BIHAR MEGYEI IDEGENFORGALMI SZOLGÁLTATÓK SZERKEZETI JELLEMZŐI, A VÁLLALKOZÁSOK TÉRBELI VETÜLETEI

Szerzők

  • Czuczor Krisztina Partiumi Keresztény Egyetem Gazdaságtudományi Tanszék

DOI:

https://doi.org/10.33032/acr.2624

Kulcsszavak:

turizmus, Bihar megye, szállás- és vendéglátóhelyek, területi megoszlás, vállalati hálózat

Absztrakt

Bihar megye turisztikai tőkéje összetett, több turizmusra irányuló fejlesztés is megvalósult az utóbbi években, ugyanakkor a frissen megjelent kutatások nem foglalkoznak azon vállalati szféra gazdasági-társadalmi súlyával, mely a turisták tartózkodását és étkeztetését teszi lehetővé, s a területet desztinációként értelmezhetővé. Jelen kutatás célja a Bihar megyében aktívan működő  szálláshely-szolgáltató és vendéglátó egységek területi szerkezeti feltárása, mely keretén belül a tevékenységi területük, az árbevétel és az éves átlag alkalmazotti létszám alapján vizsgáltam azokat, a 2005–2020-as időszakban. A szakirodalmi kutatást követően egy megyei vállalati leltárt készítettem külön kezelve a két vállalati csoportot, azok tevékenységi alágazatai szerint, melybe a megye összes, 2021. június 15-ig működő szálláshely-, illetve étkezetetési- és italszolgálást nyújtó vállalata került be. Ezt követően Bihar megye településeit potenciális desztinációtípusokba soroltam adottságaik és elhelyezkedésük alapján, majd megvizsgáltam önkormányzati és desztináció típus szintjén a vállalkozások tevékenységi köreik szerinti, illetve árbevételeik és átlag éves alkalmazotti létszámuk szerinti megoszlását. A kutatának megfelelően az időhorizont két kritikus esemény, a gazdasági válság és a pandémia hatásainak területi-gazdasági vizsgálatát is lehetővé teszi.  Utóbbi, a vizsgált mutatók tanúsága szerint, erősebben sújtotta a vállalatokat. Elmondható, hogy nagy területi különbségek vannak jelen Bihar megyében a két vállalati csoport vizsgált adatainak megfelelően, mely szerint önkormányzati szinten, desztinációtípus szintjén és megyei átlagban mérve eltérő tendenciák érvényesültek, ami a terület sikerességére is utal, mint desztináció. Az eredményeket önkormányzati bontásban kartográfiai módszerek által szemléltetem.

Információk a szerzőről

  • Czuczor Krisztina, Partiumi Keresztény Egyetem Gazdaságtudományi Tanszék

    tanársegéd

Hivatkozások

Bakk M.–Süli-Zakar I.–Szilágyi F. (2019): Partium. Borders, Ethnic Groups and Territorial Development. Budapest: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Faculty of Low, Budapest, pp. 254–256.

Bujdosó, Z. (2016): A turizmus és a területfejlesztés kapcsolatrendszere Magyarországon In: Kókai, S (szerk.) A változó világ XXI. századi kihívásai: tanulmánykötet Prof. Dr. Hanusz Árpád egyetemi tanár 70. születésnapja tiszteletére Nyíregyháza, Magyarország: Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézet (2016) pp. 63–76.

Continental (Continental Forum Oradea) (2020): Hotel Continental Forum Oradea. Letöltés dátuma: 2020. 10. 5. forrás: https://continental-forum-oradea.continentalhotels.ro/en/accommodation-oradea#descriere-standard-room

Cooper, C. (2021): Essentials of tourism. Third Edition. London: SAGE Publications Ltd, pp. 47–48. ISBN13 9781526494474

Dávid L.–Jancsik A.–Rátz T. (2007): Turisztikai erőforrások – a természeti és kulturális erőforrá-sok turisztikai hasznosítása. 2. javított kiadás. Gyöngyös: Globális BSc az üzleti alapképzés-ben, pp. 67–69, 83–86.

