A magyar tejtermelő telepek munkatermelékenységének elemzése és nemzetközi összehasonlítása

Szerzők

  • Szilárd Geszti
  • Csaba Borbély

Kulcsszavak:

termelési tényező, munkatermelékenység, Európai Tejtermelők Klubja, nemzetközi összehasonlítás

Absztrakt

A termeléshez nélkülözhetetlen erőforrások szűkösen állnak a gazdálkodók rendel-kezésére, ezért használatukért, birtoklásukért kiélezett verseny folyik. A feszültség - az Európai Unióhoz (EU) történő csatlakozással a termelők között tovább erősödött, mert a versenytársak száma megnőtt, ebből következően a nemzetközi összehasonlítások jelentősége folyamatos növekedést mutat. Erre ad lehetőséget az European Dairy Farmers (EDF) hálózata, ahol 2003-ban már 19 ország tejtermelő telepeit hasonlítják össze gazdasági mutatók alkalmazásával. Parciális vizsgálatunk alapja az élőmunka, mint termelési tényező termelékenységének elemzése. Az élőmunka alkalmazása adja a ráfordítások jelentős részét, szerepe, alkalmazott mennyisége változni fog, ezért elemzése nélkülözhetetlen a termelés gazdasági eredményének javítása érdekében. Köztudott tény, hogy a magyar mezőgazdasági telepek termelékenységi mutatói általában elmaradnak nyugat-európai farmok hasonló értékeitől, azonban felmerül a kérdés, hogy milyen színvonalú az élőmunka-felhasználás a magyar tejtermelés esetében. Ebből következően vizsgálatunkban a magyar tejtermelő telepek munkatermelékenységének meghatározásá-ra, és ok-okozati összefüggéseinek feltárására került sor, összehasonlítva az EDF és a kelet-német telepek átlagával.

Letöltések

Megjelent

2005-02-15

Hogyan kell idézni

A magyar tejtermelő telepek munkatermelékenységének elemzése és nemzetközi összehasonlítása. (2005). ACTA AGRARIA KAPOSVARIENSIS, 9(3), 38-46. https://journal.uni-mate.hu/index.php/aak/article/view/1750