Az energiafüggőség vizsgálata a megújuló energiaforrások és az üvegházhatású gázkibocsátás tükrében az EU-28 országaiban

Szerzők

 • D. Németh Zsuzsanna Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola
 • Székely László Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Környezetipari Rendszerek Intézet, Matematika Tanszék

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2018.05.02.27-41

Kulcsszavak:

megújuló energiaforrások, üvegházhatású gázkibocsátás, energiafüggőség, klaszteranalízis, EU-28

Absztrakt

A népesség növekedésével párhuzamosan, valamint az emberi tevékenységek változatosságát és intenzitásuk növekedését követően az emelkedő energiaigény maga után vonta az üvegházhatású gázok jelentős növekedését, mely a klímaváltozás első számú okaként ismert. A hagyományos energiák növekvő felhasználása mellett a jövőben a megújuló energiák növekedése is várható. A tanulmány a megújuló energiaforrások kapcsolatait vizsgálja az üvegházhatású gázkibocsátással valamint az energiafüggőséggel, a 2004-2014-ig tartó időszakban.

Szerző életrajzok

 • D. Németh Zsuzsanna, Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola

  PhD-hallgató
  E-mail: d.nemeth.zs@gmail.com

 • Székely László, Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Környezetipari Rendszerek Intézet, Matematika Tanszék

  egyetemi docens
  E-mail: szekely.laszlo@gek.szie.hu 

Hivatkozások

Bánóczy E. (2013): Megújuló energiaforrások gazdaságossági elemzése az épületenergetikában Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodástani Intézet

COM (2010) 2020: A bizottság Közleménye, Európa 2020, Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája, Brüsszel, 2010.3.3. http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_HU_ACT_part1_v1.pdf Utolsó letöltés: 2016.09.15.

COM (2011) 808: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramról http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/PDF/uri=CELEX:52011DC0808&from=HU Letöltve:2018.04.26.

COM (2014) 15: A Bizottság közleménye: „Éghajlat- és energiapolitikai keret a 2020-2030-as időszakra” – Brüsszel, 2014.1.22. COM (2014) 15 final Letöltve:2016.09.01. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0015&from=HU

COM (2017) 57: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának Eredményjelentés a megújuló energiákról Brüsszel, 2017.2.1. Letöltve: 2017.05.01.

D. Németh Zs., Székely L. (2016a): Megújuló energiaforrások és a fenntartható fejlődés –Nemzetközi Tudományos Konferencia. Renewable energy resources and the sustainable development – International Scientific Conference. LVIII. Georgikon Napok, Keszthely, 2016. szeptember 29-30. Alternatív energiagazdálkodás szekció pp: (81-91 ISBN 978-963-9639-84-3)

D. Németh Zs., Székely L. (2016b): Megújuló energiaforrások és a CO2 kibocsátás kapcsolata a 2020-as célok eléréséhez – Nemzetközi Tudományos Konferencia. Renewable energy resources connection with the CO2 emission to reach the aims of 2020 – International Scientific Conference. LVIII. Georgikon Napok, Keszthely, 2016. szeptember 29-30. Alternatív energiagazdálkodás szekció pp: 69-80 (ISBN 978-963-9639-84-3)

Csizmásiné Tóth J., Poór J., Hollósy Zs. (2016): A megújuló energiafelhasználás nemzetközi és magyar vonatkozásai – politikák, vállalások, tendenciák – , Renewable energy consumption- World, EU, Hungary – policies, targets, trends – LVIII. Georgikon Napok, Keszthely, 2016. Szeptember 29-30. Alternatív energiagazdálkodás szekció pp: 58-68 (ISBN 978-963-9639-84-3)

Egri Z. – Duray B., 2013: Magyarország az európai zöldgazdaság rendszerében, főbb társadalmi-gazdasági összefüggések, Régiók fejlesztése 2013/2 konferencia TÁMOP4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 „Alapkutatás fejlesztés a Szent István Egyetem Pirolízis Technológia Kutatóközpontjában” http://pirolizis.szie.hu/content/r-gi-kfejleszt-se-20132-konferencia-kiadv-nyban-megjelent-publik-ci-k Letöltve: 2016.09.15.

EUROSTAT (2014): Üvegházhatásúgáz-kibocsátás szektoronként, (tsdcc210), Letöltve: 2017.01.03. http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdcc210&language=en

EUROSTAT, (2016b): Letöltve: 2016.09.15. http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/File:Energy_dependency_by_fuel,_EU-28,_1990-1998-2006-2014,_ktoe_new.png

EUROSTAT, (2016c): Letöltve: 2016.09.15. http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/pdfscache/1216.pdf

GREENFO, (2015): http://greenfo.hu/hirek/2015/01/12/szelenergia-vilagrekorddaniaban Letöltve: 2016. 08. 22.

Ionescu R.-V. (2014): „Regional Environment Disparities and Europe 2020 Strategy’s Goals” Performance and Risks in the European Economy EIRP Proceedings, Vol 9 (2014) Letöltve: 2017.06.06. http://www.proceedings.univdanubius.ro/index.php/eirp/article/view/1507

IPCCa, (2014): Climate Change 2014, Sythesis Report, Observed Changes and theit causes, p. 40. https://www.ipcc.ch/pdf/assessmentreport/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_All_Topics.pdf Letöltve: 2018.04.26.

IPCCb, (2014): Climate Change 2014, Sythesis Report, Future Climate, Changes, Risk and Impacts, (RCPs), p. 57. https://www.ipcc.ch/pdf/assessmentreport/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_All_Topics.pdf Letöltve: 2018.04.26.

Jevons, W. S.: The Coal Question, London, Macmillan and Co., 1866. http://www.econlib.org/library/YPDBooks/Jevons/jvnCQ.html Letöltve: 2017.12.12.

Kijewska A. (2016): Analyses of greenhouse gas emissions in the European Union member states with the use of an agglomeration algorithm Journal of SustainableMining 15 (2016) 133-142 Letöltve: 2017.06.06. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2300396016300799

Kolasa-Wiecek A. (2013): The use of cluster analysis in the classification of similarities in variables associated with agricultural greenhouse gases emissions in OECD countries WIEŚ I ROLNICTWO, NR 1 (158) 2013 Letöltve: 2017.06.07. http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/231628/2/WiR_1-2013%2059-66.pdf

Marinoiu C. (2015): Classification of the EU countries in terms of the evolution of the GHG indicator using cluster analysis, Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 3/2015. Letöltve: 2017.06.06. http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2015-03/06_Marinoiu%20Cristian.pdf

Tabi A. (2014): A társadalmi tényezők szerepe az alacsony karbon-kibocsátású átalakulás felé, Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem

Vida A. (2014): A bioüzemanyagok előállításának és alkalmazásának gazdasági értékelése Magyarországon Doktori (PhD) értekezés, Szent István Egyetem, Gödöllő

Várallyay Gy. (2010): A talaj, mint víztározó; talajszárazodás „Klíma-21” füzetek. 126 p. Budapest, AKAPRINT KFT., 2010. 59.sz./2010 (3-25. p.) MTA KSZI Klímavédelmi Kutatások Koordinációs Iroda (ISSN 1789-428X)

World Bank (2017): http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.AGRI.K2 Letöltve: 2017.07.11.

Letöltések

Megjelent

2018-06-28

Hasonló cikkek

11-20 a 43-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.