Információk

Szerkesztőségi irányelvek

Küldetésnyilatkozat: 
4D a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézetének lapja, de a hazai tájrendezés, szabadtér-építészet, kerttervezés, történeti kertek kutatása, kertépítészeti műemlékvédelem, település- és tájrendezés, tájtervezés, tájvédelem és -rehabilitáció területén működő minden szakembernek, alkotónak, a szakterület egészének szeretne színes fóruma lenni. A folyóirat csak szakmailag lektorált cikkeket, tudományos publikációkat közöl. Megjelenik évi három regurális számmal és egykülönszámmal, amely mesterszakos diplomaterveket és kiemelkedő színvonalú diplomamunkák összefoglalóit tartalmazza.

A folyóirat szakterülete:
agrártudományok 

Kulcsszavak:
tájépítészet, kertművészet, tájvédelem, tájrehabilitáció, tájtervezés, településtervezés, ökoszisztéma szolgáltatás

A folyóirat nyelve: 
magyar és angol

Lektorálás:
A folyóirat lektorálása kettős-vak módon történik. A beküldött kéziratok anonim bírálati folyamatban két szakmai bíráló által kerülnek elbírálásra.

Plágium-ellenőrzés:
A 4D folyóirat szerkesztősége 2022 januárjától szövegegyezés-vizsgálatnak (plágiumkeresésnek) veti alá a benyújtott kéziratokat. A vizsgálat a Magyar Agrár- Élettudományi Egyetem által biztosított Urkund szövegegyezés-vizsgáló szolgáltatással történik az egyetemi Moodle rendszeren keresztül. Az érintettek (szerzők, bírálók) is a Moodle felületén tájékozódhatnak a vizsgálat eredményéről.

A cikkek megjelenésének átfutási ideje:
A kézirat beküldésétől számított 1–6 hónap. Amennyiben a kézirat tartalmában vagy formailag nem felel meg a folyóirat irányelveinek, illetve a plágium-ellenőrzés eredményeként nem jelentethető meg, arról a szerkesztőség a beküldő szerzőt 2-4 héten belül értesíti.

Pénzügyi feltételek:
A kiadó a szerzőknek a benyújtott kéziratok elbírálásáért, illetve elfogadás esetén történő közléséért díjat nem számít fel. A folyóirat azonnali nyílt hozzáférést biztosít a tartalomhoz, pénzügyi és jogi korlátozások nélkül lehetőséget ad a tudományos eredmények szabad és jogszerű újrafelhasználására.  

Szabad hozzáférési jogosultság: 
A folyóirat Open Access (Gold). Cikkeire a Creative Commons 4.0 standard licenc alábbi típusa vonatkozik: CC-BY-NC-ND-4.0. Ennek értelmében a mű szabadon másolható, terjeszthető, bemutatható és előadható, azonban nem használható fel kereskedelmi célokra (NC), továbbá nem módosítható és nem készíthető belőle átdolgozás, származékos mű (ND). A licenc alapján a szerző vagy a jogosult által meghatározott módon fel kell tüntetni a szerző nevét és a szerzői mű címét (BY). 

A szerzők cikkeik kéziratát az alábbi szabályok szerint jogosultak közreadni:
A folyóirat a szerzők számára időbeli korlátozás nélkül és díjmentesen engedélyezi, hogy kézirataiknak a szerkesztőség által elfogadott, akár a bírálói javításokat is tartalmazó, de nem végleges változatait (pre-print verzióit) közzétegyék (e-mailen, a szerző vagy intézménye honlapján, illetve a szerző intézményének, egyetemének zárt vagy korlátozás nélkül elérhető repozitóriumában, illetőleg egyéb non-profit szervereken). Amikor a szerző ily módon terjeszti művét, figyelmeztetnie kell olvasóit, hogy a szóban forgó kézirat nem a mű végső, kiadott változata. Ha a cikk végső változata már megjelent nyomtatott, illetve online formában, mindenképpen javasolt és engedélyezett a szerzőnek ezen változatot használnia. Ebben az esetben meg kell adnia a folyóiratbeli megjelenés pontos idejét, helyét és fel kell tüntetni a cikk DOI-azonosítóját.
A szerző a közlemény szerzői jogait megtartja, esetleges másodközlés esetén azonban a cikk első megjelenésének bibliográfiai adatait is közölnie kell.

A folyóirat indexálása és archiválása:
A folyóiratot nyilvántartja a nemzetközi ROAD adatbázis, cikkeit a CrossRef és a Google Scholar indexeli. Feldolgozza továbbá  az EPA, a Matarka és az MTMT. A cikkek feltöltését az MTMT-be a kiadó munkatársai végzik.
A cikkek hosszútávú archiválása a REÁL repozitóriumban történik. A cikkek hosszútávú megőrzését biztosaítja továbbá a MATER Press (a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem kiadói repozitóriuma.

Adatbányászati politika:
A folyóirat kiadója segíteni kívánja a publikáló szerzőket cikkeik tudományos láthatóságának növelésével, ezért elkötelezett a tartalombányászatra vonatkozó akadályok csökkentése mellett. Aktívan közreműködik a kutatókkal, hogy megkönnyítse a szöveg- és adatbányászatot, ennek érdekében saját kiadói platformján hozzáférést biztosít a webrobotok számára, kiadói platformját, ezirányú szolgáltatásait folyamatosan fejleszti, frissíti.

Adatvédelmi nyilatkozat:
A szerkesztőség számára megadott nevek és e-mail címek kizárólag saját használatra szolgálnak, azokat csakis a felhasználó által beállított célokra használjuk fel, harmadik fél számára nem adjuk ki.

 

ISSN 1787-6613 (Print)
ISSN 2939-886X (Online)

Alapítva:
Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar, 2005. november
Lapalapító:
Jámbor Imre egyetemi tanár

Kiadó:
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

A kiadásért felel:
Prof. Dr. Gyuricza Csaba, rektor

Közreadó:
MATE Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet

Szerkesztőség, előfizetés és hirdetésfelvétel:
MATE Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet
Postacím: H-1118 Budapest, Villányi út 35-43.
Telefon: (1) 305 7291
Szerkesztőségi e-mail: szerk(kukac)4djournal.hu

Nyomda:
MATE Egyetemi Szolgáltató Nonprofit Kft.
2100 Gödöllő, Páter Károly u 1.