Köztér és művészet – A polisz terei

Szerzők

  • Oláh Mátyás László

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2015.02.03.76-87

Kulcsszavak:

köztéri művészet, public art, emlékmű

Absztrakt

A Köztér és művészet – a polisz terei című írásom a kortárs köztéri művészet, szobrászat kérdéseit járja körül. Az egyéni emlékezés, a közösségi, a történeti emlékezés, a városépítészet szempontjainak, valamint az elmúlt 25 év jellegzetes, magyar köztéri kompozícióinak elemzésével arra keresem a választ, hogyan változnak azok a követelmények, melyeket speciálisan a köztéri művészettel szemben támasztunk?

Információk a szerzőről

  • Oláh Mátyás László

    szobrászművész
    E-mail: olah.matyas@gmail.com

Hivatkozások

Bartlett, F. C.: Az emlékezés, kísérleti és szociálpszichológiai tanulmány, (fordította: Pléh Csaba) 1989., Budapest, Gondolat kiadó, 91-264. o., ISBN 963 8510366, angolul: Bartlett, F. C.: Remembering,A study in experimental and social psychology, 1932., Cambridge, UK, Cambridge University Press,

Bonnano, G. A. & Singer, J. L.: Repressive personality style: Theoretical and metodological implications for health and pathology. in Singer J. L. (Ed.) Repression and dissociation, 1995., Chicago, The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Series on Mental Health and Development, 435.-470. o., ISBN: 9780226761060

Dewey, J. : Creative Democracy − The Task Before Us’ in The Collected Works of John Dewey, 1882-1953, 1991., Chicago, Illinois University Press, Vol. 14., 253. o., ISSN- 9781570852473 1570852472

Ebbinghaus, Hermann: Über eine neue Methode zur Prüfung geistiger Fähigkeit und ihre Anwendung bei Schulkindern, 1897., Leipzig

Freud, S. : Álomfejtés, (fordította Hollós István), 1993., Budapest, Helikon Kiadó, 422- 430.o., ISBN: 9789639751552, eredeti mű: Freud, Sigmund: Die Traumdeutung, Leipzig und Wien, 1900.

Habermas, J. : A posztnemzeti állapot – Politikai esszék, (ford: Ruzsacz István), 2007., Budapest, L’Harmattan-Zsigmond király Főiskola kiadása, ISBN: 9637343482

Radnóti S. :Kis emlékmű-esztétika, Beszélő, 2006., Stencil Kulturális Alapítvány, 11. évfolyam, 10. szám, Budapest, ISSN: 0865-4093

Németh I. : A public artról személyes tapasztalatok alapján, 2006., DLA értekezés, MKE, 15. o.

Nora, P: Emlékezet és történelem között, válogatott tanulmányok, szerk. K. Horváth Zsolt, 2010.Budapest : Napvilág Kiadó, Atelier Könyvtár, 142–157. o., ISBN: 978-963- 9697-53-9,eredeti: Nora, P.: Entre Mémoire et Histoire. La problématique des lieux , in Les lieux de mémoire, Paris, Gallimard, Collection Bibliothèque illustrée des histoires, 1984.

Süvecz E. : Fogalomtár, in Moszkva tér : gravitáció katalógus (kortárs képzőművészeti projektek a Moszkva téren a Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum szervezésében), szerk. Hegyi Dóra,2006., Budapest, Ludwig Múzeum, 48. o., ISBN 963-86427-5-0

van Eyck, A. : Lépések egy konfiguratív építészet felé., (szerk.: Kerékgyártó Béla): A mérhető és a mérhetetlen, Építészeti írások a huszadik századból, 2004., Budapest, Typotex Kiadó,160. o., ISBN: 9639548448

Letöltések

Megjelent

2015-12-30

Hasonló cikkek

11-20 a 66-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.