Térszerkezeti különbségek vizsgálata Nógrád vármegyében (fókuszban a társadalom és gazdaság)

Szerzők

 • Víg Péter Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet
 • Némediné Kollár Kitti Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet
 • Péli László Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet

DOI:

https://doi.org/10.33032/acr.4748

Kulcsszavak:

Észak-Nógrád vármegye, területi versenyképesség, térszerkezeti változások

Absztrakt

A rendszerváltást követő megközelítőleg harminc esztendőben és napjainkban is a hazai társadalmi-gazdasági térszerkezetet jelentős különbségek uralták és uralják. Magyarországon a területi egyenlőtlenségek fokozatosan növekednek. A rendszerváltást megelőző korszak mind Magyarország gazdaságán, mind pedig a népesség attitűdjén mély nyomot hagyott, aminek következményeit egészen napjainkig érezzük országszerte és Nógrád-vármegyében is. A vizsgált vármegye infrastrukturális szempontból félreeső térbeli elhelyezkedése nem segítette, hanem súlyosbította mindezen térbeli hatásokat. Véleményünk szerint sokan lettek még szegényebbek és kevesen gazdagabbak, mint előtte. Nógrád-vármegye társadalmi és gazdasági mutatói (munkanélküliség, egy főre jutó jövedelem, vállalkozások száma…stb.) tekintetében az országban többnyire a többi vármegye után, sokszor azoktól nagy mértékben lemaradva kullog (Baráthi, 2018). Jelen tanulmányban arra keressük a választ, hogy milyen okokra vezethető ez vissza és milyen térbeli folyamatok határozzák meg a jelenlegi állapotot? Dióhéjban bemutatjuk Nógrád-vármegyét, annak északi három járását: a Salgótarjáni, a Balassagyarmati és a Szécsényi járásokat, különösen fókuszálva Salgótarjánra. Majd ezt követően a tanulmány fő célja, hogy néhány elméleti és statisztikai összefüggés elemzése után megfogalmazza az eredményeket és javaslatot tegyen a kulcstényezőkre, melyek kimozdíthatják a vármegyét - különösen az északi részére koncentrálva – jelenlegi stagnáló vagy hanyatló helyzetéből.

Szerző életrajzok

 • Víg Péter, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet

  ORCID: https://orcid.org/0009-0006-7757-8662
  egyetemi MSc-hallgató (Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak)
  vip7orama@gmail.com

 • Némediné Kollár Kitti, Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet

  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4368-3932
  egyetemi docens
  nemedine.kollar.kitti@uni-mate.hu
  levelező szerző

 • Péli László, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet

  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8312-5516
  egyetemi docens
  peli.laszlo@uni-mate.hu

Hivatkozások

Baráthi, O. (2018): Nógrád megye gazdaságának és társadalmának sajátos jegyei, állandó jellemzői az elmúlt évtizedekben, Salgótarján, Palócföld 64. évf. 4. sz. Balassi Bálint Vármegyei Könyvtár

Baráthi, O. (2010): Nógrád megye gazdasági-társadalmi folyamatainak főbb jellemzői a rendszerváltás után, Területi Statisztika 2010/4, KSH https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2010/04/ts2010_04_06.pdf

Csath, M. (2021): Versenyképességi mozaik, Budapest, Akadémiai kiadó

Holik, I.; Sanda István, D.; Kersánszki, T. (2021): Új kutatások a neveléstudományokban 2020. Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság Debreceni Egyetem, BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, (pp. 198–213), Debrecen

Horváth, Gy. (2001): A Magyar régiók és települések versenyképessége az Európai gazdasági térben, Tér és társadalom 15. évfolyam 2001/2. (pp. 203–231.), Budapest

Faragó, L. (1987): A területfejlesztés fogalmáról, Tér és társadalom 1. évfolyam 1987/1. 5–16. p. Budapest

Farkas, T. (2021): The Role of the Social Capital in Rural Development. Case Study Analysis of Village Research Camps in Romania and Hungary EUROPEAN COUNTRYSIDE 13 : 3 pp. 584–598. , 15 p. (2021) DOI: https://doi.org/10.2478/euco-2021-0033.

Horváth-Csikós, G. – Juhász, T. (2021): A puha (soft) és a kemény (hard) készségek munkaerőpiaci szükségessége, Educatio 30/3 (pp. 532–542.), Budapest

Káposzta, J. (2010): Integrált területfejlesztés, A versenyképesség főbb összefüggései, Gödöllő, Szent István Egyetem

Káposzta, J. – Tóth, T. (2013): Regionális és vidékfejlesztési ismeretek – Elméleti jegyzet. Debrecen, Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, 102–103.o.

Lengyel, I. - Szakálné Kanó, I- Vida, Gy. (2022): A gazdasági szerkezetváltás térbeli jellemzői Kelet-Közép-Európában 2000-2019 között, kézirat az MTA Világgazdasági Tudományos Tanács 2022. december 15. ülésére

Némediné Kollár, K. (2022): A hazai okos és autonóm falvak területi összefüggései, Gödöllő, Studia Mundi – Economica DOI: https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2022.09.01.57-67

Schumpeter, J. A. - szerkesztette Madarász A. - fordította Bauer T. (1980): A gazdasági fejlődés elmélete, Budapest

Tóth, T., Káposzta, J. (2021): Succesful management of settlements to boost rural development. EUROPEAN COUNTRYSIDE 13 (2021) 4. pp. 819–833. 15 p. (2021) DOI: https://doi.org/10.2478/euco-2021-0044.

Urbánné Malomsoki, M. – Széles, I. – Péli, L. (2010): Budapest közeli megye, vagy periféria? Nógrád megye területi, közlekedési és társadalmi adottságainak elemzése. Komárom, SZELLEMI TŐKE, MINT VERSENYELŐNY „avagy a tudásmenedzsment szerepe a versenyképességben”, Tudományos konferencia

Internetes hivatkozások

https://he-do.hu/elkezdodott-a-batonyterenye-kisterenye-uj-nyomvonalu-elkerulo-ut-megepitese/

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eocén_program

http://www.terport.hu/regiok/magyarorszag-regioi/eszak-magyarorszagi-regio

Nagyné Molnár, M. PhD (2011): oktatási segédanyag, https://slideplayer.hu/slide/11359150/

https://www.nool.hu/helyi-kozelet/2023/02/salgotarjan-lett-az-orszag-legelhetetlenebb-megyei-jogu-varosa?fbclid=IwAR0V2XPQgnR-kF0Ny_SJV10L-4naPHVaSVjEfXbasWwJIYAHNMCCAbeh7II

https://veddanogradit.hu/

Letöltések

Megjelent

2023-12-15

Hogyan kell idézni

Térszerkezeti különbségek vizsgálata Nógrád vármegyében (fókuszban a társadalom és gazdaság). (2023). Acta Carolus Robertus, 13(2), 81-97. https://doi.org/10.33032/acr.4748

Hasonló cikkek

1-10 a 16-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei