A területhasználat változásának felszínfejlődési vonatkozásai egy gödöllői mintaterület példáján

Szerzők

  • Jakab Gergely MTA CSFK Földrajztudományi Intézet, 1112 Budapest Budaörsi út 45. https://orcid.org/0000-0001-5424-1983
  • Takács László MTA CSFK Földrajztudományi Intézet, 1112 Budapest Budaörsi út 45.

DOI:

https://doi.org/10.56617/tl.3689

Kulcsszavak:

területhasználat változás, felszínfejlődés, szelektív erózió, talaj szerves szén tartalma

Absztrakt

A területhasználat változását leggyakrabban GIS módszerekkel, különböző időpontokat tükröző térképi és távérzékelési adatbázisok alapján vizsgálják. E vizsgálatok nagyon sok új információval szolgálnak a tájat illetően, azonban gyakran nem adnak kielégítő választ egyes felszínfejlődési vagy eróziós problémákra. Pusztán talajtani vizsgálatok alapján szintén lehetetlen e kérdések egzakt megválaszolása. A tanulmány e két tudományterület eszközeinek és eredményeinek ötvözésével kíván választ keresni a felszínfejlődés és erózió egyes kérdéseire egy mintaterület példáján. Az eredmények alapján a talajgenetikai folyamatok sokkal lassabban formálják a felszínt, mint az erózió. Ez utóbbi jól közelíthető a kilúgzott talajok mésztartalmának, szervesszén tartalmának (SOC) és szervesanyag összetételének (SOM) rétegenkénti vizsgálatával. Bár a mintaterület nem kezelhető szerves egységként, még ezen kedvezőtlen adottságok mellett is bebizonyosodtak az új megközelítés előnyei.

Információk a szerzőről

  • Jakab Gergely, MTA CSFK Földrajztudományi Intézet, 1112 Budapest Budaörsi út 45.

    levelező szerző
    jakab.gergely@csfk.mta.hu

Hivatkozások

Bádonyi K., Hegyi G., Benke Sz., Madarász B., Kertész Á. 2008: Talajművelési módok agroökológiai össze- hasonlító vizsgálata. Tájökológiai Lapok 6(1-2): 145–163.

Balogh R., Dezső J., Kovaliczky G. 2012: Régészeti feltárást megelőző geoarcheológiai kutatások Belvárdgyula példáján felszínfejlődési rekonstrukció a Karasica-ártéren. Tájökológiai Lapok 10(1): 9–16.

Centeri, Cs., Császár, A. 2003: A talajpusztulás hatása a tájalakulásra a Tihanyi-félszigeten Tájökológiai Lapok, 1(1): 81–85.

Centeri, Cs., Demény, K. 2011: Land use change monitoring from statistical point of view – example of settle- ment expanding in the Gödöllő Dombság Hillside, Hungary. In: Dobrovodská, M., Špulerová, J., Štefunková, D. (eds.), Research and management of the historical agricultural landscapes. Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 9–16.

Centeri, Cs., Belényesi, M., Pataki, R., Demény, K. 2011: Gödöllői-dombság eróziós viszonyai és talajvédelme. In: Szabó, L. (szerk.) Gödöllői-dombság természeti- és gazdaságföldrajzi viszonyai, kultúrtörténete. Agroinform Kiadó és Nyomda Kft., pp. 58–81.

Centeri, Cs., Grónás, V., Demény, K., Idei, Sz., Penksza, K., Nagy, A. 2012: Interrelation of Land Use Change, Nature Conservation and Urbanization in the Gödöllő Hillside, Hungary. In: Turunen, E., Koskinen, A. (eds) Urbanization and the global environment. NOVA Science Publisher, New York, p. 1–50.

Chin, Y. P., Aiken, G., Loughlin, E. O. 1994: Molecular weight, polydispersity, and spectroscopic properties of aquatic humic substances. Environmental Science & Technology 28, 1853–1858. https://doi.org/10.1021/es00060a015

Demény, K., Centeri, C. 2008: Habitat loss, soil and vegetation degradation by land use change in the Gödöllő Hillside, Hungary. Cereal Research Communications, Supplement, 36: 1739–1742.

Demény, K., Jakab, G., Centeri, Cs. 2008: The role of land use change on water erosion in the Gödöllő Hillside. Proceedings of the 15th International Congress of ISCO, Soil and Water Conservation, „Climate Change and Environmental Sensitivity” on CD, p. 1–4.

Demény K., Centeri Cs. 2012: A Gödöllői-dombság tájtörténeti elemzése a katonai térképek alapján. In: NYÁRI

D. (szerk.): Kockázat – Konfliktus – Kihívás. A VI. Magyar Földrajzi Konferencia, a MERIEXAWA nyitókonferencia és a Geográfus Doktoranduszok Országos Konferenciájának Tanulmányai. Szeged, pp. 155–164.

Dövényi Z. (szerk.) 2010: Magyarország kistájainak katasztere. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Buda- pest

Farsang A, Kitka G, Barta K. 2011: Mezőgazdaságilag hasznosított kisvízgyűjtők talajerózióhoz kötődő elemdinamikája. Talajvédelem különszám: 339–349.

Farsang A, Kitka G, Barta K. Puskás I. 2012: Estimating element transport rates on sloping agricultural land at catchment scale (Velence Mts., NW Hungary). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 7(4): 15– 26.

Frisnyák S. 2010: Gödöllő történeti földrajza. In: HANUSZ Á. (szerk.): Tiszteletkötet Dr. Tóth József geográfus professzor 70. születésnapjára. Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete, Nyíregyháza, pp. 61–80.

