, tájbaillesztés, szárazgyepek

Absztrakt

A MATE Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszékén(továbbiakban Tanszék) diplomázó hallgatók a tájépítész-mesterképzést úgynevezett „Mesterprojekt” készítésével zárják. A mesterprojekt munkamódszere a team szuper-vízió, ahol a szupervízorok az egyes kapcsolódó kurzusok – Diplomatervezés 2, Tájrehabilitáció, Tájbaillesztés – oktatói, valamint a téma szerint felkért oktatók. Az összesen nyolc hét (2 hét műhely és 6 szorgalmi hét) alatt elkészülő terv jellemzően programszintű. A koncepcióalkotás közös folyamat, de a hallgatók részfeladatokon dolgozva egyéni javaslatokat is kidolgoznak. A Mesterprojekt fontos követelménye az életszerűség, valós megbízók és közreműködő szakemberek bevonása, valós tervezési feladat felkínálása, valamint részt vállalás a társadalmasításban. 2022 őszén Szentendre városa a Mesterprojekthez igen jól illeszkedő tervezési témával kereste meg a Tanszéket, a Kőhegyi út mellett fekvő Hrsz 0181/6 területen a településrendezési besorolásoktól eltérő irányú fejlesztésben gondolkodva. A tervezési terület beépítési határ helyzete, szabályozási besorolása, a jelenlévő természeti értékek, valamint az ökológiai hálózattal való érintettség a fejlesztés gondos előkészítését és tájvédelmi szemléletű megközelítését igényelte. A helyzetfeltárási munkarész oktatói előkészítését követően, a javaslatok kidolgozását a tájépítész mesterképzés, tanszékünkön diplomázó hallgatói tantárgycsoport feladatként dolgozták ki. A hallgatók a helyi telepítő és korlátozó tényezők figyelembevételével komplex létesítményt terveztek: egy fél hektáros, zárt gyógynövénykertet, valamint a kertet a várossal és a közlekedési tengelyekkel összekötő előtérbe több, szabadon látogatható rekreációs teret. A Mesterprojekt végeredményeként ökológiai és tájképi szempontból illeszkedő és különböző látogatói érdeklődést kielégítő, valamint gazdaságossági szempontokat is figyelembe vevő megoldás született.

Szerző életrajzok

 • Illyés Zsuzsanna, MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészti Intézet, Budapest, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék

  egyetemi docens, CSc
  e-mail: illyes.zsuzsanna@uni-mate.hu

 • Gergely Attila, MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészti Intézet, Budapest, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék

  mesteroktató
  e-mail: gergely.attila@uni-mate.hu

 • Hubayné Horváth Nóra, MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészti Intézet, Budapest, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék

  egyetemi docens, PhD
  e-mail: hubayne.horvath.nora@uni-mate.hu

 • Módosné Bugyi Ildikó, MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészti Intézet, Budapest, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék

  mesteroktató
  e-mail: modosne.bugyi.ildiko@uni-mate.hu

 • Nádasy László Zoltán, MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészti Intézet, Budapest, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék

  egyetemi tanársegéd, PhD
  e-mail: nadasy.laszlo.zoltan@uni-mate.hu

 • Földi Zsófia, MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészti Intézet, Budapest, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék

  egyetemi adjunktus, PhD
  e-mail: foldi.zsofia@uni-mate.hu

   

 • Valánszki István, MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészti Intézet, Budapest, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék

  egyetemi docens, CSc
  e-mail: valanszki.istvan@uni-mate.hu

   

Hivatkozások

AGROTOPO, agrotopográfiai adatbázis URL:http://www.elkh-taki.hu/hu/osztalyok/kornyezetinformatikai-osztaly/agrotopo (letöltés: 2022.05.25.)

Borhidi Attila (1995): Social behaviour types, the naturalness and relative ecological indicator values of the higher plants in the Hungarian Flora. Acta. Bot. Hung. 39 (1-2): 97-181.

Boromisza Zsombor – Hubayné Horváth Nóra – Módosné Bugyi Ildikó – Erdei Tímea – Gergely Attila – Koch Dóra – Lugosi Flóra – Nádasy László – Sándor Gábor (2019): Ökoturisztikai létesítmények tájbaillesztése – tervezési segédlet. Megbízó: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság. Ormos Imre Alapítvány, Budapest.

Bölöni János – Molnár Zsolt – Horváth Ferenc – Illyés Eszter (2008): Naturalness-based habitat quality of the Hungarian (semi-)natural habitats. Acta Botanica Hungarica. 50 (Suppl.): 149-160. DOI: https://doi.org/10.1556/ABot.50.2008.Suppl.7

Bölöni János – Molnár Zsolt – Kun András (szerk.) (2011): Magyarország élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója. ÁNÉR 2011. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete: Vácrátót.

Dövényi Zoltán (szerk.) (2010): Magyarország kistájainak katasztere. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet: Budapest.

Gergely Attila (2022): Szentendre hrsz. 081/6. Botanikai állapotfelmérés. (Botanical studies). MATE Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék, Budapest (mscr.)

Halimba Szalai Miklós Gyógynövényeskert Bemutató és Oktatóközpont Kertépítészeti terv. 2007. Pagony Táj-és Kertépítész Iroda, dr Herczeg Ágnes, okl. táj- és kertépítész, K1 01-5025/04, Deák Adrienn Ágnes, okl. táj- és kertépítész, dr Székely Gabriella, okl. kertészmérnök, Tóth Péter, építész.

Király Gergely – Molnár Zsolt – Bölöni János – Csiky János – Vojtkó András (szerk.) (2008): Magyarország földrajzi kistájainak növényzete. MTA ÖBKI: Vácrátót.

MATE Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék (2022): Gyógynövénykertek és fűszerkertek, hazai példák, jó gyakorlatok. Tanulmány.

MSZ 20378:2018 Tájvédelem. A tájba illesztést igazoló dokumentáció műszaki követelményei. Magyar szabvány. (Landscape protection. Technical requirements of the documentation to fitting into the landscape)

Sipos Laura (2021): Botanikus kertek kialakulása, tervezése, építése, és használatuk a gyógyításban. Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat. 2021. Vol. 11. No. 22. pp. 420-464. DOI: https://doi.org/10.17107/KH.2021.22.420-464

Szentendre Építési Szabályzata (SZÉSZ) és Szabályozási Terve (SZT) – hatályos, elfogadva a 26/2017. (VII.31.) önkormányzati rendelettel

Szentendrei Ökológiai és Gyógynövény Élménykert, Koncepcióterv. 2022. MATE Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék és a Msc II. évfolyam (Gyöngyösi Eszter – Gyöngyösi Kevin – Hetényi Renáta – Lach Bálint – Selymes Sára Ajnácska – Szűcs-Józsa Sára) Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet, Budapest.

Szóbeli adatközlők

● Boldizsár-Mátyás Gabriella, Györgytea Kft. Bükszentkereszti Gyógynövénykert, (2022. szept. 27.)

● Kovácsné Wéber Eszter, Szalai Miklós Gyógynövényeskert Bemutató és Oktatóközpont, Halimba (2022. május 20.)

● Kaszián Ágota, Balatonfelvidéki Nemzeti Park, Salföldi major, Salföld (2022.május 19.)

● Takács Tamás, Gyógynövény-völgy Látogató- és Oktatóközpont, Zánka (2022. május 5.)

Letöltések

Megjelent

2023-12-11

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

Egy Mesterprojekt története, a szentendrei gyógynövénykert tervezése. (2023). 4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat, 69, 54-69. https://doi.org/10.36249/4d.69.4496

Hasonló cikkek

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei