A nők vállalkozási hajlandóságának vizsgálata Magyarországon

Szerzők

 • Lipták Katalin Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar https://orcid.org/0000-0001-6714-0858
 • Veszelovits Bella Miskolci Egyetem, Hantos Elemér Gazdálkodás- és Regionális Tudományi Doktori Iskola

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2020.07.03.27-38

Kulcsszavak:

munkaerőpiac, vállalkozási hajlandóság, nők, esélyegyenlőség

Absztrakt

Napjaink közgazdaságtanában fontos szerepet játszik az esélyegyenlőség és a hátrányos helyzetű marginális munkaerő-piaci rétegek jelentősége, így a nők munkaerő-piaci részvétele. A tanulmány célja a magyarországi nők vállalkozási hajlandóságának elemzése strukturált interjúk készítésével és elemzésével, melyet a jövőben kibővítenénk több válaszadó felkutatásával. Feltevésünk szerint hazánkban a nők kevésbé hajlandóak vállalkozást indítani, mint a férfiak, aminek a hátterében az egyéni tényezők és az alacsonyabb önbizalom szerepelnek. Hipotézisünk bizonyítására a nők munkaerő-piaci elméleti irányzatainak áttekintése után interjúkat készítettünk vállalkozó nőkkel. Az eredmények alapján elmondható, hogy a női vállalkozási kedvvel nincs probléma, de a jogszabályi környezet és a túlzott bürokrácia miatt sokan nem mernek belevágni egy új vállalkozás indításába.

Szerző életrajzok

 • Lipták Katalin, Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar

  egyetemi docens
  E-mail: liptak.katalin@uni-miskolc.hu

 • Veszelovits Bella, Miskolci Egyetem, Hantos Elemér Gazdálkodás- és Regionális Tudományi Doktori Iskola

  doktorjelölt
  E-mail: vatamany.bella@gmail.com

Hivatkozások

Agency (2016): Malé a stredné podnikanie v číslach. Bratislava: Slovak Business Agency

Asztalos-Morell I. (1997): A nemek közötti egyenlőtlenségek az államszocializmus korszakában. Tézisek a feminista megközelítéshez. Szociológiai Szemle, Vol. 7. No. 3. 33–66. p.

G. Fekete É. (2006): Hátrányos helyzetből előnyök?: Elmaradott kistérségek felzárkózásának lehetőségei az Észak-magyarországi régióban. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, Vol. 2. No. 1. 54–68. p.

Gergely O. (2013): Vállalkozás női módra – A székelyföldi női vállalkozók profiljának és motivációinak vizsgálata. Budapest: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet

Godány Zs. (2018): Női vállalkozók – kutatási területek – elméleti áttekintés. Vezetéstudomány, Vol. 49. No. 4. 58–67. p. DOI: https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2018.04.06

GUESSS Report Hungary (2018)

Juhász I. (1993): Kisvállalkozások alapítása és működtetése, Karcagi Nyomda.

Káposzta J. (2019) A regionális térszerkezet változásainak kapcsolatrendszere. Studia Mundi Economica, Vol. 6. No. 3. 18–28. p. DOI: https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2019.06.03.18-28

KSH (2017): Statiszikai Tükör, Vállalkozások demográfiája 2017., 2019. július 29.

KSH (2019): Statiszikai Tükör, Munkaerőpiaci folyamatok 2019. I. félév, 2019. október 24.

Lipták K. – Matiscsákné Lizák M. (2018): A kisgyermekes nők foglalkoztatási helyzete és lehetőségeik. Vezetéstudomány, Vol. 49. No. 3. 41–51. p. DOI: https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2018.03.05

Lipták K. (2015): Foglalkoztatási lehetőségek a határon túl – avagy a migrációs folyamatok vizsgálata a kelet-közép-európai térben. DETUROPE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT. Vol. 7. No. 3. 28–49. p.

Mátyás A. (1969): Fejezetek a közgazdasági gondolkodás történetéből, Budapest: Kossuth Kiadó.

Michalitsch G. (2010): Krise und Kritik: Über-Arbeiten oder Über-Leben. Femina Politica, No. 1. 104–111. p.

Michalitsch G. (2011): ArbeitsPolitik: Keine Freiheit ohne Gleichheit in: Zukunft. Die Diskussionszeitschrift für Politik. Gesellschaft und Kultur, No. 1. 38–40. p.

Mong A. (2016): Their own bosses: Female small business entrepreneurs in the V4. V4 Revue: http://visegradrevue.eu/their-own-bosses-femalesmall-businessentrepreneurs-in-the-v4/

Nagy B. (2009): Nők és férfiak a vezetésben. In: Nagy I.– Pongrácz Tiborné (2009): Szerepváltozások: Jelentés a nők és férfiak helyzetéről, 2009. Budapest: TÁRKI – Szociális és Munkaügyi Minisztérium, 52–64. p.

Oborni K. (2018): A részmunkaidő karriert támogató szerepéről a magasan képzett nők körében. Szociológiai Szemle, Vol. 28. No. 3. 87–113. p.

Orhan B. (2005): Why women enter into small business ownership. In: Fielden, S. – Davidson, M. (2005): International Handbook of Women and Small Business Entrepreneurship. Massachusetts: Elgar Publishing Limites.

S. Gubik A. – Farkas Sz. – Kása R. (2018): A tervezett magatartás elméletének alkalmazása a vállalkozói hajlandóság alakulásának magyarázatára. Közgazdasági szemle, Vol. 65. No. 1. 74–101. p. DOI: https://doi.org/10.18414/KSZ.2018.1.74

Still L. (2005): The constraints facing women entering small business ownership. In: Fielden S. – Davidson M. (2005): International Handbook of Women and Small Business

Szabó K. (2017): Női generációk és helyzetük a hazai és uniós munkaerőpiacon. Studia Mundi Econoimca, Vol. 4. No. 5. 60–72. p. DOI: https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2017.04.05.60-72

Szász A. (1998): Feminizmus Magyarországon. Esély, Vol. 9. No. 1. 123–127. p.

Tóth Á. (2013): A magyar lakosság vállalkozási hajlandósága és az újdonságok iránti nyitottsága – országos megkérdezés eredményei, Pécs: Pécsi Tudományegyetemi Kiadó

Letöltések

Megjelent

2020-09-28

Hasonló cikkek

1-10 a 20-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.