Új módszer a magyarországi szőlő-bor termékpályák digitális leképezési lehetőségére

Szerzők

 • Járdány Krisztián Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
 • Duray Balázs Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2020.07.02.18-30

Kulcsszavak:

szőlőtermesztés, borágazat, regionális gazdaságfejlesztés, digitális innováció, digitális adatbázis

Absztrakt

A Digitális Agrár Stratégia ösztönzi olyan szakmai kiszolgáló rendszerek fejlesztését, melyek célja elemezni a termelési, az üzemi és a termékpálya integrációs szint működéséhez szükséges regionális, nemzeti, és nemzetközi adatok körét, információit, és olyan háttérrendszer felállítását, mely a piaci adatok és információk széles körben való hozzáférhetőségével biztosítja a piaci előnyök eléréséhez szükséges döntéshozatal támogatást. Jelen tanulmány azt vizsgálja, hogy ez a törekvés a hatályos jogszabályi környezetben, az ágazati adatbázisok integrálásával egy erre épülő új módszer alkalmazásával a magyarországi szőlő-bor termékpálya esetén megvalósítható-e.

Szerző életrajzok

 • Járdány Krisztián, Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola

  PhD-hallgató
  E-mail: szulinap1987@gmail.com

 • Duray Balázs, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar

  egyetemi docens
  E-mail: duraybalazs@gmail.com

Hivatkozások

Chikán A. (2017): Vállalatgazdaságtan. Budapest, Saldo Kiadó, 590 p. ISBN: 9789631266405

Cser L. – Németh Z. (2007): Gazdaságinformatikai alapok. Budapest, Aula Kiadó, 209 p. ISBN: 9789639698208

Coelho, A. – Rastoin, J. (2005): In money veritas? Financiarisation et gouvernance des multinationales du vin,in Bacchus 2006: enjeux, stratégies et pratiques dans la filiére vittivinicole ed- Montaigne, E., Paris, Dunod, p. 53-73.

Györe D. (2011): Közvetlen értékesítés az egri borászatokban. In: Gazdálkodás 55: 7 pp. 642-647., 6 p.

Horváth Gy. (2001): Regionális támogatások az Európai Unióban. Osiris Kiadó, Budapest. ISBN: 9633894077

Kapronczai I. (2007): Információs rendszerek a közös agrárpolitika szolgálatában. Budapest, Szaktudás Kiadó Ház, 146 p. ISBN: 9789639736252

Konkoly M. – Papp J. (2011): A tokaji borok elemzése a marketing mix 7 P-je szerint. In: Marketing & menedzsment, (2) 23-34. p.

Krajcsák Z. (2012): Információmenedzsment I. Oktatási segédanyag. Budapest, BME.

Lengyel I. – Fenyővári Zs. (2010): Az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régiók versenyképességének főbb mutatói. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek. 7: 3–17.

Lőrincz M. (2016): A felsőoktatási intézmények regionális beágyazottsága az észak- magyarországi régióban. Doktori értekezés. Debreceni Egyetem Kerpely Kálmán Doktori Iskola, Debrecen.

Outreville, F.J. (2011): Wine Production in Quebec: an investigation into the price- quality relationship. In: Enometrica 2 (2011). p.7-22.

Pallás E. (2017): Borrégiók bemutatása, hálózatok és klaszterek lehetőségei. In: Gyenge, Balázs; Reicher, Regina; Varga, Erika (szerk.) Folyamat menedzsment kihívásai 2017: Társadalmi-gazdasági fejlesztési irányok 2017 Gödöllő, Magyarország: Szent István Egyetem, (2017) pp. 33-48., 16 p. ISBN: 9789632696423

Raffai M. (2003): Információrendszerek fejlesztése és menedzselése. Győr, Novadat Kiadó, 998 p. ISBN: 9639056359

Sidlovits D. (2008): Vertikális koordináció a szőlő- és borágazatban. PhD értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola, Budapest. 163 p.

Szabóné Berta O. K. (2019): Információs és infokommunikációs technológiák használatának összefüggései az agrárgazdaságban. PhD értekezés. Debreceni Egyetem Ihrig Károly GSZDI, Debrecen.

Szamosköziné Kispál G. (2018): A magyarországi bor termékpálya jövedelmezőségének vizsgálata. PhD értekezés. SZIE-GSZDI, Gödöllő.

Tomcsányi P. (1988): Az élelmiszer-gazdasági marketing alapjai. Mezőgazdasági Könyvkiadó, Budapest. 458 p. ISBN: 9632326075

Felhasznált jogszabályok:

A. 2019/33/EU, 2019/34/EU, 436/2008/EK, 92/83/EGK, 92/84/EGK rendeletek

B. 2004. évi XVIII. tv

C. 2016. évi LXVIII. tv

D. 1997. évi XI. tv

E. 2012. évi CCXIX. tv

F. 9/2017. (III. 6.) FM r. a borszőlő telepítésére és kivágására vonatkozó szabályokról

G. 97/2009 FVM r. termőhelyi kataszter

H. 56/2014 VM r. szőlőfajták osztályba sorolása

I. 127/2009 FVM r. nyilvántartások, származási bizonyítvány, borok jelölése, címkézése, borkészítés

J. 25/2010 FVM r. borászati üzemek engedélyezése

K. 27/2011. VM r. borászati nyilvántartás, bizonylatok vezetéséről

L. 49/2017. (IX. 29.) FM rendelet a kisüzemi bortermelői regiszterről

Letöltések

Megjelent

2020-05-20

Hasonló cikkek

11-20 a 94-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.