Konvencionális, ökológiai és permakultúrás gazdaságok környezeti fenntarthatósága

Szerzők

  • Szilágyi Alfréd Magyar Permakultúra Egyesület, 7085 Nagyszékely, Ady Endre utca 66.
  • Podmaniczky László Szent István Egyetem, Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézet, 2103 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
  • Mészáros Dóra FiBL Europe, Rue de la Presse 4, 1000 Brussels, Belgium

DOI:

https://doi.org/10.56617/tl.3582

Kulcsszavak:

fenntartható mezőgazdaság, környezeti fenntarthatóság, permakultúra, SAFA, SMART

Absztrakt

Az ökológiai és konvencionális gazdálkodási rendszerek fenntarthatóságáról több átfogó tanul- mány született, ugyanakkor a permakultúrát korábban nem vizsgálták tudományos igényességgel. Kutatásunk során e három gazdálkodási típus környezeti fenntarthatóságát vizsgáltuk, típusonként 10-10 gazdaság bevoná- sával. A környezeti fenntarthatóság méréséhez a FAO által publikált SAFA keretrendszerre épülő SMART indi- kátor rendszert használtuk, amelyet a svájci FiBL fejlesztett ki. Az eredmények azt mutatják, hogy a permakultúrás gazdaságok a környezeti dimenzió minden témájában jobban teljesítettek a konvencionális gazda- ságoknál, és több esetben az ökológiai gazdaságoknál is. A jövőben célszerű nagyobb elemszámú kutatásokat végezni, amelyek alátámasztják a közölt eredményeket és a kutatási módszertan fejlesztését is lehetővé teszik.

Információk a szerzőről

  • Szilágyi Alfréd, Magyar Permakultúra Egyesület, 7085 Nagyszékely, Ady Endre utca 66.

    levelező szerző
    szilagyialfred@gmail.com

Hivatkozások

Ángyán J., Menyhért Z. (szerk.) 2004: Alkalmazkodó növénytermesztés, környezet- és tájgazdálkodás. Szaktu- dás Kiadóház, Budapest, 560 p.

Ángyán J., Tardy J., Vajnáné Madarassy A. (szerk.) 2003: Védett és érzékeny természeti területek mezőgazdál- kodásának alapjai. Környezet- és Tájgazdálkodás könyvsorozat, 1. kötet, Mezőgazda Kiadó, Budapest, 625 p.

Ángyán J. 1991: A növénytermesztés agroökológiai tényezőinek elemzése (gazdálkodási stratégiák, termőhelyi alkalmazkodás). Kandidátusi értekezés, MTA, Budapest, 111 p.

Ángyán J. 1995: „Fenntartható”, alkalmazkodó tájgazdálkodás. Környezet és fejlődés. V. évfolyam, 1. szám, Budapest, 5–14. p.

Balázs K., Mészáros D., Podmaniczky L., Sipos B. (szerk.) 2014: Kézikönyv a „Dialecte” agrár-környezeti érté- kelő rendszer használatához. Szent István Egyetem, 108 p.

Barbié O. 2007: Permaculture et agriculture soutenable. Document de travail, 15 p.

Birkás, M., Dekemati, I., Kende Z., Pósa, B. 2017: Review of soil tillage history and new challenges in Hungary. Hungarian Geographical Bulletin 66(1): 55–64. https://doi.org/10.15201/hungeobull.66.1.6

Carson, R. 1962: Silent Spring. Houghton Mifflin Company, Boston, 400 p.

Centeri, Cs., Belényesi, M., Néráth, M. 2002: Encouraging environmentally sound agricultural practices in Hun- gary. Proceedings of the Conference on Sustainable use and Management of Soils in Arid and Semiarid Regions. Eds. Faz, Á., Ortiz, R., Mermut, A. R., Vol. II., p. 217–218.

Centeri, Cs., Malatinszky, Á., Vona, M., Bodnár, Á., Penksza, K. 2007: State and sustainability of grasslands and their soils established in the Atlantic-Montane zone of Hungary. Cereal Research Communications 35 (2 PART I): 309–313. https://doi.org/10.1556/CRC.35.2007.2.36

Cristofari, H., Girard, N., Magda, D. 2017: Supporting transition toward conservation agriculture: a framework to analyze the learning processes of farmers. Hungarian Geographical Bulletin 66(1): 65–76. https://doi.org/10.15201/hungeobull.66.1.7

Crowder, W. D., Reganold J. P. 2015: Financial competitiveness of organic agriculture on a global scale. PNAS 112(24): 7611–7616 https://doi.org/10.1073/pnas.1423674112

FAO 2014: Building a common vision for sustainable food and agriculture. Principles and approaches. http://www.fao.org/3/919235b7-4553-4a4a-bf38a76797dc5b23/i3940e.pdf

Ferguson, R. S., Lowell, S. T. 2015a: Permaculture as a Catalyst for Agroforestry Adoption: Perennial Produc- tion Systems on Diversified Farms. Conference paper, 14th North American Agroforestry Conference, At Ames, IA

Ferguson, R. S., Lovell, S. T. 2015b: Grassroots engagement with transition to sustainability: diversity and modes of participation in the international permaculture movement. Ecology and Society 20 (4): 39. https://doi.org/10.5751/ES-08048-200439

Frantál, B. 2016: Living on coal: Mined-out identity, community displacement and forming of anti-coal re- sistance in the Most region, Czech Republic. Resources Policy 49: 385-393. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2016.07.011

Frantál, B., Prousek, A. 2016: It's not right, but we do it. Exploring why and how Czech farmers become renew- able energy producers. Biomass & Bioenergy 87: 26–34. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2016.02.007

FFB 2002: Nemzetközi együttműködés a fenntartható fejlődés nevében és az Európai Unió fenntartható fejlődési stratégiája. Budapest: Környezetvédelmi Minisztérium. 70 p.

Food and Agriculture Organization 2013: SAFA: Sustainability Assessement of Food and Agriculture Systems. version 3.0., Rome

Gasparatos, A., Scolobig, A. 2012: Choosing the most appropriate sustainability assessment tool. Ecological Economics 80: 1-7. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2012.05.005

Gliessman, S. R. 2006: Agroecology-The Ecology of Sustainable Food Systems. 2nd edition, University of Cali- fornia, Santa Cruz, CRC press, 375 p. https://doi.org/10.1201/b17420

Gomiero, T., Pimentel, D., Paoletti, G. M. 2011: Environmental Impact of Different Agricultural Management Practices: Conventional vs. Organic Agriculture'. Critical Reviews in Plant Sciences 30(1): 95–124. https://doi.org/10.1080/07352689.2011.554355

Gyulai, I. 2012: A fenntartható fejlődés. Miskolc: Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány. 105 p.

Hathaway, M. 2015: Agroecology and permaculture: addressing key ecological problems by rethinking and redesigning agricultural systems. Journal Environmental Studies Science 6(2): 239–250. https://doi.org/10.1007/s13412-015-0254-8

Holmgren, D. 2002: Permaculture, Principles & Pathways Beyond Sustainability. Permanent Publications, Hampshire, 286 p.

Jawtuch, J., Schader, C., Stolze, M., Baumgart, L., Niggli, U. 2013: Sustainability Monitoring and Assessment Routine: Results from pilot applications of the FAO SAFA Guidelines. Conference Paper, Research Gate, http://www.researchgate.net/publication/269614874

Kovács-Hostyánszki, A., Elek, Z., Balázs, K., Centeri, Cs., Falusi, E., Jeanneret, P., Penksza, K., Podmaniczky, L., Szalkovszki, L., Báldi, A. 2013: Earthworms, spiders and bees as indicators of habitat quality and management in a low-input farming region—A whole farm approach. Ecological Indicators 33: 111-120. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2013.01.033

Marchand, F., L. Debruyne, L. Triste, C. Gerrard, S. Padel, and Lauwers, L. 2014: Key characteristics for tool choice in indicator based sustainability assessment at farm level. Ecology and Society 19 (3): 46. https://doi.org/10.5751/ES-06876-190346

Martinát, S., Navrátil, J., Dvořák, P. Van der Horst, D., Klusáček, P., Kunc, J., Frantál, B. 2016: Where AD plants wildly grow: The spatio-temporal diffusion of agricultural biogas production in the Czech Repub- lic. Renewable Energy 95: 85-97. https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.03.077

Meadows, D. H., Meadows, D.L., Randers, J., Behrens, W.W. 1972: The Limits to Growth. New York: Universe Books. 295 .p.

Mészáros D. 2016: A mezőgazdaság fenntarthatóságát értékelő módszer fejlesztése. Doktori értekezés, SzIE, Gödöllő, 145 p.

Mollison, B. 1988: Permaculture, A Designer’s Manual. Tagari Publications, Sisters Creek, 565 p.

