Identitás multikulturális kontextusban

Szerzők

  • Hidasi Judit Budapesti Gazdasági Főiskola

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2015.02.03.3-11

Kulcsszavak:

globalizáció, multikulturalizmus, identitás, kompetenciák

Absztrakt

A multikulturalizmus kontextusában járjuk körül az identitás kérdését. Rámutatunk arra, hogy a kultúra terén a várakozásokkal ellentétben a globalizáció előrehaladása ellenére, illetve mondhatni részben annak is tulajdoníthatóan az egységesüléssel párhuzamosan inkább a kulturális diverzifikáció látszik erősödni.Számba vesszük az e mögött meghúzódó társadalmi és szociálpszichológiai okokat – amelyek közül kiemelkedik az identitás fontossága. Konkrét esetek bemutatásával rávilágítunk a kulturális diverzifikációból adódó emberjogi, szociális, vallási és nyelvi kihívások sorára, amelyeket az egyes társadalmak és kultúrák eltérő módon és hatékonysággal kezelnek. Noha az egyéni szinten és a kollektív szinten jelentkező identitás problémák kezelésére egységes és azonos megoldás nincs, de röviden utalunk a média és oktatás szerepére a konfliktuskezelés, a véleményformálás és a közösségi kooperáció dimenziójában.

Információk a szerzőről

  • Hidasi Judit, Budapesti Gazdasági Főiskola

    egyetemi tanár
    E-mail: hidasi.judit@kkk.bgf.hu

Hivatkozások

Avramov, D. (ed.) (2008):. Acceptance of immigrantsin Europe? Viewpointsaboutimmigration and expectationstowardsforeignersintheCzechRepublic, Germany, Estonia, Hungary, Austria, Poland, Slovenia and Finland. Berlin: Pro BUSINESS.

Berger, P. L., Huntington S. P. (2003): ManyGlobalizations: CulturalDiversityintheContemporary World. Oxford:Oxford University Press.

Borgulya Á. (2006): Az európai egység kulturális sokszínűsége az értékrendek és a kultúraközi kommunikáció kutatása szemszögéből. In: A prioritások és a konvergencia kölcsönhatása a magyar gazdaságban. Tudományos Évkönyv BGF/2005, Budapest: BGF. 265-278.

Earley, P.C., Ang, S. (2003):CulturalIntelligence: Individualinteractionsacrosscultures. Palo Alto, CA: Stanford University Press.

Falkné Bánó K. (2001):Kultúraközi kommunikáció. Budapest: Püski Kiadó.

FernandezAlonso, I., Moragas, M. (eds.)(2008): Communication and CulturalPoliciesin Europe.Catalonia: Generalitat de Catalunya.

Gibbs, N. (1995):EmotionalIntelligence: the EQ factor. TIME Magazine(October 02, 1995)

Goleman, D. (1996):EmotionalIntelligence: WhyItCanMatter More Than IQ.New York: BantamBooks.(magyarul: Érzelmi intelligencia. Budapest: Háttér Kiadó. 1997)

Herm, A. (2008): Recentmigrationtrends: citizens of EU-27 Memberstatesbecomeever more mobile while EU remainsattractiveto non-EU citizens.StatisticsinFocus. Eurostat, 98/2008

Hidasi J. (szerk.) (2007): Kultúrák@kontextusok.kommunikáció. Budapest: Perfekt.

Hidasi J. (2008a): Interkulturális Kommunikáció. (2.kiadás) Budapest: Scolar.

Hidasi J. (2008b): Közeledés vagy távolodás? Globalizáció és multikulturalizmus az Európai Únióban. A magyar mint európai és világnyelv: A XVIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Budapest: Balassi Intézet (2008. Április 3-5.) Vol.5/1. 301-304.

Hidasi J. (2009): Currentissues of migration and multiculturalisminEurope.In: Global and International Migration – Realities of Labor Movements and International Marriages= Proceedings of the IFSSO XVIII.GeneralConference. Chiangmai, (2009. November 21-23.)56-63.

Hidasi J.(2011): Migráció és mobilitás. In: NyusztayL. (szerk.):Tanulmányok a nemzetközi migráció köréből. Budapest: Perfekt. 44-56.

Kolb, D.A. 1984. ExperimentalLearning: Experienceasthesource of learning and development.EnglewoodCliffs, NJ: Prenctice-Hall.

Huntington, S.P., Harrison L.E. (2000): CultureMatters: HowValuesShape Human Progresss. New York: Basic Books.

Lewis, R.(2001): TheCulturalImperative: Global Trendsinthe 21st Century. Yarmouth, ME: Intercultural Press.

Ng, K.Y., Van Dyne, L., Ang, S. (2009): Fromexperiencetoexperientiallearning: Culturalintelligenceas a learningcapabilityforgloballeaderdevelopment. Academy of Management of Management Learning and Education. Vol.8/4: 511-526.

Pintér E.(2002): Globalizáció:Pro és Kontra. Budapest: Accordia Kiadó.

Rockstuhl, T.,Seiler, S., Ang, S., Van Dyne, L.,Annen, H. (2011): Beyondgeneralintelligence (IQ) and emotionalintelligence (EQ): The role of culturalintelligence (CQ) oncross-borderleadershipeffectivenessin a globalizedworld. Journal of SocialIssues. 67: 825-840.

Rosenhouse, J. – Kowner, R. (eds.) (2008): GloballySpeaking: MotivesforAdopting English VocabularyinOtherLanguages. Clevedon, Buffalo, Toronto: Multilingual Matters (140).

Salovey, P. , Mayer, J. (1990): EmotionalIntelligence. Imagination, Cognition, and Personality. Vol 9(3), 1989-1990, 185-211. DOI: http://dx.doi.org/10.2190/DUGG-P24E- 52WK-6CDG

S. Kriszt É., Hidasi, J. (2009): ChinesePresencein Hungary. Chinatown and Beyond=Proceedingsof2009 International Conference, Vancouver: Simon Fraser University. 52-62.

Letöltések

Megjelent

2015-12-30

Hasonló cikkek

1-10 a 11-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.