A klimatikus tényezők és a gyomflóra változás összefüggései

Authors

  • Gabriella Kazinczi Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Institute of Plant Protection, Department of Plant Protection, e-mail: kazinczi.gabriella@uni-mate.hu (corresponding author) https://orcid.org/0000-0002-8081-7824
  • György Pásztor Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Institute of Plant Protection, Department of Plant Protection, e-mail: pasztor.gyorgy@uni-mate.hu

Keywords:

national weed surveys, climate change, life form, ecological indicators

Abstract

Extreme climatic events (e.g. sudden heavy rainfall), enhancing carbon dioxid concentration of the air, increase in the number of drought and heat days are believed to be the most important factors from the aspects of plant production and plant protection. In our studies, we analyzed the first twenty most important weed species during the three most recent national field weed surveys (between 1996 and 2018 years), in connection with the analysis of temperature and water requirements, gene center and life forms. Our results indicate that climate change is important, but not the most dominant factor in the change of the weed flora.

References

Babinszky, L., Dunkel, Z., Tóthi, R., Kazinczi, G. and Nagy, J. 2011. The impacts of climate change on agricultural production. Hungarian Agricultural Research 20(2). 14-20.

Ellenberg, H., Weber, H.E., Düll, R., Wirth, W., Werner, W. und Paulissen, D. 1991. Zeigenverte von Pflanzen in Mitteleuropa. Scripta Geobotanica 18. Goltze Vrl. Göttingen

Glemnitz, M., Czimber, Gy., Radics, L. and Hoffmann, J. 2000. Weed flora composition along a north-south climate gradient in Europe. Acta Agronomica Ovariensis 42(2). 155-169.

Glemnitz, M., Radics, L., Hoffmann, J. and Czimber, Gy. 2019. The evidence of large scale empirical weed flora data for climate change adaptation research - a review. Hungarian Weed Research and Technology 20(1). 3-26.

Horváth F., Dobolyi Z., Morschauser T., Lökös L., Karas L. és Szerdahelyi T. 1995. FLÓRA Adatbázis. 1.2. Taxonlista és attribútum állomány. MTA-ÖBKI, Vácrátót

Kazinczi G. 2011. Növényföldrajzi-ökológiai elemzések. In: Novák R., Dancza I., Szentey L. és Karamán J. (szerk.) Az Ötödik Országos Gyomfelvételezés Magyarország szántóföldjein. VM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály, Budapest 313-348.

Kazinczi G., Reisinger P. és Mikulás J. 2004. Az időjárás változás hatásai a herbológia területén. Magyar Gyomkutatás és Technológia 5(2). 3-25.

Novák, R. et al. 2022. Change in the spread of common ragweed in Hungary in the light of the national arable weed surveys (1947-2019). Ecocycles 8(3). 45-46.

Simon T. 1992. A magyarországi edényes flóra határozója. Harasztok-virágos növények. Tankönyvkiadó, Budapest

Solymosi P. 2005. Az éghajlatváltozásának hatása a gyomflórára a hazai kutatások tükrében, az 1969 és 2004 közötti időszakban. Növényvédelem 41(1). 13-24.

Soó R. 1973. A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve. Akadémiai Kiadó, Budapest

Szőke L. és Dávid I. 2011. Az éghajlatváltozás hatása a gyomnövényzetre. In: In: Novák R.,

Dancza I., Szentey L. és Karamán J. (szerk.) Az Ötödik Országos Gyomfelvételezés Magyarország szántóföldjein. VM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály, Budapest 358- 366.

Published

2023-04-15