A vonalas erózió vizsgálata a Tetves-patak vízgyűjtőjén

Szerzők

  • Jakab Gergely MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Természetföldrajzi Osztály, 1112 Budapest, Budaörsi út 45.

Kulcsszavak:

vonalas erózió, vízmosás, sankoló, feltöltődés

Absztrakt

A talaj degradációjának folyamatai közül a talajerózió meghatározó szerepű. Jelentősége nem csak az élelmiszertermelés, hanem egyre inkább a természetvédelem szempontjából is felmerül. A Balaton D-i vízgyűjtőterületéhez tartozó Tetves-patak vízgyűjtőjén (kb. 120 km2) vizsgáltuk a talajerózió mértékét és ezen belül a vonalas erózió által lehordott talaj arányát. A patakon létesített hordalékfogó (sankoló) feltöltődését elemezve megállapítottuk, hogy az 1970 és 2000 közötti időszakban átlagosan mintegy 4000 t talajmennyiség hagyta el a vízgyűjtő területét. Ezt az értéket visszaosztva a vízgyűjtő mezőgazdasági területeire 0,8 t ha-1 év-1 talajveszteség adódik. A szediment vizsgálatával megállapítottuk, hogy a lepusztult talaj mintegy fele az eredeti talajszelvények mélyebb rétegeiből származik. Ezen talajrészek lepusztítását csak a vonalas erózió végezhette, és valószínűleg jelentős szerepet játszott a felszínről erodált talajrészek ekkora távolságra történő elszállításában is. A mintavízgyűjtő talajpusztulásában tehát jelentős szerepet játszik a vonalas erózió. Ezt támasztja alá a területen felmért 140 db vízmosás. A vizsgálatok során három időpontban (1968, 1984 és 2004) határoztuk meg a vízmosások fontosabb paramétereit. Ezen vizsgálatok adatait a sankoló vizsgálatának eredményeivel összevetve megállapítható, hogy a vonalas erózió aktivitásának maximuma 1984-1995 közötti időszakban volt.. Erre az időszakra tehető a TSZ rendszer felbomlása, illetve a hosszútávra tervezés teljes hiánya, ezért itt egyértelműen gazdasági és társadalmi hatásokkal szembesülünk a talajerózió fokozódásában.

Információk a szerzőről

  • Jakab Gergely, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Természetföldrajzi Osztály, 1112 Budapest, Budaörsi út 45.

    jakabg@mtafki.hu

Letöltések

Megjelent

2007-07-18

Folyóirat szám

Rovat

Konferencia híradók és absztraktok

Hogyan kell idézni

A vonalas erózió vizsgálata a Tetves-patak vízgyűjtőjén. (2007). TÁJÖKÖLÓGIAI LAPOK | JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY , 5(1), 208. https://journal.uni-mate.hu/index.php/tl/article/view/4382

Hasonló cikkek

1-10 a 28-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei