Lepeleróziós vizsgálatok eredményei Magyarországon

Szerzők

  • Jakab Gergely MTA CSFK Földrajztudományi Intézet, 1112 Budapest Budaörsi út 45. https://orcid.org/0000-0001-5424-1983
  • Szabó Judit ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
  • Szalai Zoltán MTA CSFK Földrajztudományi Intézet, 1112 Budapest Budaörsi út 45., ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.

DOI:

https://doi.org/10.56617/tl.3663

Kulcsszavak:

talajveszteség, léptékfüggés, módszertani különbség, országos adatbázis

Absztrakt

A talajpusztulás Magyarországon mind ökológiai, mind környezetvédelmi és gazdasági értelemben meghatározó szerepet játszik ezért mérése és modellezése elsődleges fontosságú, különösen országos léptékben. Az erózió néhány alapfolyamata jól közelíthető pusztán fizikai összefüggések használatával, azonban a holiszti- kus megjelenítés - a folyamat meglehetősen összetett volta miatt - csak empirikusan történhet, ami nagymennyi- ségű mért adat nélkül elképzelhetetlen. A lepelerózió in situ vizsgálatának legalkalmasabb és ezért a leginkább elterjedt módszere a parcellás mérés, következésképp hazánkban is e mérésekből származik a legtöbb adat. Ma- gyarország északi és nyugati területei a leginkább veszélyeztetettek a lepelerózió által, ezért a mérések is e terü- letekre koncentráltak. A legtöbb parcellás mérés a USLE Universal Soil Loss Equation "K" tényezőjének megha- tározását célozta ezért növényborítás nélküli, folyamatosan magágy állapotban tartott talajt vizsgált. A későbbi- ekben aztán egyes szántóföldi növények illetve eltérő területhasználati típusok (erdő, kaszáló) talajvédő hatását is számszerűsítették a mérések során. Ezeken túlmenően eltérő környezeti feltételek és változó lépék mellett a területet leíró vizsgálatok, mesterséges esőztetések és a talajmozgás detektálása egészítette ki a lepeleróziós vizsgálatokat. A nagymennyiségű mért adatnak csak egy részét publikálták ezért jelentős részük nem elérhető a szakemberek számára. A hiányos adatok jelentős csökkenést okoznak a hazai erózióbecslés talajvédelem és modellezés pontosságában és hatékonyságában. Az egyes területi léptékben mért adatok kiterjeszthetősége más léptékekre korlátozott ezért a különböző léptékekben mért adatok megléte és használata nélkülözhetetlen. Az eróziómérésre fordítható források szűkülésével, újabb mért adatok hiányában a meglévő értékek közzététele létszükséglet.

Információk a szerzőről

  • Jakab Gergely, MTA CSFK Földrajztudományi Intézet, 1112 Budapest Budaörsi út 45.

    levelező szerző
    jakab.gergely@csfk.mta.hu

Hivatkozások

ÁDÁM L. 1967: Soil erosion on the Szekszárd hills. Földrajzi értesítő 16: 451–469. In Hungarian

AZAZOGLU E., STRAUSS P., SISÁK I., KLAGHOFER E., BLUM W. 2003a: Effect of reapeted rainfall on phosphorus transport on surface runoff. Diffuse input of chemicals into soil and groundwater - Assesment and man- agement. Dresden, Conference Proceedings 265–268.

AZAZOGLU E., STRAUSS P., SISÁK I., KLAGHOFER E., BLUM W. 2003b: The effect of water quality and successive rainfall on infiltration, runoff and soil loss. COST action 623 "Soil erosion and global change" Final meet- ing and conference. Book of abstract and field guide 54–55.

BÁDONYI K., MADARÁSZ B., KERTÉSZ Á. CSEPINSZKY B. 2008: Study of the relationship between tillage meth- ods and soil erosion on an experimental site in Zala County. Földrajzi Értesítő 57(1-2): 147–167. In Hun- garian with English abstract

BALOGH J., JAKAB G., SZALAI Z. 2008: Erosion mesurements on runoff plots. In: SCHWEITZER F., BÉRCI K., BALOGH J. (eds.) A Bátaapátiban épülő nemzeti radioaktívhulladék-tároló környezetföldrajzi vizsgálata. 2008. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, pp. 105–115. In Hungarian

BALOGH J., BALOGHNÉ DI GLÉRIA M., JAKAB G., SZALAI Z. 2008: Soil erosion research applying artificial rain. In SCHWEITZER F., BÉRCI K., BALOGH J. (Eds). A Bátaapátiban épülő nemzeti radioaktívhulladék-tároló környezetföldrajzi vizsgálata. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, Hungary 2008; pp. 90–104. In Hungarian

BÁNKY GY. 1959a: Soil erosion and protection in Heves County, Hungary. Az erdő 94(7): 245–250. In Hungarian

BÁNKY GY. 1959b: Three-years results of the soil erosion gauging station in Kisnána. Erdészeti Kutatások 6(3): 139–160. In Hungarian

BARTA K. 2004: Building soil erosion model based on EUROSEM. PhD thesis, Dept. of Physical Geography and Geoinformatics, University of Szeged, Hungary, p. 84. In Hungarian

CENTERI CS. 2002a: Importance of local soil erodibility measurements in soil loss prediction. Acta Agronomica Hungarica 50(1): 43–51. https://doi.org/10.1556/AAgr.50.2002.1.6

CENTERI CS. 2002b: Measuring soil erodibility in the field and its effects on soil-protecting crop rotation. Növenytermelés 51(2): 211–222.

CENTERI CS. 2002c: The role of vegetation cover in the control of soil erosion on the Tihany Peninsula. Acta Botanica Hungarica 44(3–4): 285–295. https://doi.org/10.1556/ABot.44.2002.3-4.7

CENTERI CS., BARTA K., JAKAB G., BÍRÓ ZS., CSÁSZÁR A. 2004: Comparison of the results of soil loss prediction with WEPP and EUROSEM models based on 'in situ' soil loss measurements. In: KERTÉSZ Á., KOVÁCS A., CSUTÁK M., JAKAB G., MADARÁSZ B. (eds.) 4th International Congress of the ESSC: 25–29 May 2004, Budapest - Hungary, proceedings volume. 357 p. Budapest: Geographical Research Institute Hungarian Academy of Sciences, pp. 355–357.

CENTERI CS., CSEPINSZKY B., JAKAB G., PATAKI R. 2001: Soil erodibility measurements with rainfall simulations in Hungary. In: Land management and soil protection for future generations: IX. Congress of Croatian Society of Soil Science. Brijuni, Horvátország, Croatian Society of Soil Science - International Union of Soil Sciences, p. 123.

CENTERI CS., JAKAB G., BARTA K., SZALAI Z., CSÁSZÁR A. 2005: Comparison of some Soil erosion prediction models applied in Hungary. Talajvédelem 13: 183–192. In Hungarian

CENTERI CS., JAKAB G., SZALAI Z., MADARÁSZ B., SISÁK I., CSEPINSZKY B., BÍRÓ ZS. 2011: Rainfall simulation studies in Hungary In: FOURNIER A. J. (ed.) Soil erosion: causes, processes and effects. 276 p. New York; Basel: Nova Science Publishers, pp. 177–218. (Environmental science, engineering and technology)

CENTERI CS., PATAKI R., BARCZI A. 2002: Soil erosion, soil loss tolerance and sustainability in Hungary. In: Land Degradation: New Trends towards Global Sustainability. The 3rd International Conference on Land Degradations, Rio de Janeiro, Brazília, Embrapa Solos - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pp. 1–3.

CENTERI CS., PATAKI R. 2003: Importance of determining Hungarian soil erodibility values in connection with the soil loss tolerance values. Tájökológiai Lapok 1(2): 181–192. In Hungarian with English abstract

CENTERI CS., PENKSZA K., MALATINSZKY Á., PETŐ Á., VONA M. 2010: Potential effects of different land uses on phosphorus loss over the slope in Hungary. 19th World Congress of Soil Science, Soil Solutions for a Changing World, Brisbane, Australia; Published on CD

CENTERI CS., JAKAB G., SZALAI Z., MADARÁSZ B., SISÁK I., CSEPINSZKY B., BÍRÓ ZS. 2011: Rainfall simulation studies in Hungary. In: FOURNIER A. J. (ed.) Soil Erosion: Causes, Processes and Effects. NOVA Publisher, New York pp. 177–218. ISBN: 978-1-61761-186-5

CENTERI CS., BARTA K., JAKAB G., SZALAI Z., BÍRÓ ZS. 2009: Comparison of EUROSEM, WEPP, and MEDRUSH model calculations with measured runoff and soil-loss data from rainfall simulations in Hun- gary. Journal of plant nutrition and soil science 172: 789–797. https://doi.org/10.1002/jpln.200900009

CERDAN O., POESEN J., GOVERS G., SABY N., BISSONNAIS Y., GOBIN A., VACCA A., QUINTON J., AUERSWALD K., KLIK A., KWAAD F., ROXO M.J. 2006: Sheet and rill erosion. In: BOARDMAN J., POESEN J. (eds.) Soil erosion in Europe. Wiley Chichester UK, pp. 501–514. https://doi.org/10.1002/0470859202.ch38

CSEPINSZKY B., CSISZÁR B., JAKAB G., JÓZSA S. 1998: Soil erodibility measurements on lake Balaton catchment using rainfall simulation. Unpublished manuscript PATE GMK Keszthely, Hungary. In Hungarian

CSEPINSZKY B., DEZSŐ Z, JAKAB G., JÓZSA S. 1999c: Possibilities of soil erosion measurements using radionuclide fallouts from the atmosphere. In LELKES J. (ed.) A sugárzástechnika mező- és élelmiszergazdasági alkalmazása, Öntözési Kutató Intézet, Szarvas, Hungary 61–66. In Hungarian with English abstract

CSEPINSZKY B., JAKAB G. 1999: Rainfall simulator to study soil erosion. XLI. Georgikon napok, Keszthely Hungary; pp.294–298. In Hungarian with English abstract

CSEPINSZKY B., JAKAB G., JÓZSA S. 1999a: Artificial rain, infiltration and soil loss. XLI. Georgikon napok, Keszthely, Hungary; pp. 424–429. In Hungarian

CSEPINSZKY B., JAKAB G., KISFALUSI F. 1999b: Measurement of infiltration and potential charging of initial erosion with rainfall-simulator V. International congress on bioconversion of organic wastes and protection of environment, Ukraine Abstract book; p. 129.

DE VENTE J., POESEN J. 2005: Predicting soil erosion and sediment yield at the basin scale: Scale issues and semi-quantitave models. Earth-Science Reviews 71: 95–125. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2005.02.002

DEZSÉNY Z., LENDVAI Z. 1986: Erosion conditions in the watershed area of river Zala and its effect on the quality of surface waters. Agrokémia és Talajtan 35(3–4) 363–382. In Hungarian with English abstract

DEZSŐ Z., BIHARI A., CSESZKO T. 2004: Investigation of soil erosion in arable land in Hungary using radiotracer technique. ATOMKI Annual Report 18: 57–58.

DÖVÉNYI Z. (ed.) 2010: Inventory of microregions in Hungary. MTAFKI, Budapest, Hungary. p. 860. In Hungarian

DUCK T. 1960: Survey and evaluation of eroded sites. MTA Agrártudományok Osztályának Közleményei 18: 431–442. In Hungarian with English abstract

DUCK T. 1966: The behavior of some brown forest soil types against erosion. Agrokémia és Talajtan 15(2): 263–276. In Hungarian with English abstract

FEKETE Z. 1953: Contest against soil erosion on arable lands. Agrártudomány 9: 17–23. In Hungarian

GÓCZÁN L., KERTÉSZ Á. 1988: Some results of soil erosion monitoring at a large-scale farming experimental station in Hungary. Catena Suppl. 12: 175–184.

GONZÁLEZ-HIDALGO JC., PENA-MONNÉ JL., LUIS M. 2007: A review of daily soil erosion in Western Mediterra- nean areas. Catena 71: 193–199. https://doi.org/10.1016/j.catena.2007.03.005

HAUSNER CS. 2010: Calibration and parameterization of a model simulating transition between sheet and rill erosion. In: CENTERI CS., BODNÁR Á., JUNG I., FALUSI E. (eds.) TUDOC-2010 Kárpát-Medencei Doktoranduszok Nemzetközi konferenciája. Konferencia Kiadvány SZIE, Gödöllő 90–102. ISBN: 978- 963-269-186-2 In Hungarian with English abstract

HAUSNER CS., SISÁK I. 2009a: Predicting risk of rill initiation in a sub-catchment of lake Balaton, Hungary. EGU General Assembly Wiena, Austria, Proceedings

HAUSNER CS., SISÁK I. 2009b: Susceptibility of soils to rill erosion in the watershed of lake Balaton, Hungary. Bridging the centuries: 1909–2009 Budapest, Hungary, Book of Abstracts p. 27.

HRVATIN M., KOMAC B., PERKO D., ZORN M. 2006: Slovenia. In: BOARDMAN, J., POESEN J. (eds) 2006: Soil erosion in Europe. Wiley Chichester UK, pp. 155–166. https://doi.org/10.1002/0470859202.ch25

IONITA I., RADOANE M., MIRCEA S. 2006: Romania. In: BOARDMAN J., POESEN J. (eds.) 2006: Soil erosion in Europe. Wiley Chichester UK, pp. 155–166. https://doi.org/10.1002/0470859202.ch13

JAKAB G. 2004: Erodibility measurements using rainfall simulator. Táj, tér, tervezés. Geográfus doktoranduszok VIII. országos konferenciája; Szeged, Hungary, CD kiadvány ISBN 963-482-687-3 In Hungarian

JAKAB G., CENTERI CS., MADARÁSZ B., SZALAI Z., ŐRSI A., KERTÉSZ Á. 2011: Plot measurements in Hungary. Talajvédelem (különszám) 139–144.

JAKAB G., MADARÁSZ B., SZALAI Z. 2009: Gully or sheet erosion? A case study at catchment scale. Hungarian Geographical Bulletin 58(3): 151–161.

JAKAB G., NÉMETH T., CSEPINSZKY B., MADARÁSZ B, SZALAI Z., KERTÉSZ Á. 2013: The influence of short term soil sealing and crusting on hydrology and erosion at Balaton Uplands, Hungary. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 8(1): 147–155.

JAKAB G., SZALAI Z. 2005: Erodibility measurements in the Tetves catchment using rainfall simulator. Tájökológiai Lapok 3: 177–189. In Hungarian with English abstract

JAKAB G., SZALAI Z., KERTÉSZ Á., TÓTH A., MADARÁSZ B., SZABÓ SZ. 2012: Biological geotextiles against soil degradation under subhumid climate - a case study. Carpathian Juornal of Earth and Environmental sciences 7(2): 125–134.

JANKAUSKAS B., JANKAUSKIENE G. 2003: Erosion-preventive crop rotations for landscape ecological stability in upland regions of Lithuania. Agriculture, Ecosystems and Environment 95: 129–142. https://doi.org/10.1016/S0167-8809(02)00100-7

KAZÓ B. 1966a: Methods for soil erosion measurements. Agrokémia és Talajtan 15(2): 389–391. In Hungarian with English abstract

KAZÓ B. 1966b: Determination of water regime properties of soils with an artificial rainfall simulatior Agrokémia és Talajtan 15(2): 239–252. In Hungarian with English abstract

KAZÓ B. 1967: A new method for soil erosion mapping using rainfall simulator Földrajzi Értesítő 16: 375–386. In Hungarian with English abstract

KERÉNYI A. 1982: Quantitative study on artificial raindrop impacts on sand in model experiments. Agrokémia és Talajtan 31(1–2): 165–178. In Hungarian

KERÉNYI A. 1984a: A quantitative method supplementing traditional soil erosion mapping. Agrokémia és Talajtan 33(1–2) 458–486. In Hungarian with English abstract

KERÉNYI A. 1984b: The effect of drop impact erosion on the size differentiation of sand particles. Agrokémia és Talajtan 33(1–2): 63–74. In Hungarian with English abstract

KERÉNYI A. 1986: Laboratory simulation study on the initial erosion of sand and soils with well developed structure. Agrokémia és Talajtan 35(1–2): 18–38. In Hungarian with English abstract

KERÉNYI A. 1991: Soil erosion, mapping, laboratory and field experiments. Akadémiai Kiadó. Budapest, Hungary, p. 219. In Hungarian

KERÉNYI A. 2006: Quantitative assessment of sheet and gully erosion on the basis of measurements at Bodrogkeresztúr, Hungary. In: CSORBA P. (ed.) Tiszteletkötet Martonné dr Erdős Katalin 60. születésnapjára, University of Debrecen, Debrecen, Hungary pp. 67–77. In Hungarian

KERTÉSZ A., GÓCZÁN L. 1990: Results of soil loss and runoff volumes measured on the experimental plots of MTA FKI, Bakonynána. Földajzi. Értesítő 39: 47–60. In Hungaian with English abstract

KERTÉSZ A., CENTERI CS. 2006: Hungary In: BOARDMAN J., POESEN J. (Eds.) Soil erosion in Europe, Wiley Chichester UK. pp. 139–153. https://doi.org/10.1002/0470859202.ch12

KERTÉSZ A., MADARÁSZ B., CSEPINSZKY B., BENKE SZ. 2010: The Role of conservation agriculture in landscape protection. Hungarian Geographical Bulletin 59(2): 167–180.

KERTÉSZ A. 1987: Investigation of soil loss through erosion measurements. Földrajzi Értesítő 36(1–2): 115–142. In Hungarian

KERTÉSZ, Á., HUSZÁR, T., JAKAB, G. 2004: The effect of soil physical parameters on soil erosion. Hungarian Geographical Bulletin 53(1–2): 77–84.

KERTÉSZ A., JAKAB G. 2011: Gully erosion in Hungary, review and case study, Procedia - Social and Behavioral Sciences 19: 693–701. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.05.187

KERTÉSZ A., RICHTER G. 1997: Field work experiments and methods. The Balaton project ESSC newsletter 2–3, 15–17.

KERTÉSZ A., SZALAI Z., JAKAB G., TÓTH A., SZABÓ SZ., MADARÁSZ B., JANKAUSKAS B., GUERRA A., BEZERRA J., PANOMTARANICHAGUL M., CHAU THU D., YI Z. 2011: Biological geotextiles as a tool for soil moisture conservation. Land Degradatin and Development 22: 472–479. https://doi.org/10.1002/ldr.1098

KERTÉSZ A., BÁDONYI K., MADARÁSZ B., CSEPINSZKY B. 2007: Environmental aspects of Conventional and Conservation tillage. In: GODDARD T., ZOEBISCH M., GAN Y., ELLIS W., WATSON A., SOMBATPANIT S. (Eds.) No-till farming systems. Special Publication No. 3; World Association of Soil and Water Conser- vation, Bangkok; pp. 313–329.

