A lúd néhány viselkedési formájának változása 2-7 hetes korig, intenzív tartási viszonyok között

Szerzők

  • Marcell Molnár
  • Tamás Molnár
  • Ferenc Bogenfürst

Kulcsszavak:

lúd, viselkedési forma, intenzív tartás

Absztrakt

Az intenzív tartás technológiájának kialakítása érdekében nagy jelentősége van a lúd viselkedési formái feltérképezésének. Vizsgálataink során az alaptevékenységek közül a táplálkozás, ivás, pihenés, játék, tollászkodás, szociális viselkedés magatartásformát emeltük ki. Eredményeinket a szakirodalmi adatokkal összevetve megállapíthatjuk, hogy a lúd alapviselkedésének változása az első hét hétben nagymértékben hasonlít a pekingi kacsával, a pézsmarécével és a mulardkacsával kapott tendenciákhoz. Az eltérések, az egyes viselkedésformák megjelenési gyakoriságának százalékos megoszlásában figyelhetők meg. A táplálkozásban, az ivásban és a játékban bekövetkező csökkenés, valamint a pihenésre fordított idő magasabb aránya alapján arra következtethetünk, hogy a lúd a nevelés első heteiben kevésbé aktív, mint a kacsák. Az evés és ivás viselkedésforma aránya között fennálló erős korreláció rámutat a jó minőségű ivóvíz folyamatos biztosításának fontosságára a kívánt tömeggyarapodás eléréséhez szükséges feltételként. Az ivás-játék, valamint az evés-játék arányában fennálló közepes korreláció magyarázattal szolgálhat a takarmány illetve az ivóvíz pazarlásának az elfogadhatónál magasabb szintjére.

Letöltések

Megjelent

1998-02-15

Hogyan kell idézni

A lúd néhány viselkedési formájának változása 2-7 hetes korig, intenzív tartási viszonyok között. (1998). ACTA AGRARIA KAPOSVARIENSIS, 2(1), 49-56. https://journal.uni-mate.hu/index.php/aak/article/view/1100

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 > >>