Egyes földminősítési és földpiaci tényezők összehasonlító gazdasági elemzése Németország és Franciaország példáján

Szerzők

 • Naárné Tóth Zsuzsanna Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
 • Orlovits Zsolt Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
 • Naár Antal Tamás Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
 • Sőreg Ádám Pál Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2016.03.02.68-79

Kulcsszavak:

földminősítés, földértékelés, földár, közgazdasági tényezők, NUTS-2

Absztrakt

A földértékelésre vonatkozóan nincs egységes módszer használatban az Európai Unióban, értékelési mód és cél szerint különbözik. Ez problémát jelent a termőföld közgazdasági értékének és árának meghatározásában is. Kutatásunk során két uniós tagállam, Németország és Franciaország földértékelési és –minősítési rendszerét vizsgáltuk. Véleményünk szerint az ismertetett eljárások bizonyos elemei hasznosak lehetnek a hazai föld értékelési rendszer korszerűsítése során. A földértékelési rendszereken túl a termőföld piaci árát alakító közgazdasági tényezőket és a Németországban, illetve Franciaországban kialakult piaci árakat, valamint az azokat befolyásoló tényezőket is elemeztük.

Szerző életrajzok

 • Naárné Tóth Zsuzsanna, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  egyetemi docens
  E-mail: Toth.Zsuzsanna@gtk.szie.hu

 • Orlovits Zsolt, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  adjunktus
  E-mail: Orlovits.Zsolt@gtk.szie.hu

 • Naár Antal Tamás, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  Phd-hallgató
  E-mail: naaratamas@gmail.com

 • Sőreg Ádám Pál, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  Phd-hallgató
  E-mail: adam.soereg@gmail.com

Hivatkozások

Burgerné G. A. (1998): Földhasználati és földbirtok-politika az Európai Unió országaiban I.-II., Statisztikai Szemle, 76. évf. 4-5 sz., 1998. április-május, ISSN 0039 0690

Fórizsné – Máté F. – Stefanovits P. (1971): Talajbonitáció – földértékelés. – Az MTA Agrártudományi Osztályának Közleményei 30. (3) 359-378.p.

Gecse M. (2000): Hogyan alakul a földpiac ma Magyarországon? Agronapló, IV. pp. 20-21.

Grimm, Ch. (2010): Agrarrecht München, C.H.Beck Verlag 335p.

Káposzta J. (2016): Regionális összefüggések a vidékgazdaság fejlesztésében. Studia Mundi - Economica 3:(1) p 55. ISSN 2415-9395

Kelemen K. (2007): „Fából –vaskarika”. Kísérletek a földpiac-földár pótlására 1945-től az ezredfordulóig Magyarországon. Doktori (PhD) értekezés. Pázmány Péter Katolikus Egyetem. 179 p.

Naárné T. Zs. (2006): A földértékelés gyakorlata az Európai Unióban. Gazdálkodás 50:(16) pp. 114-118., ISSN 0046-5518

Naárné T. Zs. (2009): A termőföld közgazdasági értéke és piaci ára. Budapest, Agroinform Kiadó. 186 p. ISBN: 978-963-502-816-0

Zs. Tóth-Naár – M. Molnár – T. Naár - S Vinogradov (2016): Capitalization of direct payments into agricultural land prices and land rents in Hungary. In: Gyenge Balázs, Kozma Tímea (szerk.). Challenges in Process Management: Decision points, network systems and strategies in practice. 152 p. Gyöngyös: Károly Róbert Kutató-Oktató Közhasznú Nonprofit Kft., 2016. pp. 140-148. ISBN: 978-963-9941-95-3

Orlovits Zs. (2008): A mezőgazdasági üzem fogalmának agrárjogi értelmezése Gazdálkodás, 52. évf. 4. sz. 368-374.pp. ISSN 0039 0690

Orlovits Zs. – Kovács L. (2015): A mezőgazdasági üzemszabályozás adaptációs lehetőségei nyugat-európai modellek alapján Gazdálkodás, 59. évf. 2. sz. 127-141.pp. ISSN 0039 0690

Somogyi N. (2005): A mezőgazdasági birtokrendszer átalakulása Franciaországban Gyakorlati Agrofórum, 16.évf. 12.sz. pp.59-61.

Tar F. (1999): Termőföldértékelés az Európai Unióban. In: Michéli – Stevanovits (szerk.): A talajminőségre épített EU-konform földértékelés elvi alapjai és bevezetésének gyakorlati lehetősége. Budapest: Agroinform Kiadó, pp. 19-42.

Turner, G. – Böttger, U. – Wölfle, A. (2006): Agrarrecht Frankfurt am Main, DLG-Verlag 346p.

Letöltések

Megjelent

2016-12-16

Hasonló cikkek

1-10 a 94-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.