Teljesítményértékelési rendszerek kialakításának lehetőségei a sertés ellátási láncban, különös tekintettel a vágósertés beszerzésre

Szerzők

  • Arnold Csonka
  • Csaba Borbély

Kulcsszavak:

ellátási lánc, sertés, integráció

Absztrakt

A tanulmány a sertés ellátási lánc egy kis szeletével, a húsfeldolgozó és az alapanyagtermelő szektor közötti beszállító-vevő kapcsolatokkal foglalkozik- Ezen belül is a vágósertés beszállítók teljesítményének egy, a gyakorlatban is lehetséges értékelési módját kívánja bemutatni. A szerzők egy hazai székhelyű, nagy földrajzi kiterjedésű beszállítói bázissal rendelkező húsfeldolgozó vállalkozás 2003. és 2007. közötti vágási és beszállítói adatait vizsgálták. Az adatok a vállalkozás vállalatirányítási rendszeréből származnak. Eredményeikben bemutatják az EU-csatlakozást követő válság hatását a vizsgált beszállítói bázis szerkezetére. A havi átlagos színhússzázalék, illetve a beszállítói teljesítmény ár/érték arányát kifejező, színhústartalomra vetített beszerzési költségmutató segítségével értékelik a különböző beszállítói csoportok teljesítményét. Következtetéseikben megállapítják, hogy a vágósertés piac nyitottá válásával a hazai beszállítói bázis erőteljesen átalakult, az integrációk szerepe felértékelődött. A külföldi beszállítók megjelenése minőségi javulást idézett elő a beszállítói bázisban. A kidolgozott mutatókon alapuló teljesítményértékelési rendszer széleskörű alkalmazása kiemelten fontos lenne az integrátorok homogén vágósertés kínálatának kialakításához.

Letöltések

Megjelent

2010-02-15

Hogyan kell idézni

Teljesítményértékelési rendszerek kialakításának lehetőségei a sertés ellátási láncban, különös tekintettel a vágósertés beszerzésre. (2010). ACTA AGRARIA KAPOSVARIENSIS, 14(3), 335-344. https://journal.uni-mate.hu/index.php/aak/article/view/2014