Integrálódik-e az EU?

Szerzők

  • Varga Zoltán Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2015.02.03.149-157

Kulcsszavak:

hasonlóság, kultúra, data-driven policy making, szakértői rendszer, iránytartás

Absztrakt

Ezen tanulmány elsődleges célja, demonstrálni, hogy olyan (hétköznapi értelemben) nem matematizálható fogalmakra, mint a kultúra és a kulturális integráció létezik módszertan, amely mérhetővé teszi az absztrakt jelenséget (multikulturalitás). Így a változások mértéket is mérhető eredményként képes előállítani Az így kapott változások eredményei pedig alapját képezhetik olyan új döntéstámogató rendszerek felállításának, amelyek segíthetik – jelen esetben – a részek az egészhez történő közelítését.

Információk a szerzőről

  • Varga Zoltán, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

    PhD-hallgató
    E-mail: zvarga@miau.gau.hu

Hivatkozások

A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó stratégia (2010–2015), 2011. 01., http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_betw een_men_and_women/em0037_hu.htm Letöltés dátuma: 2015. 04. 30.

A táplálkozással, túlsúllyal és elhízással kapcsolatos egészségügyi kérdésekre vonatkozó európai stratégia, 2011. 06.,

http://europa.eu/legislation_summaries/public_health/health_determinants_lifestyle/c1 1542c_hu.htm Letöltés dátuma: 20115. 04. 30.

AnnualLabourForceStatistics, OECD, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ALFS_SUMTAB, Letöltés dátuma: 2015. 03. 09.

Az alkohollal kapcsolatos károk csökkentését célzó uniós stratégia, 2011.06. http://europa.eu/legislation_summaries/public_health/health_determinants_lifestyle/c1 1564b_hu.htm Letöltés dátuma: 2015. 04. 30.

Az Európa 2020 stratégiai célkitűzései, 2015. 02. http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_hu.htm Letöltés dátuma: 2015. 04. 30.

Csihák György: A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület első (székelyudvarhelyi) övezeti történésztalálkozó előadásai és iratai, előszó, 1994, http://mek.oszk.hu/06300/06364/06364.pdf, Letöltés dátuma: 2015. 05. 01.

Diplomások, fiatalok és munkanélküliek - mi lehet a megoldás?, hvg.hu, 2013. 09. 20.,http://hvg.hu/karrier/20130920_diplomas_fiatalok_munkanelkulisege Letöltés dátuma: 2015. 04. 30.

Dohányzásmegelőzés, 2006.05., http://europa.eu/legislation_summaries/public_health/health_determinants_lifestyle/c1 1574_hu.htm Letöltés dátuma: 2015. 04. 30.

European Year of Creativity and Innovation, 2009. 02., http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29020_en.htm Letöltés dátuma: 2015. 04. 30.

Lengyel Gy.-Szántó Z.:A gazdasági élet szociológiája, BCE, 2005, Aula Kiadó Kft., http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0010_2A_02_Lengyel_Gyorgy- Szanto_Zoltan_szerk_A_gazdasagi_elet_szociologiaja/ch30s06.html Letöltés dátuma: 2015. 04. 20.

Migrációs és menekültügyi politika, 2014. 11. Luxembourg: Az Európai Unió Kiadóhivatala, http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/hu/migration_hu.pdf Letöltés dátuma: 2015. 04. 30.

Niederhauser Emil: Kelet-Európa az európai hatalmi politikában, Rubicon Online, 1997. 5-6, http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/kelet_europa_az_europai_hatalmi_politikaban/ , Letöltés dátuma: 2015. 05. 01.

Non-MedicalDeterminants of Health: Alcoholconsumption, OECD, http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=30127, Letöltés dátuma: 2015. 03. 09.

Non-MedicalDeterminants of Health: Body weight, OECD, http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=30127, Letöltés dátuma: 2015. 03. 09.

Non-MedicalDeterminants of Health: Tobacco consumption, OECD, http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=30127, Letöltés dátuma: 2015. 03. 09.

R-D personnelbysector of employment and occupation, OECD, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PERS_OCCUP, Letöltés dátuma: 2015. 03. 09.

Szakszervezeti stratégiák új munkavállalóicsoportoktoborzására, EurWORK, 2010. 06., http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative- information/trade-union-strategies-to-recruit-new-groups-of-workers Letöltés dátuma: 2015. 04. 30.

Tarján M. Tamás: 1947. június 5, A Marshall-terv meghirdetése, Rubicon Online, 1997. 5-6, http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1947_junius_5_a_marshall_terv_meghirdetese /, Letöltés dátuma: 2015. 05. 01.

Total Secondaryeducationenrolmentingeneralprogrammes, UNESCO Institute forStatistics, http://data.un.org/Data.aspx?d=UNESCO&f=series%3AE_23_GPV, Letöltés dátuma: 2015. 03. 09.

Total SecondaryTeachingStaff, UNESCO Institute forStatistics, http://data.un.org/Data.aspx?q=teaching+staff&d=UNESCO&f=series%3aT_23, Letöltés dátuma: 2015. 03. 09.

Trade Union Density, OECD, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=UN_DEN, Letöltés dátuma: 2015. 03. 09.

Orosz Erika: Az Európai Unió tagországainak, a csatlakozásra váró országoknak és kommunikáció technikai ellátottságának összehasonlító elemzése, esettanulmány módszertani melléklet, 2004, http://miau.gau.hu/miau/65/okonometria.doc Letöltés dátuma: 2015.09.04.

Pitlik László: Összetett és egyszerű modellstruktúrák a döntéstámogatásban, 2001, http://miau.gau.hu/miau/30/oldies/gil18p.doc Letöltés dátuma: 2015.09.04.

Pitlik László: Data-driven policy making, avagy adatbányászat a KFI területén, 2014, http://miau.gau.hu/miau/194/edigiregion.doc Letöltés dátuma: 2015.09.04.

Letöltések

Megjelent

2015-12-30

Hasonló cikkek

1-10 a 122-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.