KERTÉSZ A., CSEPINSZKY B., JAKAB G. 2002: The role of surface sealing and crusting in soil erosion. Technology and Method of Soil and Water Conservation Volume III. – Proceedings - 12th International Soil Con- servation Organization Conference, May 26 – 31, Beijing, China. Tsinghua University Press, 29–34.

MADARÁSZ B., BÁDONYI K., CSEPINSZKY B., MIKA J., KERTÉSZ A. 2011: Conservation tillage for rational water management and soil conservation. Hungarian Geographical Bulletin 60(2): 117–133.

MÁTÉ F. 1987: Mapping on modern Lake Balaton bottom sediments. Magyar Állami Földtani Intézet jelentése az 1985. évről, pp. 367–379. In Hungarian with English abstract

MATTYASOVSZKY J., DUCK T. 1954: Effect of erosion on nutrients in soils. Agrokémia és Talajtan 3(3): 163–172. In Hungarian with English abstract

MATTYASOVSZKY J. 1953: Investigation of the Permeability of Soils and Application of the Results in Soil Protection. Agrokémia és Talajtan 2: 161–172. In Hungarian with English abstract.

MIKE ZS. 1966: The use of aerial photographs in assessment of soil erosion and in soil conservation plans. Agrokémia és Talajtan 15(2): 353–362. In Hungarian with English abstract

NAGY R., ZSÓFI ZS., PAPP I., FÖLDVÁRI M., KERÉNYI A., SZABÓ SZ. 2012: Evaluation of the relationship between soil erosion and the mineral composition of the soil: a case study from a cool climate wine region of Hungary. Carpathian journal of earth and environmental sciences 7(1): 222–230.

NÉGYESI G., LÓKI J., BURÓ B., SZABÓ J., BAKACSI ZS. 2014: The potential wind erosion map of an area covered by sandy and loamy soils – based on wind tunnel measurements. Zeitschrift für Geomorphologie, https://doi.org/10.1127/0372-8854/2014/0131

NOVÁKY B. 2001: Observation and evaluation of TIM erosion monitoring points. Földrajzi konferencia, Szeged, 2001. 10. 25-27., Szegedi Tudományegyetem TTK Természeti Földrajzi Tanszéke CD pp. 1–14. In Hungarian

RHODES CJ. 2014: Soil erosion, climate change and global food security: challenges and strategies. Science Progress 97(2): https://doi.org/10.3184/003685014X13994567941465

SISÁK I., CSEPINSZKY B., MÁTÉ F., SZŰCS P., BURUCS Z., STRAUSS P., AZAZOGLU E. 2004b: Comparison of two rainfall simulators. "Soil conservation in a changing Eurpope" 4th congress of the ESSC Budapest, Hungary, Proceedings 39–44.

SISÁK I., MÁTÉ F., STRAUSS P., AZAZOGLU E. 2004a: Particulate and dissolved phosphorus loss from the water- shed of Tetves-stream. "Soil conservation in a changing Eurpope" 4th congress of the ESSC Budapest, Hungary, Proceedings 92–96.

STANKOVIANSKY M., FULAJTÁR E., JAMBOR P. 2006: Slovakia. In: BOARDMAN J., POESEN J. (Eds) Soil erosion in Europe. Wiley Chichester UK, pp. 117–138. https://doi.org/10.1002/0470859202.ch11

STEFANOVITS P. 1964: Soil erosion in Hungary; genetic soil map OMMI genetikus talajtérképek 1, 7. In Hungar- ian

STRAUSS P., BARBERIS E., SISÁK I., GRIGNANI C., ZAVATTARO L., SACCO D. 2007: Effect of repeated rainfall simulation on soil erosion, runoff and phosphorus transport. 5th Congress of the ESSC, Palermo, Italy, Book of abstracts

STROOSNIJDER L. 2005: Measurement of erosion: Is it possible? Catena 64: 162–173. https://doi.org/10.1016/j.catena.2005.08.004

SZABÓ J., JAKAB G., SZABÓ B. 2015: Spatial and temporal heterogeneity of runoff and soil loss dynamics under simulated rainfall. Hungarian Geographical Bulletin 64(1): 25–34. https://doi.org/10.15201/hungeobull.64.1.3

SZALAI Z., BALOGH J., JAKAB G. 2013: Riverbank erosion in Hungary: with an outlook on environmental conse- quences. Hungarian Geographical Bulletin 62(3): 233–245.