Dwyner, L.–Forsyth, P.–Dwyer, W. (2020): Tourism Economics and Policy. 2nd Edition. Bris-tol: Channel View Publications, pp. 293–294, 328–330. https://doi.org/10.21832/DWYER7314

Eurostat (2021): LOCAL ADMINISTRATIVE UNITS. Letöltés dátuma: 2021. 05 5. forrás: https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units

Horváth A. (2013): Turizmusfejlesztés székelyföldön. Kolozsvár: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, pp. 121–123.

Hotel Muncel (2020): Sind Tour Trading Hotel Muncel. Letöltés dátuma: 2020. 10. 20. forrás: https://www.sindtour.ro/muncel.html

Hotel Padiș (2020): Complexul Padis - Baza De Tratament - Baile Felix. Letöltés dátuma: 2020. 10. 20. forrás: https://www.hotelpadis.ro/receptie

INSSE (Institutul Naţional de Statistică) (2021): Turism B19. Letöltés dátuma: 2021. 06. 10. forrás: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table

Irimiás A.–Jászberényi M.–Michalkó G. (2019): A turisztikai termék innovatív fejlesztése. Bu-dapest: Akadémiai Kiadó, DOI: 10.1556/9789634544081. Letöltés dátuma: 2021.03.23. forrás: https://mersz.hu/hivatkozas/m580turtei_10_p1#m580turtei_10_p1

KSH (Központi Statisztikai Hivatal) (2021): Osztályozások - Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR’08). Letöltés dátuma: 2021. 03. 10. forrás: https://www.ksh.hu/teaor_menu

Lengyel M. (2004): A turizmus általános elmélete. Budapest: Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, pp. 157, 159–168.

Lickorish, J.L.–Jenkins, G.L. (1997): An Introduction to Tourism, Oxford: Butterworth-Heinemann, pp. 10–11.

Listafirme (Lista Firmelor Din România) (2021): 55+56-os tevékenység kódú vállalatok Bihar megyére. Letöltés dátuma: 2021. 06. 30. forrás: https://www.listafirme.ro/

ListaFirmeRomania (Lista Firme Romania) (2021): Baze de date. Letöltés dátuma: 2021. 06. 30. forrás: https://www.lista-firme-romania.ro/ro/#search

Michalkó G. (2007a): A turizmus elméleti alapjai. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, pp. 94–106.

Michalkó G. (2007b): Magyarország modern turizmusföldrajza. Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó, pp. 213–231.

Risco (2021): Datele tuturor firmelor din România. Letöltés dátuma: 2021. 06. 30. forrás? https://www.risco.ro/

Romániai Pénzügyminisztérium (2021): Agenţi economici şi instituţii publice. Letöltés dátuma: 2021. 06. 30. forrás: https://mfinante.gov.ro/domenii/informatii-contribuabili/persoane-juridice/info-pj-selectie-dupa-cui

Szerző nélkül (2021): 142/2008-as Sürgősségi Kormányrendelet. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 28 octombrie 2008. Letöltés dátuma: 2021. 06. 05. forrás: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/99417

Szerző nélkül (2021): 916/2018 Határozat. HOTĂRÂRE nr. 916 din 15 noiembrie 2018. Letöltés dátuma: 2021. 06. 05. forrás: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/207118

Tasnádi J. (2002): A turizmus rendszere. Második, bővített kiadás. Budapest: Aula Kiadó, pp. 111–120.

tbrcm (Statiunea de tratament balnear si recuperare a capacitatii de munca Baile 1 Mai) (2020): Hotel Ceres. Letöltés dátuma: 2020. 10. 20. forrás: https://www.tbrcm.ro/statiunea-de-tratament-balnear-baile-1-mai.php

Termene (2021): Firmele din România. Letöltés dátuma: 2021. 06. 30. forrás: https://termene.ro/

Totalfirme (Total Firme) (2021): Date Complete Despre Toate Firmele Românești. La Zi. Letöl-tés dátuma: 2021. 06. 30. forrás: https://www.totalfirme.ro/

Letöltések

Megjelent

2021-12-28

Hogyan kell idézni

BIHAR MEGYEI IDEGENFORGALMI SZOLGÁLTATÓK SZERKEZETI JELLEMZŐI, A VÁLLALKOZÁSOK TÉRBELI VETÜLETEI. (2021). Acta Carolus Robertus, 11(2), 3-17. https://doi.org/10.33032/acr.2624

Hasonló cikkek

1-10 a 101-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.