Ness, B., Urbel-Piirsalu, E., Anderberg, S., Olsson, L. 2006: Categorising tools for sustainability assessment, Elsevier, Science Direct, Ecological Economics 60: 498–508. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2006.07.023

Niggli, U. 2015: Incorporating Agroecology Into Organic Research- An Ongoing Challenge. Sustainable Agri- culture Research 4(3): 149–157. https://doi.org/10.5539/sar.v4n3p149

de Olde, M. E., Oudshoorn, W. F., Sørensen, A. G. C., Bokkers, A. M. E., de Boer, J. M. I. 2016: Assessing sustainability at farm-level: Lessons learned from a comparison of tools in practice. Ecological Indicators 66: 391–404. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.01.047

Pásztor K. 2013: A permakultúra magyarországi tapasztalatai. Szakdolgozat, SZIE, Gödöllő, 86 p.

Reganold, J. P, Wachter, J. M. 2016: Organic agriculture in the twentyfirst century. Nature Plants 2: 1–8. https://doi.org/10.1038/nplants.2015.221

Rhodes, J. C. 2015: Permaculture: regenerative – not merely sustainable. Science Progress, 98(4): 403–412. https://doi.org/10.3184/003685015X14467291596242

Schader, C., Baumgart, L., Landert, J., Muller, A., Ssebunya, B., Blockeel, J., Weisshaidinger, R., Pterasek, R., Mészáros D., Padel, S., Gerrard, C., Smith, L., Lindenthal, T., Niggli, U., Stolze, M. 2016: Using the Sustainability Monitoring and Assessment Routine (SMART) for the Systematic Analysis of Trade-Offs and Synergies between Sustainability Dimensions and Themes at Farm Level. Sustainability 8: 274–293. https://doi.org/10.3390/su8030274

Schader, C., Grenz, J., Meier, M.S., Stolze, M. 2014: Scope and precision of sustainability assessment approach- es to food systems. Ecology and Society 19(3): 42. https://doi.org/10.5751/ES-06866-190342

Servigne, P. 2012: Agriculture biologique, Agroécologie, permaculture: quel sens donner à ces mots? Barricade, 2012. 8 p., www. barricade.be

Slámová, M., Beláček, B., Jančura, P., Prídavková, Z. 2015: Relevance of the historical catchwork system for sustainability of the traditional agricultural landscape in the Southern Podpolanie region. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 4: 10–19. https://doi.org/10.1016/j.aaspro.2015.03.003

Szilágyi A. 2015: The system, process and steps of permaculture design, demonstrating with a practical example in the open-air museum of Szenna. Szakdolgozat, SzIE, Gödöllő, 64 p.

Szilágyi A. 2016: Permakultúra. In: Tirczka I., Saláta D. (szerk.) (2016): Ökológiai gazdálkodás szabályozása és irányzatai. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő, 95 p.

Ujj A. 2016: Agroökológia. In Tirczka I., Saláta D. (szerk.) (2016): Ökológiai gazdálkodás szabályozása és irányzatai. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő, 95 p.

Vida G. 2004: Helyünk a bioszférában. Neumann Kht., Budapest, Forrás: http://mek.oszk.hu/05000/05033/html/, megtekintve: 2017.08.15.

Világ Tudományos Akadémiái 2000: „Transition to Sustainability” (Átmenet a fenntarthatóság felé). Világ Tu- dományos Akadémiáinak Nyilatkozata, Tokió

Whitefield, P. 2004: The Earth Care Manual, A Permaculture Handbook for Britain & Other Temperate Cli- mates. Permanent Publications, Hampshire, 469 p.

World Commission on Environment and Development (WCED). 1987. Report of the World Commission on Environment and Development: Our common future, Oxford – New York: Oxford University Press. 400 p.

Wustenberghs, H., Coteur, I., Debruyne, L., Marchend, F. 2016: Discerning the stars: characterizing the myriad of sustainability assessment methods. Conference Paper, 15 p.

http 1: Magyar Permakultúra Egyesület honlapja: http://permakultura.hu/ megtekintve 2018.04.05.

http 2: http://www.ifoam.bio/en/organic-landmarks/definition-organic-agriculture megtekintve 2017.09.05. http 3: CEDABio projekt beszámolója az ökológiai és konvencionális gazdálkodás energiahatékonyságáról:

Forrás megtekintve: 2017.09.15.

Letöltések

Megjelent

2018-12-19

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

Konvencionális, ökológiai és permakultúrás gazdaságok környezeti fenntarthatósága. (2018). TÁJÖKÖLÓGIAI LAPOK | JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY , 16(2), 97-112. https://doi.org/10.56617/tl.3582

Hasonló cikkek

1-10 a 110-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.