A női kereskedelmi képzés a Nemzeti Nőnevelés tükrében

Szerzők

  • Stummer Krisztina „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs

DOI:

https://doi.org/10.17165/tp.2022.3-4.54-59

Kulcsszavak:

felső kereskedelmi iskolák, Nemzeti Nőnevelés, neveléstörténet

Absztrakt

A 20. század első felének ritkán vizsgált oktatási intézménye a női felső kereskedelmi iskola. Ez az időszak számtalan kritikát kapott tananyaga miatt. Hiába leányiskola, a tipikus „női tantárgyak” nem szerepeltek az órarendben. Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa a Nemzeti Nőnevelés folyóirat 1909 és 1919 közötti számainban az ilyen típusú iskolákkal kapcsolatos nézeteket. 

Információk a szerzőről

  • Stummer Krisztina, „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs

    PhD-hallgató
    krisztinastummer@gmail.com

     

Hivatkozások

A Pallas Nagy Lexikona (1896). Vol. XIII. p. 97.

Dörfler, J. (1913). Nemzetközi közgazdasági tanfolyam Budapesten. Nemzeti Nőnevelés, 34(7-8), 285–291. https://digitalia.lib.pte.hu/hu/nemzeti-noneveles-1913-34e-07-08sz-168#page/40/mode/1up/search/kereskedelmi

Gráberné Bősze, K. (2017). Nőnevelő intézmények a 19. század végétől a 20. század végéig – A Wlas-sics-kollégium. Könyv és nevelés, 19(2), 98–107. https://folyoiratok.oh.gov.hu/konyv-es-neveles/nonevelo-intezmenyek-a-19-szazad-vegetol-a-20-szazad-vegeig-a-wlassics-kollegium

Mók, F. (1925). Sebestyénné Stetina Ilona. A Nemzet, 2(9–10), 230–231. http://epa.oszk.hu/03800/03863/00006/pdf/EPA03863_a_nemzet_1925_09-10.pdf

Nagy, A. (2014). A felső kereskedelmi iskolák fejlődéstörténete Magyarországon (1867–1945). [PhD-értekezés] Pécs: Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola.

Patyi, G. (2021). A hazai szakképzés történetének vázlata (18–20. század). Sopron: Soproni Egyetemi Kiadó. https://mek.oszk.hu/22600/22649/html/index.html

Relkoviç, M. (1913). A polgári leányiskolák továbbfejlesztése. Nemzeti Nőnevelés, 34(5–6), 205–216. https://digitalia.lib.pte.hu/hu/nemzeti-noneveles-1913-34e-05-06sz-167#page/32/mode/1up/search/kereskedelmi

S. n. (1909). A Pozsonyi Női Felső Kereskedelmi Iskola megnyitása. Nemzeti Nőnevelés, 30( 8–9), 421–422. https://digitalia.lib.pte.hu/hu/nemzeti-noneveles-1909-30e-08-09sz-137#page/69/mode/1up/search/kereskedelmi

Sanda, I., D. (2016). Bevezetés a szakképzéstörténetbe. Typotop.

Schmidt, M. (1918). Vinczeők a mult iskolaévről. Nemzeti Nőnevelés, 39(9–10), 248–252. https://digitalia.lib.pte.hu/hu/nemzeti-noneveles-1918-39e-09-10sz-197#pa-ge/65/mode/1up/search/kereskedelmi

Sebestyénné Stetina, I. (1910). Női életpályák. Nemzeti Nőnevelés, 31(2), 58–66. https://digitalia.lib.pte.hu/hu/nemzeti-noneveles-1910-31e-02sz-141#page/25/mo¬de/1up/se-arch/ke¬reskedelmi

Surányi, B. (2021). A Magyar mezőgazdasági szakoktatás története. Debreceni Egyetemi Kiadó. forrás

Vincze, F. (1935). A középfokú kereskedelmi szakoktatás hazánkban és külföldön a 19. század ötvenes éveitől napjainkig. Studium.

Vörös, K. (2018). A nők szerepe a Magyar Iparoktatás folyóiratban – a női iparoktatás és munkavállalás megítélésének változásai az első világháború éveiben. Per Aspera Ad Astra. 5(2), 137–159.

Zulawsky E.-né (1929. szerk.). A M. Kir. Állami Nőipariskola Értesítője az 1918/9–1928/9. tanévekről. Stephaneum Nyomda és Könyvkiadó Rt.

Letöltések

Megjelent

2022-12-29

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

Hogyan kell idézni

A női kereskedelmi képzés a Nemzeti Nőnevelés tükrében. (2022). Képzés és Gyakorlat : Neveléstudományi folyóirat, 20(3-4), 54-59. https://doi.org/10.17165/tp.2022.3-4.54-59