Fuchs, M., Gál, A., Michéli, E. 2010: Depth distribution of SOM stock in fine-textured soils of Hungary. Agrokémia és Talajtan 59(1): 93–98. https://doi.org/10.1556/agrokem.59.2010.1.11

Her, N., Amy, G., Sohn, J., Gunten, U. 2008: UV absorbance ratio index with size exclusion chromatography (URI-SEC) as an NOM property indicator Journal of water supply: research and technology. AQUA 57(1): 35–44. https://doi.org/10.2166/aqua.2008.029

Jakab G., Kertész Á., Madarász B., Ronczyk L., Szalai Z. 2010: Az erózió és a domborzat kapcsolata szántó- földön, a tolerálható talajveszteség tükrében. Tájökológiai Lapok 8(1): 35–45.

Kertész Á. 2003: Tájökológia. Holnap Kiadó, Budapest.

Kertész Á., Centeri Cs. 2006: Hungary. In.: Boardman, J., Poesen, J. (eds.) Soil erosion in Europe. John Wiley & Sons Ltd. Chichester. pp. 139–154. https://doi.org/10.1002/0470859202.ch12

Lal, R. 2005: Soil erosion and carbon dynamics. Soil and Tillage Research 81: 137–142. https://doi.org/10.1016/j.still.2004.09.002

Lóczy D. 2002: Tájértékelés, földértékelés. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs

Lóczy D. 2003: Lehetőségek a mezőgazdasági tájak mikroszerkezetének értékelésére. Tájökológiai Lapok 1(1): 33–43.

Marosi S., Szilárd J. 1969: A lejtőfejlődés néhány kérdése a talajképződés és talajpusztulás tükrében. Földrajzi Értesítő 18. 53–65.

Nagy, R., Zsófi, Zs., Papp, I., Földvári, M., Kerényi, A. Szabó, Sz. 2012: Evaluation of the relationship between soil erosion and the mineral composition of the soil: a case study from a cool climate wine region of Hungary. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 7(1): 223–230.

Podmanicky, L., Balázs, K., Belényesi, M., Centeri, Cs., Kristóf, D., Kohlheb, N. 2011: Modelling Soil Quality Changes in Europe. An Impact Assessment of Land Use Change on Soil Quality in Europe. Ecological Indicators, 11: 4–15. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2009.08.002

Smets, T., Poesen, J., Bhattacharyya, R., Fullen, Ma., Subedi, M., Booth, Ca., Kertész, Á., Szalai, Z., Tóth, A., Jankauskas, B., Jankauskiene, G., Guerra, A., Bezerra, Jfr., Yi, Z., Panomtaranichagul, M., Bühmann, C., Paterson, Dg. 2011: Evaluation of biological geotextiles for reducing runoff and soil loss under various environmental conditions using laboratory and field plot data. Land Degradation & Development, 22:(5): 480–494. https://doi.org/10.1002/ldr.1095

Stefanovits, P. 1971: Brown forest soils of Hungary. Akadémiai Kiadó, Budapest

Stefanovits P., FILEP GY., FÜLEKY GY. 1999: Talajtan. Mezőgazda Kiadó, Budapest

Szabó L. (szerk) 2011: Gödöllői-dombság természeti és gazdaságföldrajzi viszonyai, kultúrtörténete. Agroinform Kiadó és Nyomda Kft.

Szabó, Sz., Csorba, P., Szilassi, P. 2012: Tools for landscape ecological planning – scale, and aggregation sensi- tivity of the contagion type landscape metric indices. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 7(3): 127–136.

Szalai, Z. 1998: Nyomelem-eloszlási típusok természeteshez közeli állapotú ártéri területek talajaiban és üledékeiben: (A Háros-sziget mintaterület alapján) Hungarian Geographical Bulletin 47 (1): 19-30.

Szalai, Z., Németh, T. 2008: Elemi táji mintázatok hatása talajkémiai paraméterekre. Földrajzi Értesítő 57(1-2): 135–146.

Szatmári G.; Barta K., 2012: Az erózió, az erózió-veszélyeztetettség és a területhasznosítás kapcsolata mezőföldi területen. Agrokémia és Talajtan. 61(1): 41–56. https://doi.org/10.1556/agrokem.60.2012.1.4

Szilassi, P., Jordan, G., Kovacs, F., Van Rompaey, A., Van Dessel, W. 2010: Investigating the link between soil quality and agricultural land use change. A case study on the lake Balaton catchment, Hungary. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 5(2): 61–70.

Takács, M., Füleky, Gy. 2010: Characterization of dissolved organic matter (DOM) extracted from soils by hot water percolation (HWP). Agrokémia és Talajtan 51(1): 99–108. https://doi.org/10.1556/agrokem.59.2010.1.12

Tan, K. H. 2003: Humic Matter in Soil and the Environment Principles and Controversies. Marcel Dekker Inc.

Tóth A., Szalai Z. 2007: Tájökológiai és tájtipológiai vizsgálatok a Tetves-patak vízgyűjtőjén. Tájökológiai Lapok 5(1): 131–142.

Vona M., Penksza K., Kristóf D., Helfrich T., Centeri Cs. 2006: A galgahévízi láprét felszínborítási viszonyainak változása légifotók elemzése alapján. Tájökológiai Lapok 4(2): 407–417.

Wang Z., Govers G., Steegen A., Clymans W., Van Den Putte A., Langhans C., Merckx R., Van Oost K. 2010: Catchment-scale carbon redistribution and delivery by water erosion in an intensively cultivated area. Geomorphology 124. 65–74. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2010.08.010

Letöltések

Megjelent

2014-07-27

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

A területhasználat változásának felszínfejlődési vonatkozásai egy gödöllői mintaterület példáján. (2014). TÁJÖKÖLÓGIAI LAPOK | JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY , 12(1), 49-61. https://doi.org/10.56617/tl.3689

Hasonló cikkek

1-10 a 159-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei