Deszk pozicionálása és fejlesztése a Szegedi agglomerációban

Szerzők

 • Balogh Béla Ferenc Eszterházy Károly Egyetem, Agrártudományi és Vidékfejlesztési kar, Vidékfejlesztési és Tájgazdálkodási Intézet
 • Koncz Gábor Eszterházy Károly Egyetem, Agrártudományi és Vidékfejlesztési kar, Vidékfejlesztési és Tájgazdálkodási Intézet

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2017.04.05.12-20

Kulcsszavak:

fejlődés, szuburbanizáció, költözés, stratégiai fejlesztés, piackutatás

Absztrakt

Szakirodalmi információk alapján az a falu lesz képes elsősorban fejlődni, amely karakteres funkcióval rendelkezik, fejlődő, diverzifikált várostérséghez tartozik, és amelynek jó az elérhetősége. A nagyobb városok közelében elhelyezkedő falvakban a tipikus vidéki problémák kevésbé jelentkeznek, azonban a fejlesztések irányai gyakran behatároltak. Kutatásunk megkezdésekor a következő kérdéseket tettük fel: Deszk önállóan fejlődő község marad, vagy Szeged elővárosa lesz? Milyen szuburbanizációs változások történtek a deszki-szegedi térségben? Primer kutatásunk során a településen személyesen kérdeztünk le 165 főt, a 13 kérdéses kérdőív feldolgozása után táblázatos és szöveges formában elemeztük az eredményeket.

Szerző életrajzok

 • Balogh Béla Ferenc, Eszterházy Károly Egyetem, Agrártudományi és Vidékfejlesztési kar, Vidékfejlesztési és Tájgazdálkodási Intézet

  MSc-hallgató
  E-mail: balogh_bela@freemail.hu

 • Koncz Gábor, Eszterházy Károly Egyetem, Agrártudományi és Vidékfejlesztési kar, Vidékfejlesztési és Tájgazdálkodási Intézet

  főiskolai docens
  E-mail: koncz.gabor@uni-eszterhazy.hu

Hivatkozások

Bajmócy P. (2001): A szuburbanizáció motivációi Magyarországon. In: Domány G.–

Kovács F.–Péti M.–Rakonczai J. (szerk.) A földrajz eredményei az új évezred küszöbén. A Magyar Földrajzi Konferencia Tudományos Közleményei (CD-ROM). SZTE TTK Természeti Földrajzi Tanszék, 8 p. http://docplayer.hu/4089263-Aszuburbanizacio-motivacioi-magyarorszagon-bajmocy-peter-1.html

Bajmócy P. (2014): A szuburbanizáció két évtizede Magyarországon. = Északmagyarországi Stratégiai Füzetek 11(2), pp. 6-17. http://www.strategiaifuzetek.hu/files/76/374z_2014_2.pdf

Csanádi G. – Csizmady A. (2002): Szuburbanizáció és társadalom. = Tér és Társadalom 16 (3), pp. 27-55. efolyoirat.oszk.hu/02200/02251/00009/pdf/EPA02251_Ter_es_tarsadalom3769.pdf DOI: https://doi.org/10.17649/TET.16.3.1978

Dövényi Z. (2009): A belső vándormozgalom Magyarországon: folyamatok és struktúrák. = Statisztikai Szemle, 87(7-8), pp. 748-762. http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2009/2009_07-08/2009_07-08_748.pdf

Enyedi Gy. (1988): A városnövekedés szakaszai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 115 p.

Faragó L. (2008): A funkcionális városi térségekre alapozott településhálózat fejlesztés normatív koncepciója. = Falu, Város, Régió, 2008/3, pp. 26-31.

Gergely J. (2014): Településvezetés és szuburbanizáció. = Tér és Társadalom 28(4), p. 138-155. tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/download/2627/4772 DOI: https://doi.org/10.17649/TET.28.4.2627

Hidas Zs. (szerk.) (2014): Magyarország településhálózata 1. – Agglomerációk, településegyüttesek. KSH, Budapest, 255 p. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo_telepuleshalozata/agglomeracio.pdf

Reckien, D. – Luedeke, M. K. B. (2014): The social dynamics of suburbnization: insights from a qualitative model. = Environment and Planning 46(4), pp. 980-1000. http://www.pik-potsdam.de/~luedeke/lit/EPA_DR_ML_13_man.pdf

Schuchmann J. (2013): Lakóhelyi szuburbanizációs folyamatok a Budapesti agglomerációban. Doktori értekezés, Széchenyi István Egyetem, 204 p. http://www.rkk.hu/rkk/publications/phd/schuchmann_ertekezes.pdf

Timár J. (1999): Elméleti kérdések a szuburbanizációról. = Földrajzi Értesítő 48(1–2), pp. 7–32. http://www.mtafki.hu/konyvtar/kiadv/FE1999/FE19991-2_7-31.pdf

Letöltések

Megjelent

2017-12-28

Hasonló cikkek

11-20 a 52-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.