A magyarországi járórácspiac környezeti elemzése és szervezeti piaci jellegzetességei

Szerzők

 • Úr Norbert Károly Róbert Főiskola
 • Takácsné György Katalin Károly Róbert Főiskola Vállalatgazdaságtan Tanszék
 • Tamus Antalné Károly Róbert Főiskola Marketing és Menedzsment Tanszék

Kulcsszavak:

stratégia, vállalati környezet, szervezeti piac, ipari piac, B2B

Absztrakt

A kutatás során a vállalatok közötti interakciókat, kapcsolati hálózatokat magába foglaló szervezeti piacokat vizsgáljuk. Ezen belül is elsősorban egy speciális ipari termék, az acél járórács, illetve annak gyártó vállalata(i) áll(nak) a kutatás középpontjában. A magyarországi járórácspiac környezetének elemzésével átfogó képet kaphatunk egy speciális acélipari termék helyzetéről. Cél, ezen speciális piaci szegmensben érvényesülő versenyerők feltárása, annak meghatározása, hogy a B2B piacok racionális döntési körülményei között mely sikertényezők, vállalati képességek jelenthetnek versenyelőnyt a gyártó vállalatok számára. A makro- és mikrokörnyezet megismerése lehetőséget teremt piac-, kapcsolat- és értékesítés fejlesztési lehetőségek felvázolására, azok továbbgondolására gyakorlati szakemberek számára. Információszerzés céljából szekunder adatfeldolgozást követően, primer kutatás pontos céljainak felvázolása szükséges. A szervezeti piac szereplőire jellemző szakértelem megköveteli, a tapasztalt szakemberekkel történő 3-4 egyéni/csoportos mélyinterjú elkészítését. A vevők benyomásairól, igényeiről a legtöbb információ standardizált kérdőívvel való megkérdezés során nyerhető. Megközelítőleg 70-100 megkérdezett válasza alapján már pontos képet kaphatunk a járórácspiaci helyzetről, a szervezeti vevők szempontjából. A későbbiekben a két fő hazai járórács gyártó piaci stratégiájának összehasonlító értékelését tűztük ki célul.

Szerző életrajzok

 • Úr Norbert, Károly Róbert Főiskola

  vállalkozásfejlesztés MA szak hallgatója
  ur.norbert@gmail.com

 • Takácsné György Katalin, Károly Róbert Főiskola Vállalatgazdaságtan Tanszék

  dr. habil Takácsné György Katalin
  egyetemi docens
  tgyk@karolyrobert.hu
  levelező szerző

 • Tamus Antalné, Károly Róbert Főiskola Marketing és Menedzsment Tanszék

  Tamnus Antalné PhD
  főiskolai tanár
  amusne@karolyrobert.hu

Letöltések

Megjelent

2011-06-30

Hogyan kell idézni

A magyarországi járórácspiac környezeti elemzése és szervezeti piaci jellegzetességei. (2011). Acta Carolus Robertus, 1(1), 117-126. https://journal.uni-mate.hu/index.php/acr/article/view/2614

Hasonló cikkek

1-10 a 27-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.