Modernista kertörökségünk korhű megújításának kihívásai

Szerzők

 • Karlócainé Bakay Eszter MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészti Intézet, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék
 • Takácsné Zajacz Vera MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék
 • Gergely Antal MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék

DOI:

https://doi.org/10.36249/4d.70.4688

Kulcsszavak:

modern közpark, kompozíció, koncepció, ökológiai és társadalmi fenntarthatóság, kortárs tervezési elvek

Absztrakt

A 20. századi modern tájépítészet projektjei között vannak olyan alkotások, amelyek megérdemlik, hogy a kertészeti örökség szerves részeként megőrizzük azokat. Jelenleg folyik ennek a tájképi örökségnek a világméretű leltározása és értékelése, hogy azonosítani lehessen azokat az alkotásokat, amelyek a legjobban képviselik a korszak tájépítészetét. Hogyan lehet ezeket a műveket úgy helyreállítani, hogy megfeleljenek a mai ökológiai és társadalmi fenntarthatósági követelményeknek anélkül, hogy elveszítenék eredeti jellegüket? Az ebben a cikkben bemutatott, intenzíven használt közparkokban a teljes rekonstrukció általában nem valósítható meg, de az átalakítás mértéke alapvető kérdés. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a megőrzendő alkotások kiválasztásának szempontjai mennyire nem egyértelműek. Egyelőre még a szakmán belül is gyakran szubjektív megítélés, hogy a felújítás során alkalmazott beavatkozás megváltoztatja-e az eredeti mű kompozícióját. Bármely korszakból származó történelmi park és kert megújítása során figyelembe kell venni a fenntarthatóságot, általában elsősorban ökológiai szempontból. A modern korból származó, ma is intenzíven használt közparkok és városi szabadterek korszerű megújítását azonban tovább nehezíti, hogy a felújítás során a korszerű rekreációs funkciókat is be kell építeni, és az egyetemes tervezési elvek alkalmazása további kihívást jelent az integrálás során. A társadalmi szempontból való fenntarthatóság erős követelmény ezeknél a felújításoknál. Ebben a cikkben négy olyan modern közparkot elemzünk, amelyeket az elmúlt 25 évben újítottak fel, vagy amelyek megújítása folyamatban van. Hazánkban ma még nincs szakmai konszenzus abban, hogy mely modern közparkok tekinthetők értékesnek és megőrzésre érdemesnek a jövő számára – ha nem is teljes rekonstrukcióval, de az alapkoncepció és a kompozíciós elvek gondos megőrzésével. A cikkben bemutatott közparkok kiválasztásánál az volt a vezérelv, hogy különböző korszakokból származzanak, különböző rekreációs funkciókat töltsenek be, és helyreállításuk különböző kihívásokkal járjon.

Szerző életrajzok

 • Karlócainé Bakay Eszter, MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészti Intézet, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék

  egyetemi docens, PhD
  e-mail: Karlocaine.Bakay.Eszter@uni-mate.hu

 • Takácsné Zajacz Vera, MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék

  egyetemi tanársegéd
  PhD-hallgató

 • Gergely Antal, MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék

  mesterokatató

Hivatkozások

Bakay Eszter (2012): Lakótelepek szabad-térépítészete 1945-1990 között Budapest példáján, doktori disszertáció, BCE, Budapest

Bakay Eszter – Varró Dorottya (2016): Late modern park high above the city – space composition of the 50 years old Jubileum Park in Budapest. In: Zachariasz, Agata – Sykta, Izabela – Kowalski, Przemyslaw (ed.) Teka Komisji Urbanistyke I Architektury, TOM XLIV. Kraków, Lengyelország. Polska Akademia Nauk, Kraków, Lengyelország, pp. 181–186.

Birnbaum, Charles (2012-14): Modern Landscapes: Transition + Transformation Princeton Architectural Press, USA

Csepely-Knorr Luca (2011): Korai modern szabadtérépítészet (A közparktervezés elmélet fejlődése az 1930-as évek végéig), doktori disszertáció, BCE, Budapest

Green, Jared: Are modernist landscapes worth saving? https://dirt.asla.org/2017/05/22/are-modernist-landscapes-worth-saving/ (2017.05.22) [2023.10.20.]

Grunert, Heino (2013): Stadtentwicklung durch Gartenschauen am Beispiel des westlichen Hamburger Wallrings – in: Grün modern- Gärten un dParks der 1950er bis 1970er Jahre Bund Heimat und Umweltder Deutschland (BHU) ISBN 978 3 925374 35 7 pp 47-54

Hauxner, Malene (2003): Open to the sky, The Danish Architectural Press, Dánia

https://www.wiesbaden.de/microsite/stadtlexikon/a-z/reisinger-und-herbert-anlagen.php [2023.10.15]

Kakas Réka 2016: Kertészeti kiállítások az 1950-es és '60-as évekből és hatásuk a Budapest közparkjaira, szakdolgozat, SZIE, Budapest

Meyer, Elisabeth (2005): The Grounds of Modern Landscape Architecture, in: Site Matters, Routledge, New York, ISBN9780203997963

Michel, Martina Claire: Reisinger- und Herbert- Anlagen

Modernist landscape considered- a panel discussion https://www.youtube.com/watch?v=SVPV6YUHd-4 [2023. 10.20.]

Nándori E. (2006): Sztálinváros zöldfelü-leteinek története, diplomamunka, BCE, Budapest15 Bakay Eszter (2013): Retroterek, retroparkok, TERC, Budapest, ISBN:978 963 9968 94 3

Skyline Park Design Threatened by Renovation https://www.tclf.org/content/skyline-park-0 (2002. 09. 15.) [2023.10.20.]

Takács Katalin – Kubik Emese – Almási Balázs (2021): A modern mozgalom hajnalán: a budapesti Szent István park kertművészeti elemzése = At the dawn of the modern movement: a historical analysis of the Szent István park in Budapest, 4D: 60 pp. 18-33. 16 p.

Treib, Marc (1993): Axioms for a modern landscape architecture in: Modern landscape architecture: a critical review, Cambridge, Mass.: MIT Press, pp 36-67.

Letöltések

Megjelent

2023-12-29

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

Modernista kertörökségünk korhű megújításának kihívásai. (2023). 4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat, 70, 32-47. https://doi.org/10.36249/4d.70.4688

Hasonló cikkek

1-10 a 38-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei