Tanulási motivációk vizsgálata a Szent István Egyetem hallgatóinak körében

Szerzők

  • Kiss Ádám Gergő Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2015.02.03.127-137

Kulcsszavak:

Tanulás, motivációk, felsőoktatás, célok

Absztrakt

Születésünk pillanatától arra vagyunk „ítélve”, hogy tanuljunk. Azonban ha nincs meg a kellő ösztönző erő, a kellő motiváltság a tanuláshoz, akkor nem jöhet létre valódi tanulás. Ezért fontos, hogy az egyén minél előbb felismerje azokat a motívumokat, amelyek őt a leginkább ösztönzik a tanulásra.

Vizsgálatomban a Vallerand és társai által adaptált Academic Motivation Scale (1992) kérdőívet alkalmazom a Szent István Egyetem hallgatóinak körében, hogy képet kaphassunk arról, mi motiválta, motiválja a jelenlegi hallgatókat abban, hogy egyetemi tanulmányokat folytassanak.

Információk a szerzőről

  • Kiss Ádám Gergő, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

    PhD-hallgató
    E-mail: kissadamgergo@gmail.com

Hivatkozások

Barkóczi I. – Séra L. (szerk.) (1988): Az emberi motiváció I-II. Tankönyvkiadó, Budapest

Borsos E.– Kiss Á. G. (2015): Női karrier-utak a magyar felsőoktatásban a Bologna folyamat tükrében. Kézirat (Deturope - megjelenés alatt)

Csoma Gy. (2005): Andragógiai szemelvények. Bevezetés a felnőttképzés tanulmányozásába. Nyitott könyv, Budapest

CsukonyiCs. (2002): A motiváció alapelvei. In: Münnich Á. (szerk.) A jövő vezetőinek jelene: Az egyetemi diákság karrierépítési komponenseinek lélektani háttere. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest

Konkoly R. (2008): Tanulási motiváció a gazdasági oktatásban. Budapest

O’NeilJr., H. F. – Drillings, M. (szerk.) (1999): Motiváció - Elmélet és kutatás. Vince Kiadó Kft., Budapest

Reisz T. -Kleisz T. - Kocsis M. (2008): Motiváció. In: HEFOP 3.5.1 „Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása” Andragógiai ismeretek, Budapest 245-295. p.

Réthy E. (1988): A tanítás-tanulási folyamat motivációs lehetőségeinek elemzése. Akadémiai Kiadó, Budapest

Vallerand, R. J. -Pelletier, L. G. -Blais, M. R. -Brière, N. M. -Senécal, C. -Vallières, E.F. (1992): The AcademicMotivationScale: A measure of intrinsic, extrinsic, and amotivationinedication. In: Educational and PsychologicalMeasurement WINTER 52., 1003-1017. p. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0013164492052004025

Letöltések

Megjelent

2015-12-30

Hasonló cikkek

1-10 a 13-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.