A nőkről alkotott kép hazánkban a 20. század első felében sajtótermékek tükrében

Szerzők

  • Stummer Krisztina Pécsi Tudományegyetem, Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola

DOI:

https://doi.org/10.17165/TP.2021.1-2.4

Absztrakt

Jelen tanulmány célja, hogy megvizsgálja, a 20. század első felében hazánk társadalma hogyan vélekedett a nők szerepeiről, feladatairól és oktatási lehetőségeiről. A vélemények bemutatása során két sajtótermékre támaszkodtunk: a Vasárnapi Újságra és a Magyar Pedagógiára. A kiválasztott cikkek főbb csomópontok köré rendezve jól körvonalazzák a korszak nőkkel szemben támasztott elvárásait. A két kirajzolódó nőkép és az újságokból idézett részletek jól rávilágítanak, miként oszlott két részre a társadalom a nőket érintő kérdésekben.

Információk a szerzőről

  • Stummer Krisztina, Pécsi Tudományegyetem, Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola

    doktorandusz
    krisztinasummer@gmail.com

Hivatkozások

Az 1868. évi XXXVIII. tc: A népiskolai közoktatás tárgyában. [online] https://net.jogtar.hu/ (megtekintés: 2020. október 10.)

Az 1934. évi XI. tc: A középiskoláról. [online] https://net.jogtar.hu/ (megtekintés: 2020. október 10.)

Az 1938. évi XIII. tc: A gyakorlati irányú középiskoláról. [online] https://net.jogtar.hu/ (megtekintés: 2020. október 10.)

A modern asszony. Vasárnapi Ujság. 21. évf 1.sz. 1904. pp. 6. [online] https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/VasarnapiUjsag_1904/ (2021.02.13.)

A modern leány. Vasárnapi Ujság 55. évf. 3.sz. 1908. pp. 49. [online] https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/VasarnapiUjsag_1908/ (2021.02.13.)

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministernek 1895. évi 65.719. szám alatt a budapesti és kolozsvári egyetem tanácsához intézett rendelete. Magyarországi rendeletek tára. Pesti könyvnyomda és részvénytársaság, 1895. Budapest. pp. 1680–1686.

Altenburger A. (1916): Orel Géza: Műhelyi nevelés Páris iskoláiban. Magyar Pedagógia. 25. évf. pp. 63–65. [online] https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MTA_MagyarPedagogia_1916/ (2021.02.12.)

Ambrus A. J. Kéri K. (2015): Leánynevelés és női művelődés az újkori Magyarországon (nemzetközi kitekintéssel és nőtörténeti alapozással) (Akadémiai doktori értekezés). Pécs. [online] http://real-d.mtak.hu/837/7/dc_1067_15_doktori_mu.pdf (2020. szeptember 16.)

Fizikus leányok. Vasárnapi Ujság. 55. évf. 10.sz. 1908. pp. 181. [online] https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/VasarnapiUjsag_1908/ (2021.02.13.)

Hazai Lapokból. Magyar Pedagógia. 25. évf. 1916. pp. 218. [online] https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MTA_MagyarPedagogia_1916/ (2021.02.12.)

Jakabfalvay A. (1825): Az asszonyi nem tudományos pallérozódásáról. Tudományos Gyűjtemény. VII. kötet. pp. 23–31.

Kéri K. (2008): Hölgyek napernyővel. Nők a dualizmus kori Magyarországon 1867-1914. Pécs: Pro Pannonia.

Jog és boldogság. Vasárnapi Ujság. 53. évf. 42.sz. 1906. pp. 681–682. [online] https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/VasarnapiUjsag_1906/ (2021.02.15.)

Kornis Gy. (1913. szerk.): Az 1777-iki Ratio Educationis. Pedagógiai Könyvtár. Budapest: Katholikus Középiskolai Tanáregyesület.

Magyar Pedagógiai Társaság (1920): Vitaülések 1920 május 15-én, június 5-én 19-én és 26-án. Magyar Pedagógia. 29. évf. pp. 126–159. [online] https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MTA_MagyarPedagogia_1920/ (2020. 09. 25.)

Mészáros I. (1992): Magyar Paedagogia – Magyar Pedagógia 1892–1992. Magyar Pedagógia, 92. évf. 1. sz. pp. 5-24.

Nagy-gyűlés 1900 január 20-án. Magyar Pedagógia. 15. évf. 1.sz. 1906. pp. 125. [online] https://adt.arcanum.com/hu/view/MTA_MagyarPedagogia_1906/ (2021.02.21.)

Nők a hadseregben. Vasárnapi Ujság. 65. évf. 1918. pp. 103. [online] https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/VasarnapiUjsag_1918/ (2021. 02. 17.)

Omer basa. Vasárnapi Ujság. 1. évf. 1. sz. 1854. pp. 1-2. [online] https://adt.arcanum.com/hu/view/VasarnapiUjsag_1854/ (2021.02.17.)

Podenstein J. (1841): A’ nőnem’ befolyása az erkölcsökre, hazára, religiora. Religio és Nevelés. 1. félév, 17.szám. pp. 261–268.

Pukánszky B. (2006): A nőnevelés évezredei. Budapest: Gondolat.

Rébay M. É. (2006): A leány-középiskolák jogi szabályozása Magyarországon és nemzetközi kitekintésben az 1870-es évektől 1945-ig (Doktori (PhD) értekezés). Debrecen.

R.J (1852): A nőnem befolyása. Családi Lapok. 1. évf. 7.sz. pp. 297–305.

Szép J. (1821): Elmélkedés az asszonyi nem taníttatásáról. In: Fábri A. (Ed.): A nő és hivatása. Szemelvények a magyarországi nőkérdés történetéből 1777-1865. Budapest: Kortárs Kiadó, pp. 63–66.

Szigma (1918): Új élet-régi tűz. Vasárnapi Ujság. 65. évf. 17.sz. p. 260. [online] https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/VasarnapiUjsag_1918/(2021.02.14.)

Letöltések

Megjelent

2021-07-20

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

Hogyan kell idézni

A nőkről alkotott kép hazánkban a 20. század első felében sajtótermékek tükrében. (2021). Képzés és Gyakorlat : Neveléstudományi folyóirat, 19(1-2), 39-48. https://doi.org/10.17165/TP.2021.1-2.4