Az egyén szerepe az innováció kialakulásában szervezeti működés szempontjából

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.33032/acr.3373

Kulcsszavak:

kreativitás, innováció, időperspektíva, szervezeti működés, versenyképesség

Absztrakt

Az innováció jelenti a XXI. században a gazdálkodó szervezetek számára az egyetlen lehetséges utat a működésük szempontjából, mert csak így tudnak versenyképesek maradni a piacon. Az innováció alkalmazása lehetőséget biztosít a változó környezethez való alkalmazkodásra. A versenyképesség nem csak a vállalatok számára fontos, hanem a nemzetek számára is, mert ez az alapja a társadalmi jólétnek és a folyamatos gazdasági növekedésnek. Ehhez viszont nem elegendő a gazdasági, a szabályozási, az infrastrukturális és a technológiai tényezők megteremtődése, hanem a gazdaságban jelenlévő társadalmi egyének is nagymértékben hozzájárulnak ehhez a folyamathoz a gondolataikkal, döntéseikkel. Gazdálkodási és vállalati működést jelentősen befolyásolja a munkavállalók és a vezetők motivációja, humán értékei, időperspektívái és személyiség tipológiája. Továbbá ezen tényezők hatással lehetnek egy projekt produktivitására és teljesítményére is, emiatt nem elhanyagolható vizsgálati tényezők a szervezeti működés terén és a csoportösszetétel szempontjából.

Információk a szerzőről

 • Véghné Kohut Dorottya, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

  Véghné Kohut Dorottya
  ORCID: 0000-0002-4122-9691
  PhD hallgató
  Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet
  e-mail: veghne.kohut.dorottya@phd.uni-mate.hu

Hivatkozások

Adams, J. – White, M. (2009): Time perspective in socioeconomic inequalities in smoking and body mass index. Health Psychology, 28. 1. sz. pp. 83–90. DOI: https://doi.org/10.1037/0278-6133.28.1.83

Amabile, T. M. (1996): Creativity in context, Westview Boulder CO

Chikán, A. – Czakó, E. (2009): Versenyben a világgal: vállalatok versenyképessége az új évezredküszöbén, Budapest, Akadémiai Kiadó

Csath, M. (2010): Versenyképesség-menedzsment, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, pp. 16.

Csath, M. (2012): Üzletimodell – innováció, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, pp. 249.

Csath, M. (2020): Versenyképességi dilemmák a digitalizáció és robotizáció korában, Dialóg Campus Kiadó, Budapest

Dombi, E. (2018): Az időperspektíva hazai mérése, személyiségvonásokkal való összefüg-géseinek vizsgálata és egy új jövőorientációs mérőeszköz kidolgozása, Szegedi Tudományegye-tem

Drake, L. – Duncan, E. – Sutherland, F. – Abernethy, C. – Henry, C. (2008): Time perspective and correlates of wellbeing. Time and Society, 17, pp. 47–61. DOI: https://doi.org/10.1177/0961463X07086304

Drucker, P. F. (1969): The Age of Discontinuity: Guidelines to our Changing Society, New York, Harper & Row

Hofstede, G. – Bond, M. (1988): The Confucius connection: From cultural roots to eco-nomic growth, Organizational Dynamics, 16, pp. 4–21. DOI: https://doi.org/10.4236/me.2011.23035

Gábor, A. (1997): Információ-menedzsment, Aula Kiadó

Guthrie, L. C. – Butler, S. C. – Ward, M. M. (2009): Time perspective and socioeconomic status: A link to socioeconomic disparities in health? Social Science & Medicine, 68. 12. sz. pp. 2145–2151. DOI: https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2009.04.004

Hammond, M. M. – Neff, N. L. – Farr, J. L. – Schwall, A. R. – Zhao, X. (2011): Predictors of individual-level innovation at work: A meta-analysis, Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 5(1), pp. 90. DOI: https://doi.org/10.1037/a0018556

Hofmeister, Á. – Neumann-Bódi, E. – Kopp, M. (2008): Kulturális értékek vizsgálata a magyar társadalomban Hofstede kulturális dimenziói alapján, Semmelweis Kiadó, Budapest, pp. 365–373.

Holman, E. A. – Silver, R. C. (1998): Getting ''Stuck'' in the Past: Temporal Orientation and Coping With Trauma. Journal of Personality and Social Psychology, 74. 5. sz. pp. 1146–1163. DOI: https://doi.org/10.1037//0022-3514.74.5.1146

Inglehart, R. (1997): Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Poli-tical Change 43. Societies. Princeton University Press

Kluckhohn, F. R. – Strodtbeck, F. L. (1961): Variations in value orientations. Evanston, IL: Row, Peterson and Company.

Komor, L. (2011): Személyes vezetés jegyzet, Szent István Egyetem, pp. 146.

Kovács, A. (2018): Vállalati és intézményi stratégia jegyzet, Szent István Egyetem

Kruger, D. J. – Reischl, T. – Zimmerman, M. A. (2008): Time perspective as a mechanism for functional developmental adaptation. Journal of Social, Evolutionary, and Cultural Psycho-logy, 2. 1. sz. pp. 1–2 DOI: http://dx.doi.org/10.1037/h0099336

Lamm, H. – Schmidt, R. W. – Trommsdorff, G. (1976): Sex and social class as determi-nants of future orientation in adolescents. Journal of Personality and Social Psychology, 34. 3. sz. pp. 317–326. DOI: https://doi.org/10.1002/ejsp.2420080107

Larson, R. W. – Rusk, N. (2011): Intrinsic motivation and positive development, Academic Press, pp. 89–130.

Lasane, T. P. – Jones, J. M. (1999): Temporal orientation and academicgoal-setting: The mediating properties of a motivational self. Journal of Social Behavior and Personality, 14, pp. 31–44.

Lewin, K. (1942): Time Perspective and Moral. In: G. W. Lewin: Resolving Social Conf-licts, Harper And Row; New York.

Lin, Y. S. (2011): Fostering creativity through education: A conceptual framework of crea-tive pedagogy, Creative Education, 2(3), pp. 149–155. DOI: https://doi.org/10.4236/ce.2011.23021

Luksander, A. – Mike, K. – Csite, A. (2010): Maguk urai – a magyar vállalkozó lelkialkata, A magyarországi kisvállalkozók értékvilágának néhány jellemzője, BCE Vállalatgazdaságtan Intézet Versenyképesség Kutató Központ

Mumford, D. M. – Licuanan, B. (2004): Leading for Innovation: Conclusions, issues and directions, The Leadership Quartely 15(1), pp. 163–171. DOI: https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2003.12.010

Nurmi, J. E. (1991): How do adolescents see their future? A review of the development of future orientation and planning. Developmental Review, 11. 1. sz. pp. 1–59. DOI: https://doi.org/10.1016/0273-2297(91)90002-6

Phepls, E. (2008): Gazdasági kultúra és gazdasági teljesítmény. In: Progressziv politika Vol. 1 No.4, pp. 5–37.

Porter, M.E. (1990): The Competitive Advantage of Nations, New York, The Free Press, pp. 543–573.

Robinson, K. (2011): Az alkotó tér, HVG Könyvek, Budapest

Schumpeter, J. A. (1939): Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analy-sis of the Capitalist Procces, McGraw Hill, New York

Schumpeter J. A. (1934/1980): A gazdasági fejlődés elmélete. Közgazdasági és Jogi Könyvki-adó, Budapest

Sommer, L. – Haug, M. (2009): The Impact of Origin on Entrepreneurial Identity, Attitu-des and International Entrepreneurial Behavior in SmE, 9th Global Conference on Busi-ness & Economics, Cambridge University, UK

Shipp, A. J. – Levasseur, L. – Fried, Y. – Rousseau, D. M. – Zimbardo, P. G. (2020): New perspectives on time perspective and temporal focus, Journal of Organizational Behavior

Tep Puthyrom – Sorakrich Maneewan – Saranya Chuathong – Matthew A. Easter | (2021): The relationship between human values and creative ideation among undergraduate students: The role of creative self-efficacy, Cogent Psychology, 8:1, 1885575. DOI: https://doi.org/10.1080/23311908.2021.1885575

Seijts, G. H. (1998): The importance of future time perspective in theories of work moti-vation. Journal of Psychology, 132, pp. 154–168. DOI: https://doi.org/10.1080/00223989809599156

Shipp, A. J. – Aeon, B. (2019): Temporal focus: Thinking about the past, present, and fu-ture. Current Opinion in Psychology, 26, pp. 37–43. DOI: https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2018.04.005

Stolarski, M. – Bitner, J. – Zimbardo, P. G. (2011): Time perspective, emotional intelli-gence and discounting of delayed awards. Time & Society, 20, pp. 346–363. DOI: https://doi.org/10.1177/0961463X11414296

Sulaiman, I., F. – Hashim, N., C. – Sariah, S. – Hassan, A., S. – Burhan, M. – Oluwatosin, S. O. (2015): Innovativeness of Creative Thinking for Value Creation, Journal of Education & Social Policy 2(3), 1–12

Véghné Kohut, D. (2019): Versenyképességre ható innovációs hajlandósági index az egyé-ni időperspektíva szempontjából, Szent István Egyetem

Webster, J. D. (2011): A new measure of time perspective: initial psychometric findings for the balanced time perspective scale (BTPS). Canadian Journal of Behavioural Science, 43.2. sz. pp. 111–118.

Weiss, S. D. – Legrand, C. (2011): Innovative Intelligence. Chichester: John Wiley & Sons Canada, Ltd.

Zhang, J. W. – Howell, R. T. (2011): Do time perspectives predict unique variance in life satisfaction beyond personality traits? Personality and Individual Differences, 50, pp. 1261–1266. DOI: https://doi.org/10.1016/j.paid.2011.02.021

Zimbardo, P. G. – Boyd, J. N. (1999): Putting time in perspective: a valid, reliable indivi-dual-differences etric, Journal of Personality and Social Psychology, 77.6. sz. pp. 1271–1288. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-07368-2_2

Zimbardo, P. G. – Warren, M. L. (2008): Time to create: investigating the dispositional and situational determinants of creativity, Kiadás előtt álló kézirat

Letöltések

Megjelent

2022-12-28

Hogyan kell idézni

Az egyén szerepe az innováció kialakulásában szervezeti működés szempontjából. (2022). Acta Carolus Robertus, 12(Különszám), 25-44. https://doi.org/10.33032/acr.3373

Hasonló cikkek

1-10 a 14-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.