A magyar import alakulása az utóbbi évtized során

Szerzők

  • Pócsik Orsolya Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2019.06.02.81-89

Kulcsszavak:

Külkereskedelem, Import, Függőség, Rendszerváltás, Térszerkezet

Absztrakt

Magyarország nyitott gazdaság, ezért jelentős importra és exportra van szüksége. A magyar külkereskedelem jellemzően jól lehatárolható, amelyet meghatároz az EU- tagállamokkal és a V4-es országokkal való kapcsolat. Tanulmányomban adatelemzéssel és külkereskedelmi forgalmi adatok vizsgálatával igyekeztem az utóbbi évek tendenciáit feltárni, és azokból és következtetéseket levonni. E tanulmány keretében arra vállalkoztam, hogy reális érthető képet vázoljak fel az elmúlt évtized gazdaságpolitikájáról, a mai külgazdasági-külkereskedelmi vonatkozású kihívásairól, illetve a magyar importtevékenység helyzetéről.

 

Információk a szerzőről

  • Pócsik Orsolya, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola

    PhD-hallgató
    E-mail: pocsik.orsolya@phd.uni-szie.hu

Hivatkozások

Baranyi M.: Magyarország aszimmetrikus kereskedelmi függősége az integrációs profil szemszögéből, Köz- Gazdaság 2013/1 147- 155 p

Bod P. Á.: Nem szokványos gazdaságpolitikák - évtizedek óta, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2014 235 p

Bod, P. Á. (2009): The Financial Landscape – SeenFrom a Converging Country. In: Hieronymi, Otto–Vautravers, Alexandre (eds): Globalization and the reform of theinternational banking and monetarysystem. PalgraveMacmillan., 2009 137-158 p

Import adatok 2017: https://www.portfolio.hu/gazdasag/oriasit-ugrott-a-magyar import-es-export.249899.html (Letöltés dátuma: 2019-03-05)

Import térkép: https://www.vouchercloud.com/resources/imports-and-exports (Letöltés dátuma: 2019-01-13)

Káposzta J.: Regionális gazdaságtan Szaktudás Kiadó Ház, Budapest 2011 36 p

Koroknai, P.: Magyarország külföldi tartozása nemzetközi összehasonlításban. MNB Szemle, 2008. december, 13–18 p

KSH: A külkereskedelem alakulása ország csoportok szerint, 2017- táblázatos adatok

KSH: Külkereskedelmi termékforgalom ágazatok és vállalati méret szerint, 2018- táblázatos adatok KSH Helyzetkép a külkereskedelemről 2017:https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/kulker/kulker17.pdf

Neszmélyi Gy. I.- Pócsik, O.(2018): A magyar külkereskedelem sajátos vonásai és tendenciái azutóbbi évtized során In: Magasabb (helyi) hozzáadott érték, mint a vidéki kitörési lehetőség- II. Nemzetközi Vidékfejlesztési Tudományos Konferencia, SZIE AGK, Szarvas

Neszmélyi, Gy. (1996): A magyar külkereskedelem Délkelet-Ázsiában Gazdálkodás 40. évf: 6. sz. 55-60. p

Neszmélyi, Gy. (2017): The Challenges of Economic and Agricultural Developments of Taiwan: Comparisonwith South Korea Tribun EU s.r.o. Brno, ISBN: 9788026313311; 151 p

Palánkai T.–Kengyel Á.–Kutasi G.–Benczes I.–Nagy S. Gy. (2011): A globális és regionális integráció gazdaságtana, Akadémiai Kiadó, Budapest In.: Palánkai Tibor (2012): Magyarország integrációs profilja; előadásjegyzet – Gazdaság és Jólét Közép Európában nemzetközi konferencia

Tóth T. szerk.:Területi tervezés és programozás, Szent István Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar, Gödöllő, 2008, 49 p.

Letöltések

Megjelent

2019-06-28

Hasonló cikkek

1-10 a 13-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.