A helyi társadalom vizsgálata Tolmácson

Szerzők

 • Féja Fruzsina Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
 • Kassai Zsuzsanna Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2017.04.02.44-53

Kulcsszavak:

helyi társadalom, integráció, együttműködés, társadalmi részvétel, jövőkép

Absztrakt

Ahhoz, hogy egy településen sikeres beruházások, fejlesztések valósuljanak meg, ismerni kell az adott közösség problémáit és fejlesztési igényeit. Tanulmányunk ennél fogva a tolmácsi helyi társadalom jellemzőinek, jövőképének, a társadalmi problémáknak és igényeknek a feltárására irányul. Primer kutatásunkat Bőhm Antalnak és Pál Lászlónak a helyi társdalom elemzéséhez kidolgozott hat dimenziója (integráció, kötődés, elégedettség, kooperáció, részvétel és perspektíva) mentén végeztük kérdőíves felmérés és megfigyelés segítségével. A vizsgálataink megerősítették, hogy lakosság nagy része ragaszkodik a lakóhelyéhez, Tolmácshoz. Az itt élők számára vonzerő a szép, nyugodt, mégis folyamatosan fejlődő környezet. A negatívumok között elsősorban a munkalehetőségek és a társadalmi szerveződések hiányát kell megemlítenünk.

Szerző életrajzok

 • Féja Fruzsina, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

  BSc-t végzett hallgató, vidékfejlesztési referens
  E-mail: fruzsinafeja@gmail.com

 • Kassai Zsuzsanna, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  adjunktus
  E-mail: kassai.zsuzsanna@gtk.szie.hu

   

Hivatkozások

Andorka, R. (szerk.) (2006): Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest.

Bőhm, A. (2002): Helyi társadalom, önkormányzatok, településfejlesztés. Agroinform Kiadóház, Budapest.

Csurgó, B. (2013): Vidéken lakni és vidéken élni. Argumentum Kiadó, Budapest.

Hankiss, E. (2004). Társadalmi csapdák és diagnózisok. Budapest: Osiris kiadó.

Kis K. (2006): A társadalmi tőke, mint a társadalmi és gazdasági folyamatokat befolyásoló erőforrás. In: Agrártudományi Közlemények, 2006/20., 69-73 p.

Pál L. (1984): Kísérlet a helyi társadalom „dimenzióinak” a megragadására. In: Bőhm, A.-Pál L. (szerk.): Helyi társadalom II. Régiók, kistájak. MSZMP KB. Társadalomtudományi Intézete, Budapest, pp. 10-20.

Vitányi, I. (2007): Új társadalom- új szemlélet. Napvilág Kiadó, Budapest.

Letöltések

Megjelent

2017-06-01

Hasonló cikkek

1-10 a 84-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.