Kapcsolatok az emberierőforrás-menedzsment és a vállalati és emberierőforrás-stratégia között

Szerzők

 • Szőke Brigitta Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
 • Tóth Eszter Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
 • Péter Vanó Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.33032/acr.2878

Kulcsszavak:

emberi-erőforrás gazdálkodás, Szervezeti és Működési Szabályzat, vállalati stratégia, humán stratégia

Absztrakt

A makrogazdasági környezet jelentősen deklarálja a szervezetek gazdasági eredményességét, így azok az emberi erőforrással való gazdálkodásra, illetve annak a szükségességére lényeges hatást gyakorolnak. A munkaerőpiac jogi szabályozását a parlament, a kormány és a helyi önkormányzati szervek látják el. Mindezek a jogi szabályozók nagymértékben befolyásolják az emberierőforrás-gazdálkodást azzal, hogy meghatározzák az alkalmazás és felmentés feltételeit, a munkavállalók és a munkaadók jogait. A munkavállalói szervezetek mind a munkaadó mind a munkavállaló egyezőségében a munkavállaló érdekképviselőjeként vesznek részt. Ezáltal közvetlenül is befolyásolják a szervezetek munkaerő-gazdálkodását. Ebből adódóan a munkavállalói szervezetek jogaikat a munkajogi szabályozásában is érvényesíthetik, ezáltal a munkaerő-gazdálkodást közvetve is nagymértékben meghatározzák. A kutatásom a különféle dokumentációk, szabályzatok és írásba foglalt stratégiák meghatározására épül. Elemzésem célja, hogy megvizsgáljam, hogy megvalósítható-e a stratégiai emberierőforrás-gazdálkodás megfelelően kialakított folyamatok és szabályzatok nélkül. Továbbá tanulmányozom, hogy az írott humán stratégia meglépte milyen előnyökhöz juttathatja a szervezeteket.

Szerző életrajzok

 • Szőke Brigitta, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

  assistant professor
  szoke.brigitta@uni-mate.hu

 • Tóth Eszter, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

  Eszter Ilona Tóth PhD Associate Professor
  levelező szerző
  toth.eszter.ilona@uni-mate.hu

 • Péter Vanó, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

  Péter Vanó assistant professor
  vano.peter@uni-mate.hu

Hivatkozások

Ambrus T. (2007): A humáncontrolling újszerű, komplex megközelítése és vállalati alkalmazásának gyakorlata 3., Controller, 3(10), 12–14.

Ambrus T. – Lengyel L. (2011): Humán controlling eszközök a gyakorlatban. Budapest: Complex Kiadó.

Bakacsi Gy. – Bokor A. – Császár Cs. – Gelei A. – Kováts K. – Takács S. (2000): Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. Budapest: KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft.

Beer, M. – Spector, B. – Lawrence, P. R. – Mills, D. Q. (1984): Managing Human Assets. New York: The Free Press.

Bokor A. – Szőts-Kováts K. – Csillag S. (2014): Emberi erőforrás menedzsment. Budapest: Nemzedékek Tudása Tankönvvkiadó Zrt.

Dara P. – Szetei T. (2005): A humáncontrolling, mint a humánerőforrás.menedzsment támogatásának egyik hatékony eszköze. Gyakorlati controlling. Budapest: Raabe Könyvkiadó.

Dara P. – Szetei T. (2006): A humáncontrolling gyakorlati alkalmazásának lehetőségei. Controller, 2(3), 9–11.

Fenyves V. – Dajnoki K. (2015): Controlling eszközök a humán erőforrás gazdálkodás területén. Controller Info, 3(3), 68–72.

Hunyadi L. – Mundruczó Gy. – Vita L. (2000): Statisztika. (3. kiad.) Budapest: AULA Kiadó.

Naval, J. – Silva, J. I. – Vázquez, G. J. (2020): Employment effects of on-the-job human capital acquisition. Labour Economics, 67, 101937. DOI: https://doi.org/10.1016/j.labeco.2020.101937

Roóz J. (2006): Az emberierőforrás-menedzsment alapjai. Budapest: Perfekt Kiadó.

Zéman Z. – Tóth A. (2017): Stratégiai pénzügyi kontrolling és menedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Letöltések

Megjelent

2022-07-28

Hogyan kell idézni

Kapcsolatok az emberierőforrás-menedzsment és a vállalati és emberierőforrás-stratégia között. (2022). Acta Carolus Robertus, 12(1), 85-95. https://doi.org/10.33032/acr.2878

Hasonló cikkek

1-10 a 98-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.