SZILASSI P., JORDÁN GY., VAN ROMPAEY A., CSILLAG G. 2006: Impacts of historical land use changes on erosion and agricultural soil properties in the Kali Basin at Lake Balaton, Hungary. Catena 68: 96–108. https://doi.org/10.1016/j.catena.2006.03.010

SZŰCS P. 2012: Scale dependence of soil erosion. PhD dissertation, Georgikon Faculty, Pannnon University, Keszthely p. 146. In Hungarian with English theses

SZŰCS P., CSEPINSZKY B., SISÁK I., JAKAB G. 2006:. Rainfall simulation in wheat culture at harvest. Cereal Re- search Communications 34: 81–84.

TÓTH A. 2015: Laboratory experiment on association of rare earth oxides to different aggregate sizes – prelimi- nary study of a field scale research on sediment redistribution due to erosion. 5th Eugeo Congress on the Geography of Europe: 30 August - 2 September 2015, Budapest, Congress programme and abstracts p. 178.

TÓTH A., JAKAB G., HUSZÁR T., KERTÉSZ Á., SZALAI Z. 2001: Soil erosion measurements in the Tetves Catch- ment, Hungary. In: JAMBOR, P., SOBOCKÁ, J. (Eds.) Proceedings of the Trilateral Co-operation Meeting on Physical Soil Degradation. Bratislava, Slovakia pp. 13–24.

TÓTH CS., NOVÁK T., RAKONCZAI J. 2015: Hortobágy Puszta: Microtopography of Alkali flats. In: Lóczy D. (Ed.) Landscapes and Landforms of Hungary. (World Geomorphological Landscapes) 294 p. Dordrecht: Springer, pp. 237–246. https://doi.org/10.1007/978-3-319-08997-3_27

VACCA A., LODDO S., OLLESCH G., PUDDU R., SERRA G., TOMASI D., ARU A. 2000: Measurement of runoff and soil erosion in three areas under different land use in Sardinia (Italy). Catena 40: 69–92. https://doi.org/10.1016/S0341-8162(00)00088-6

VÁRALLYAY GY. 1994: Soil data-base for long-term field experiments and sustainable land use. Agrokémia és Talajtan 43. 269–290.

VERŐNÉ WOJTASZEK M. 1996: Remote sensing in the estimation of soil erosion on a sample area in Pázmánd. Agrokémia és Talajtan 45(1–2): 31–44. In Hungarian with English abstract https://doi.org/10.1556/agrokem.57.2008.1.3

VERŐNÉ WOJTASZEK M., BALÁZSIK V. 2008: Monitoring of soil erosion on the Tetves stream catchment area using satellite images. Agrokémia és Talajtan 57(1): 21–36. In Hungarian with English abstract

WISCHMEIER W.H., SMITH D.D. 1978: Predicting rainfall erosion losses: A guide to conservation planning. USDA Agricultural Handbook 537, US Government Printing Office, Washington D. C.

ZÁMBÓ L., WEIDINGER T. 2006: Investigations of karst corrosional soil effects based on rainfall simulation ex- periment. In: KISS A., MEZŐSI G., SÜMEGHY Z.. (Eds.) Táj, környezet és társadalom. Ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére. Szeged. 757–765. In Hungarian

Letöltések

Megjelent

2015-07-19

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

Lepeleróziós vizsgálatok eredményei Magyarországon. (2015). TÁJÖKÖLÓGIAI LAPOK | JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY , 13(1), 89-103. https://doi.org/10.56617/tl.3663

Hasonló cikkek

1-10 a 75-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei