A városszövet szukcesszió által formált zöldfelületei

Városi vadon fogalmának meghatározása esettanulmányok elemzése alapján

Szerzők

 • Pap Miklós László MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet - Kert- és Szabadtértervezési Tanszék
 • Bagdiné Fekete Orsolya MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészti Intézet, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék
 • Balogh Péter István MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészti Intézet, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék
 • Takácsné Zajacz Vera MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészti Intézet, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék
 • Almási Balázs MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék

DOI:

https://doi.org/10.36249/4d.70.4803

Kulcsszavak:

városi vadon, szukcesszió, mentális jóllét, környezetpszichológia, fenntarthatóság, zöldhálózat

Absztrakt

A tájépítészeti diszciplínában napjainkban radikális szemléletváltás szemtanúi lehetünk. A városi közterületi fejlesztéseknél a természetalapú megoldások megjelenésével a zöldfelületek extenzív fenntartása is reflektorfénybe került. A kutatás fókuszában ezek közül a tudatosan létrehozott, szukcesszió által uralt zöldfelületek – más néven városi vadon területek – létesítési módjai, bővítési lehetőségei állnak. Ezen területek egészének és elemeinek tervezése, kezelése egyelőre rengeteg kérdést felvető, összetett feladat. Cikkünkben definiáljuk a városi vadon fogalmát. A városi vadon jellemzésén, értelmezésén túl kitérünk a városlakók mentális jól-létére gyakorolt hatására, azaz a passzív rekreációs aspektusokra. A feltárt elméleti alapok egy egyetemi műhelymunka során kerültek gyakorlati alkalmazásra. A műhely mint egy kísérleti laboratórium, arra kereste a választ, hogy az elméleti kutatási eredményeket hogyan lehet integrálni a hazai, klasszikus tervezési gyakorlatba. Ennek eredményeképp egy valós helyszínre, négy hallgatói koncepcióterv készült.

Szerző életrajzok

 • Pap Miklós László, MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet - Kert- és Szabadtértervezési Tanszék

  PhD-hallgató
  e-mail: pap.miklos.laszlo@phd.uni-mate.hu

 • Bagdiné Fekete Orsolya, MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészti Intézet, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék

  egyetemi tanársegéd
  email: bagdine.fekete.orsolya@uni-mate.hu

 • Balogh Péter István , MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészti Intézet, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék

  egyetemi tanár
  email: Balogh.Peter.Istvan@uni-mate.hu 

 • Takácsné Zajacz Vera, MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészti Intézet, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék

  egyetmi tanársegéd
  email: Takacsne.Zajacz.Vera@uni-mate.hu 

 • Almási Balázs, MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék

  egyetemi docens, habil Phd, DLA
  e-mail: almasi.balazs@uni-mate.hu

   

Hivatkozások

Fahrig, Lenore (2003): Effects of Habitat Fragmentation on Biodiversity, Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics [online], 34( pp. 487-515.), DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.ecolsys.34.011802.1324194

Gobster, Paul H. (2011) Towards a natural history of unnatural places, in Jorgensen, A., Keenan, R.: Urban Wildscapes. Routledge, Oxon, United Kingdom, pp. 33-48. DOI: https://doi.org/10.4324/978020380754520

Harvey, Graham (1999) Living Landscapes.National Trust: Swindon, UK, p. 32.12 Lőhmus, Kertu - Liira, Jaan (2013): Old rural parks support higher biodiversity than forest remnants. Basic and Applied Ecology[online], 14(2), pp. 165-173. DOI: https://doi.org/10.1016/j.baae.2012.12.00913

Institute of Linguistics of the HungarianAcademy of Sciences (2016). [online] In. URL: https://mek.oszk.hu/adatbazis/magyar-nyelv-ertelmezo-szotara/[12.10.2023].8

Jorgensen, Anna - Hitchmough, James - Dun-nett, Nigel (2007): Woodland as a setting for housing-appreciation and fear and the contribution of residential satisfaction and place identity in Warrington New Town, UK. Landscape and Urban Planning [online], 79(3-4), pp. 273-287. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2006.02.015

Konijnendijk, Cecil C. (2018) The Forest and the City. Springer International Publishing. Heidelberg, Germany. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8371-614

Li, Guangdong – Fang, Chuanglin – Li, Yingjie – Wang, Zhenbo – Sun, Siao – He, Sanwei – Qi, Wei – Bao, Chao – Ma, Haitao – Fan, Yupeng - Feng, Yuxue – Liu, Xiaoping (2022): Global impacts of future urban expansion on terrestrial vertebrate diversity Nature Communications[online], 13(1628), DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-022-29324-23

Liu, Zhifeng - He, Chunyang - Wu, Jianguo (2016): The Relationship between Habitat Loss and Fragmentation during Urbaniza-tion: An Empirical Evaluation from 16 World Cities. PLOS-ONE [online], DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.01546137

Lupp, Gerd (2015): Wilderness – Consequ-ences of a mental construct for landscapes, biodiversity and wilderness management. European journal of environmental sciences[online], 2(2), pp. 110-114. DOI: https://doi.org/10.14712/23361964.2015.3111

Min Lee, Cheol – Park, Jin Wook - Kwon, Tae-Sung – Kim, Sung-Soo – Ryu, Jae Won – Jung, Seung Jae - Lee, Sun Kyung (2015): Diversity and density of butterfly commu-nities in urban green areas: an analytical approach using GIS. Zoological Studies[online], 54(4), DOI: https://doi.org/10.1186/s40555-014-0090-75

Nassauer, Joan Iverson (1995) Messy Ecosystems, Orderly Frames. Landscape Journal. 14(2), University of Wisconsin Press, Wisconsin, USA, pp. 161-170. DOI: https://doi.org/10.3368/lj.14.2.16121

Piet Vosloo (2018): Post-industrial urban quarries as places of recreation and the new wilderness – a South African perspective Town and Regional Planning[online], DOI: https://doi.org/10.18820/2415-0495/trp72i1.410

Rutko, Ebony A. - Gillespie, Judy (2013) Where's the Wilderness in Wilderness Therapy? Journal of Experiential Education[online], 36 (3), pp.218-232. DOI: https://doi.org/10.1177/10538259134891079

Seto, Karen C. - Fragkias, Michail - Güne-ralp, Burak - Reilly, Michael K. (2011): A Meta-Analysis of Global Urban Land Expansion PLOS-ONE [online], DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.00237776

Tuan, Yi-Fu (2001): Space and Place: The Perspective of Experience. University Of Minnesota Press, Minnesota, United States. pp. 3-7.16 Grahn, Patrik - Stigsdotter, Ulrika K. (2010): The relation between perceived sensory dimensions of urban green space and stress restoration Landscape and Urban Planning[online], 94(3-4), pp. 264-275. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2009.10.01217

Twerd, Lucyna – Krzyżyński, Maciej - Waldon-Rudzionek, Barbara – Olszewski, Piotr (2017): Can soda ash dumping grounds provide replacement habitats for digger wasps (Hymenoptera, Apoidea, Sphecifor-mes)? PLOS-ONE [online], DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.01756642

van den Berg, Agnes - ter Heijne, Marlien (2004): Angst voor natuur: een theoretische en empirische verkenning. Journal Land-schap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde. 21(3), Wageningen Universiteit en Research Centrum, Wageningen, The Netherlands, pp. 137-145.15

Ward Thompson, Catherine (2011) Places to be wild in nature, in Jorgensen, A. - Keenan, R.: Urban Wildscapes. Routledge, Oxon, UK, pp. 49-64. DOI: https://doi.org/10.4324/978020380754519

Williams, Kathryn - Harvey, David (2001): Transcendent Experience In Forest Environments Journal of Environmental Psychology [online], 21(3), pp. 249-260. DOI: https://doi.org/10.1006/jevp.2001.020418

Letöltések

Megjelent

2023-12-29

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

A városszövet szukcesszió által formált zöldfelületei: Városi vadon fogalmának meghatározása esettanulmányok elemzése alapján. (2023). 4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat, 70, 68-79. https://doi.org/10.36249/4d.70.4803

Hasonló cikkek

1-10 a 29-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei