Tőkebefektetések regionális, történeti összefüggései, különös tekintettel Debrecen városára és a BMW befektetésére

Szerzők

  • Pócsik Orsolya Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2019.06.04.38-52

Kulcsszavak:

Tőke, szektor, tőkeáramlás, versenyképesség, Magyarország

Absztrakt

A tanulmány főbb célja, hogy bemutassa a tőkemozgások és tőkeáramlások főbb irányait, Magyarországra koncentrálódott külföldi tőke centrum egyik legfontosabb városát, az autóipari nagyhatalom beérkezést váró Debrecent. Pénz és tőkepiacok földrajzi, tértudományi megközelítését érdemes megvizsgálni, amely a világ egyik legnagyobb szektora, s nyomon követhető regionális aspektusból. A tőke fogalmak meghatározásakor tisztázni kell az érdekeket, amelyek mentén az egyes szereplők gondolkodnak. Más lesz az érdeke a tulajdonosnak, az ügyfélnek. A tőkét, mint fogalmat két részre kell osztani, létezik egy elméleti, (gazdaságilag meglévő) tőke, és egy a rendelkezésre álló működő tőke. Az országokba befektetett tőke nagysága korlátozott, mely függ a kihelyezhető tőkétől, ország költségvetés politikájától. A tanulmányom elméleti jellegű, leíró jellegű kutatás. Tanulmányomban rámutatok arra, hogy a multinacionális vállalatok külföldi tőke befektetései hogyan mozgatják a magyar gazdaságot. Debrecen jó példát szolgál a hazai gépjárműgyártás példáján keresztül a városok fejlődésére, fejlesztésére és felemelkedésére.

Információk a szerzőről

  • Pócsik Orsolya, Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

    PhD-hallgató
    E-mail: Pocsik.Orsolya@phd.szie.hu

Hivatkozások

Alfonso, A. - Jalles, J.T. (2012): Fiscal Volatility, Financial Crises and Growth, Applied Economics Letters 19/18

Asztalos, P.- Horváth, G.- Krakovsky, S.- Tóth, T: Mit mutat az MNB bankrendszeri versenyképességi indexe, MNB, 2017

Békés, G.- Kleinert, J.- Toubal, f. (2009): Spillovers from multinationals to hetergeneous domestic firms; Evidence from Hungary, The World Economy, 32 (10), pp. 111-132

BMW gyár befektetés, betelepülés: https://infostart.hu/gazdasag/2019/06/24/friss-hirek-az-uj-magyar-bmw-gyarrol (Letöltés dátuma: 2019-12-04)

BMW gyár betelepülése Debrecenbe https://www.dehir.hu/debrecen/bmw-gyar-debrecenben-fontos-donteseket-hozott-a-kozgyules/2018/11/15/ (Letöltés dátuma: 2019-12-04)

BMW közlemény a debreceni beruházásokról http://www.origo.hu/gazdasag/20180731-bmw-kozlemeny-a-debreceni-beruhazasrol.htm (Letöltés dátuma: 2019-12-04)

Bod P. Á.: Az állami szerepvállalás új trendjei a pénzügyi válság következményként. Köz- gazdaság 2015/4 75- 89 p.

Bod P. Á.: Pénzügyi alapok- Tapasztalatok és tanulságok pénzügyi válság után, Magyar Szemle Alapítvány, 2012 246 p.

Csaba L.: Válság, Gazdaság, Világ- Adalék Közép-Európa három évtizedes gazdaságtörténetéhez (1988–2018), Éghajlat Könyvkiadó, 2018, ISBN 978 963 9862 13 5

Debrecen város története: https://www.debrecen.hu/hu/turista/cikkek/varostortenet (Letöltés dátuma: 2019-12-04)

Farmasi, Z.: A nemzetközi tőkeáramlásról, különös tekintettel a magyarországi működő tőke betelepülésére, 2010

Hlavacek, P.- Bal-Domanska, B.: Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth in Central and Eastern European Countries, Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 2016, 27 (3), 294–303 p.

In: Hamar, Farkas (szerk.) Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok: A BGF KVIK KÖT tanulmánykötete, 2014/1 pp. 114-128.Budapest, Magyarország: BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, (2014)

Káposzta J.- Tóth T.: Regionális és vidékfejlesztés ismeretek / Elméleti jegyzet/ Debreceni Egyetem Gazdaságtudományok Centruma, 2013

Káposzta József: Regionális gazdaságtan jegyzet, Gödöllő 2007 24 p

Kárpáti, T. (2003): A külföldi közvetlen befektetések jelentősége Magyarország gazdaságában az ezredfordulón. Competitio. 2 (1), 10-25, 2003

Nemes Nagy, J. 1995 A GDP regionális számbavétele (In: Probáld, F.szerk. Pro Geographia Humana, ELTE Eötvös Kiadó, Bp., pp. 99-118.)

Neszmélyi Gy. (2014): Magyarország és a Koreai Köztársaság együttműködésének eredményei Magyarország és a Koreai Köztársaság együttműködésének eredményei

Neszmélyi Gy. (2017): The Challenges of Economic and Agricultural Developments of Taiwan: Comparison with South Korea Tribun EU s.r.o. Brno, (2017), 151 p. ISBN: 9788026313311

Országos Területfejlesztési Koncepció, 2005, http://www.terport.hu/webfm_send/759 (Letöltés dátuma: 2019-12-04)

Pellényi, G.- Kékesi, Zs.- Rippel, G.- Sisak, B.: Konvergencia és egyensúly Magyarországon a rendszerváltozás óta, In: Palotai, D.- Virág, b.: Versenyképesség és növekedés, Magyar Nemzeti Bank, 2016, ISBN 978–615– 5318–04–7

Pénzügyi Stabilitási jelentés, MNB, 2017 https://www.mnb.hu/letoltes/penzugyi-stabilitasi-jelentes-2017-majus-hun.pdf (Letöltés dátuma: 2019-12-04)

Schoors, K. – Van Der Tol, B. (2002): Foreign direct investment spillovers within and between sectors; Evidence from Hungary data; Working Papers of Faculty of Economics and Business Administration, Ghent University, Belgium, 2002/157

Süli-Zakar, I. – Teperics K. – Ekéné Zamárdi, I. – Kozma, G. (2005): A kulturálisgazdaság szerepe Debrecen versenyképességének fokozásában. – In: A magyar városok kulturális gazdasága (Szerk.: Enyedi Gy. – Keresztély K.). MTA Társadalomkutató Központ. Budapest. p. 179-216.

Széplaki, D.: Nagyvárosok a magyar településrendszerben, 2013 https://slideplayer.hu/slide/2109964/ (Letöltés dátuma: 2019-12-04)

Tóth T. (2008): Területi tervezés és programozás, Egyetemi Kiadó SZIE Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gödöllő

Letöltések

Megjelent

2019-12-15

Hasonló cikkek

1-10 a 56-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.