Az egykori zártkertek tájértékei és tájképvédelmi jelentősége

Szerzők

 • Albicz Kinga MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészti Intézet, Budapest, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék
 • Hubayné Horváth Nóra MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészti Intézet, Budapest, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék

DOI:

https://doi.org/10.36249/4d.69.4437

Kulcsszavak:

zártkert, táji örökség, egyedi tájérték, tájképvédelem, történeti szőlőhegy, tájváltozás

Absztrakt

A zártkert egy speciális területhasználati forma, maga a fogalom a szocializmus alatt, az 1960-as évek elején jöttlétre A zártkert egy speciális területhasználati forma, maga a fogalom a szocializmus alatt, az 1960-as évek elején jött létre Magyarországon. Eredetileg azokat a magántulajdonban lévő, kisparcellás, hagyományosan szőlő, gyümölcsös és kert hasznosítású földrészleteket jelölte, melyek a háztáji gazdálkodás lehetősége mellett hétvégi pihenést biztosítottak tulajdonosaik számára. A zártkertek túlnyomó része azonban történeti előzményekkel is rendelkezik, a kertes művelés a zártkertté minősítés előtt is létezett. A kialakításuk óta a zártkertek erőteljes funkcióváltozáson mentek keresztül; egy részükön fennmaradt a hagyományos kiskerti gazdálkodás, más részük települési belterületté (lakóterületekké),gyepekké, vagy felhagyott, erdősödő területekké váltak. Az átalakulási, illetve pusztulási folyamat ellenére a zárt-kerti területek még napjainkban is táji értékek hordozói: többé-kevésbé őrzik az ember tudatos tájformáló tevékenységéből fakadó jellemvonásokat, a tájszerkezetet, a természeti értékeket, valamint sok esetben a történeti tájhasználat hagyatékát, a gazdálkodás fennmaradt nyomait. Cikkünk a zártkertek értékességét örökségvédelmi, illetve tájképvédelmi szempontból közelíti meg országos és mintaterületi vizsgálati szinten. Az elemzés célja a zártkertek szőlőhegyi eredetének, tájképi jelentőségének feltárása és a zártkerti egyedi tájértékek bemutatása térinformatikai módszerekkel. A szőlőhegyi eredetre vonatkozó elemzés rámutatott, hogy a szőlőhegyi múlt, mint történeti előzmény a zártkerti területek összterületének jelentős részén kimutatható. Az egyedi tájértékek az országos átlagot csaknem ötszörösen meghaladó sűrűséggel fordulnak elő. Az ország szőlő- és gyümölcstermesztéshez kapcsolódó egyedi tájértékeinek harmada a zártkerti területeken koncentrálódik. A kutatás eredményeiből ugyanakkor arra is fény derült, hogy a zártkertek kultúrtörténeti értékeinek felmértsége korántsem tekinthető teljeskörűnek, a valóságban sokkal több érték (pincék, horhosok, kőtámfalak) jelenléte feltételezhető a zártkerteken, mint amennyi az egyedi tájérték adatbázisban szerepel. A zártkertek tájképvédelmi jelentőségét támasztja alá, hogy a tájképvédelmi övezetbe sorolt zártkerti foltok területi aránya a tájképvédelmi területek országos területi arányának közel másfélszerese.

Szerző életrajzok

 • Albicz Kinga, MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészti Intézet, Budapest, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék

  PhD hallgató

  e-mail: kinga.albicz@gmail.com

 • Hubayné Horváth Nóra, MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészti Intézet, Budapest, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék

  egyetemi docens, PhD
  e-mail: hubayne.horvath.nora@uni-mate.hu

Hivatkozások

Acanum Adatbázis Kft.: Second Military Survey of the Habsburg Empire (1841-1842). URL: https://maps.arcanum.com/hu/ map/europe-19century-secondsurvey [2023.05.30.]

Act C of 2021 on the Real Estate Registry. URL: https://net.jogtar.hu/jogszabaly? docid=a2100100.tv [2023.05.30.]

Act CXXXIX of 2018 on the Spatial Planning Plan of Hungary and Certain Priority Regions of Hungary. URL: https://teszt.njt.hu/ jogszabaly/2018-139-00-00 [2023.05.30.]

Albicz Kinga – Hubayné Horváth Nóra (2022): Former enclosed gardens as sites of slow tourism in Hungary. In: Fábos, Julius Gy. – Ahern, Jack – Breger, Benjamin – Eisenman, Theodore S. – Gharaibeh, Anne – Jombach Sándor – Keszthelyi Ákos Bence – Kollányi László – Filepné Kovács Krisztina – Lindhult, Mark – Lynch, Amy – Ryan, Robert L. – Smardon, Richard – Valánszki István (ed.) Proceedings of the Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning, [online] 7th Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning, Budapest, Hungary, Vol. 7. Issue 1, Article 31. p. 13. DOI: https://doi.org/10.7275/v436-wh34

Albicz Kinga – Vaszócsik Vilja (2019): Historical Study of the garden plots in the Danube Bend from the 19th century to the present. In: Fábos, Julius Gy. – Ahern, Jack – Breger, Benjamin – Eisenmann, Theodore S. – Jombach Sándor – Kollányi László – Lindhult, Mark S. – Ryan, Robert L. – Valánszki István (ed.) Proceedings of the Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning, [online] 6th Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning, adapting to Expanding and Contracting Cities, Amherst, MA., USA, Vol. 6, Issue 1, Article 8. p. 15. DOI: https://doi.org/10.7275/de1w-2j46

Cros Kárpáti Zsuzsa – Gubicza Csilla – Ónodi Gábor (2004): Kertségek és kertművelők. Urbanizáció vagy vidékfejlesztés? Mezőgazda Kiadó: Budapest.

Csirszki Martin Milán (2018): Closed gardens: the peripheries of agriculture = Zártkertek: a mezőgazdaság perifériái. Agrár-és környezetjog [online], 13 (25), 22-45. ISSN 1788-6171. DOI: https://doi.org/10.21029/JAEL.2018.25.22

Geoinformatics layer of allotment gardens year 2008, 2011 (Data host: Lechner Knowledge Center)

Geoinformatics layer of Zone of visually sensitive landscapes, 2023 (Data host: Hungarian Ministry of Agriculture)

Illyés Zsuzsanna – Varga Dalma - Kotsis István – Földi Zsófia – Hubayné Horváth Nóra – Albicz Kinga (2022): Zártkerti területek fejlesztése. Oktatási és tervezési segédlet. Ormos Imre Alapítvány: Budapest. 92 p. ISBN 978-615-81628-5-2.

Kiss Gábor – Tóth Szilvia – Sikabonyi Miklós – Farkas Roland (2011): Mindennapi kisemlékeink megőrzéséért. Útmutató az egyedi tájértékek kataszterezéséhez. Budapest: Vidékfejlesztési Minisztérium. [online]. ISBN 978-963-08-1387-7, p. 44. URL: http://www.termeszetvedelem. hu/_user/browser/File/Taj/Mindennapi%20 kisemlekeink_2011.pdf [2023.05.30.]

Laposa József (1979): Zártkertek sorsa. A balatoni szőlővidék zártkertjeinek példája alapján. Valóság, 6(22). 92-99.

Laposa József (1988): Szőlőhegyek a Balaton-felvidéken. Mezőgazdasági Kiadó: Budapest. ISBN 963-232-478-1

Pető Piroska (without specifying the year): Unique landscape value census. URL: https://petopiroska.hu/tevekenysegeim/ egyedi-tajertek-kataszterezes/ [2023.05. 30.]

Pócsi Gabriella (2009): Kiskertek a városok peremén. Kiskertek differenciálódása a rendszerváltozás óta, Szeged példáján. In: Szabó Valéria – Fazekas István (ed.): Települési Környezet, II. Települési Környezet Konferencia előadásai és poszterei, II. Települési Környezet Konferencia. Debrecen, Hungary. University of Debrecen, Department of Landscape Protection and Environmental Geography, pp 36-42. ISBN 978-963-473-336-2

Pócsi Gabriella (2014): Zártkertek vagy kertes házak? A Falu, 4(29), 55-66.

Téka offline database, national repository of individual landscape values, 2020 (Data host: Kollányi László)

Tóth Szilvia – Szijártó Ágnes – Kiss Gábor (2012): Az egyedi tájértékek nyilvántar¬tásának tájvédelmi szempontú elemzése. Tájökológiai lapok [online] 10(1), 139-152. URL: http://www.tajokologiailapok.szie.hu/ pdf/201201/11_Toth.pdf [2023.05.30.]

Letöltések

Megjelent

2023-12-11

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

Az egykori zártkertek tájértékei és tájképvédelmi jelentősége. (2023). 4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat, 69, 42-53. https://doi.org/10.36249/4d.69.4437

Hasonló cikkek

1-10 a 44-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei