A Vajdasági Gazdaságfejlesztési Program előzményei, megvalósulása és eredményei

Szerzők

  • Juhász Bálint Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola https://orcid.org/0000-0002-9602-7632

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2020.07.01.12-25

Kulcsszavak:

gazdaság, mezőgazdaság, fejlesztés, (helyi) gazdaságfejlesztés, versenyképesség

Absztrakt

Gazdaságfejlesztés alatt olyan tudatos beavatkozást értünk, amely gazdasági folyamatok irányát, gazdasági változások mértékét hivatott befolyásolni. Magyarország kormánya 2016-ban a külhoni nemzetrészek megmaradását szolgáló gazdaságfejlesztési programot indított a Kárpát-medencében. A Vajdasági Gazdaságfejlesztési Program jelenleg Magyarország legnagyobb határon túli gazdaságfejlesztési programja, amely úttörő a külhoni gazdaságfejlesztési programok megvalósítása terén, mintaként szolgál a hasonló külhoni programok megvalósításához.

Információk a szerzőről

  • Juhász Bálint, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola

    PhD-hallgató
    E-mail: ifj.juhasz.balint@gmail.com

Hivatkozások

Buday-Sántha A. (2001): Agrárpolitika — Vidékpolitika. A magyar agrárgazdaság és az Európai Unió, Dialóg Campus Kiadó, Budapest—Pécs.

Csath M. (szerk.) (2019): A versenyképesség-mérés változásai és új irányai, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/12768/web_PDF_Versenykepesseg_meres.pdf?sequence=1

Czene Zs. (szerk.) (2010): Helyi gazdaságfejlesztés - Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok, In: Területfejlesztési füzetek, VÁTI, Budapest, ISBN: 978-963-7380-21-1, http://www.terport.hu/teruletfejlesztes/utmutatok-kezikonyvek/teruletfejlesztesi-fuzetek-2-szam-helyi-gazdasagfejlesztes-h

Enyedi Gy. (szerk.) (2000): Magyarország településkörnyezete, MTA, Budapest, ISBN:963-508-166-9

Faragó L. (1994): Adalékok a területfejlesztéssel kapcsolatos fogalmak vitájához, In: Tér és Társadalom, 3-4, p. 23-38.

Faragó L. (2001): A területfejlesztéssel és területi tervezéssel kapcsolatos uniós fogalmak tartalma és használata. — Falu, Város, Régió, 3, p. 3-5., https://docplayer.hu/2072154-A-teruletfejlesztessel-es-teruleti-tervezessel-kapcsolatos-unios-fogalmak-tartalma-es-hasznalata.html

Farkas P. (2006): Egymásba Kapaszkodva. Település- és közösségfejlesztés a globalizáció korában, L'Harmattan Kiadó, Budapest.

Fekete Éva, G. (2001): Együtt – de hogyan? Innovációk a kistérségi fejlesztésben, In: Tér és társadalom. – 15, p. 39-53.

Kulcsár L. (1998): Vidékfejlesztés és vidékpolitika Magyarországon, A Falu. 4.

Lengyel I. (2010): Regionális gazdaságfejlesztés, Budapest, Akadémiai Kiadó Zrt., ISBN: 9789630588379

Lengyel I. (2012): Regionális növekedés, fejlődés, területi tőke és versenyképesség. In: Bajmóczy Z., Lengyel I., Málovics Gy (szerk): Regionális innovációs képességek, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged (151-174)

Mezei C. (2006): A helyi gazdaságfejlesztés fogalmi meghatározása, In: Tér és Társadalom, 20. évf. 2006/4. 85-96. p.

Nagy I. (szerk.) (2015): A Vajdasági Magyar Közösségek Terület- és Gazdaságfejlesztési Stratégiája, VMSZ, Szabadka, https://www.prosperitati.rs/sites/default/files/dokumentumok/vmsz_gazdasegfejlesztesi_strategia_1.pdf

Nagy I. (szerk.) (2015): A Vajdasági Magyar Közösségek Terület- és Gazdaságfejlesztési Stratégiájának Akcióterve, VMSZ, Szabadka, https://www.prosperitati.rs/sites/default/files/dokumentumok/vmsz_gazdasegfejlesztesi_akcioterv.pdf

OECD (1992): Technology and Economy: The Key Relationships. Paris OECD

Puljiz, J. (2004) Economic Development. — How to Improve Development on Local Level? Handbook with Best Practice Ezcamples from South-East Europe, Friedrich Ebert Stiftung, Zagreb. p. 9-24.

Letöltések

Megjelent

2020-03-04

Hasonló cikkek

11-20 a 108-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.