Napelemes áramtermelő rendszerek aktuális ökonómiai és környezeti szempontú értékelése

Szerzők

 • Hollósy Zsolt Szent István Egyetem, Georgikon Kar, Gazdasági, Társadalomtudományi és Vidékfejlesztési Tanszék
 • Kiss Lívia Benita Szent István Egyetem, Georgikon Kar, Gazdasági, Társadalomtudományi és Vidékfejlesztési Tanszék
 • Juhász Zita Eötvös Loránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar, Savaria Gazdálkodástudományi Tanszék

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2021.08.01.37-48

Kulcsszavak:

dinamikus mutatók, CO2 kibocsájtás, fajlagos költség, alternatív befektetés, energiamix

Absztrakt

A beruházási döntések gazdaságossági számításokkal történő megalapozása összetettségük és a jövőre való jelentős hatásuk miatt alapvetően fontos. A rendelkezésre álló statikus és dinamikus mutatók közül a nettó jelenérték (NPV), a dinamikus megtérülési forgó (DCF), és a diszkontált megtérülési idő (DPP) számítása elősegíti a beruházási változatok közti választást. A 6 kW-os napelemes rendszer értékelése során a CO2 kibocsátás árazása is megtörtént. A számviteli és adózást érintő vonatkozások is figyelembevételre kerültek. Megállapítható: 2016- ról 2020-ra jelentősen csökkent a rendszer fajlagos beruházási költsége, javultak a vizsgált mutatók. Azok további javulását okozza a telepítés helyszínének előnyös megválasztása. A telepített rendszerekkel elérhető CO2 kibocsátás csökkenés jelentősen függ az adott ország energiamixétől.

Szerző életrajzok

 • Hollósy Zsolt, Szent István Egyetem, Georgikon Kar, Gazdasági, Társadalomtudományi és Vidékfejlesztési Tanszék

  egyetemi docens
  E-mail: Hollosy.Zsolt.Istvan@szie.hu

 • Kiss Lívia Benita, Szent István Egyetem, Georgikon Kar, Gazdasági, Társadalomtudományi és Vidékfejlesztési Tanszék

  tanszéki mérnök
  E-mail: Kiss.Livia.Benita@szie.hu

 • Juhász Zita, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar, Savaria Gazdálkodástudományi Tanszék

  egyetemi adjunktus
  E-mail: Juhasz.Zita@sek.elte.hu

Hivatkozások

Bálint, J. et al. (2001): Beruházások gazdasági értékelése. SZIE-KTK, Menedzsment és Marketing Tanszék, Gödöllő

Bakonyi, P. et al. (2016): Smart City megoldások hat kulcsterületről. Szerk.: Sallai Gyula. Budapest, BME EIT. http://smartpolis.eit.bme.hu/sites/default/files/dokumentumok/ BME EIT%20Smart_City%20megolda%CC%81sok%20hat%20kulcsteru%CC%88letro%CC%8Bl%202016%20A4.pdf

Bakonyi, P. et al. (2018): Az okos város (Smart City). Szerk.: Sallai Gyula. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, ISBN 978-615-5920-22-6

Brealey, R. A. – Myers, S. C. (2011): Modern vállalati pénzügyek. Budapest, Panem Kft., ISBN 9789635455287

Čeryová, D. -- Bullová, T. -- Turčeková, N. -- Aamičková, I. -- Moravčíková, D.-- Bielik, P. (2020): Assessment of the Renewable Energy Sector Performance Using Selected Indicators in European Union Countries. In Resources. 9, 102 (2020), s. 2020. ISSN 2079-9276.

Čeryová, D. -- Bullová T. -- Adamičková, I. -- Turčeková, N. -- Bielik, P. (2020): Potential of investments into renewable energy sources. In: Problems and Perspectives in Management. 18, 2 (2020), s. 57--63. ISSN 1727-7051.

Cohen, B. (2014): The Smartest Cities In The World 2015: Methodology. Fast Company, 11. 20. 2014. http://www.fastcoexist.com/3038818/the-smartest cities-in-the-world-2015- methodology 8. Daróczi, M. (2004): Mezőgazdasági beruházások komplex döntés-előkészítése. Doktori (PhD) értekezés, Gödöllő

Deakin, M. (2013): Smart Cities: Governing, Modelling and Analyzing the Transition. London, Routledge, ISBN 9781138932722

European Commission (2019): The European Green Deal. Brussels, 11.12.2019 COM(2019) 640 final. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green deal-communication_en.pdf

Európai Bizottság (2018): Bolygónk a jövőnk. Harcoljunk együtt az éghajlatváltozás ellen! Az Európai Unió Kiadóhivatala. 2018. https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/youth/docs/youth_magazine_hu.pdf

Juhász, L. (2013): A tőkemegtérülés vizsgálata a megtérülési követelményből levezetett indikátos-mutatók segítségével, Gazdaság és Társadalom, 5. évf. 1. szám.

Klender, J. (2020): Tesla and PG&E eye massive 1GWh Megapack project involving wind and solar. TESLARATI, Energy, February 27, 2020. https://www.teslarati.com/tesla-megapack-pge-moss-landing/

Kőfalusi, P. et al. (2014): Járműfedélzeti elektronika. BME MOGI

Magyarország Kormánya (2020): Nemzeti Energiastratégia 2030. https://www.kormany.hu/hu/dok?page=2&source=11&type=402#!DocumentBrowse

OECD (2020): Oecd datas, Long-term interests rates, oecd.org https://data.oecd.org/interest/long-term-interest-rates-forecast.htm

Szűcs, I. – Szőllősi, L. (2008): A beruházások ökonómiai megítélése. In: Nábrádi A., Pupos T., Takácsné Gy. K. (szerk.) Üzemtan I., Budapest, Szaktudás Kiadó Ház, ISBN 978-963-9732-70-4

Szűcsné, M.K. (2012): A beruházásgazdságossági számítások gyakorlatban alkalmazott módszerei In: Vezetéstudomány XLIII évfolyam 2012. különszám, pp. 97-107.

Williamson, S.D. (2019): Low real interest rates and the zero lower bound Review of Economic Dynamics, Volume 31, January 2019, pp. 36-62. DOI: https://doi.org/10.1016/j.red.2018.12.003

US EPA (2007): Summary of the Energy Independence and Security Act, Public Law 110–140., United States Environmental Protection Agency, 2007. https://www.epa.gov/lawsregulations/summary-energy-independence-and-security-act

World Bank Group (2019): State and Trends of Carbon Pricing 2019 (June). Washington, DC. http://documents.worldbank.org/curated/en/191801559846379845/pdf/State-and-Trends-of-Carbon-Pricing-2019.pdf

https://www.epa.gov/ghgemissions/inventory-us-greenhouse-gas-emissions-and-sinks

https://www.sunearthtools.com/tools/CO2-emissions-calculator.php

https://www.carbonfootprint.com/docs/2019_06_emissions_factors_sources_for_2019_electricity.pdf

http://www.energiacentrum.com/atomenergia/igazi-europai-atomenergia-nagyhatalmak/

https://solargis.com/maps-and-gis-data/download/hungary

http://www.solarenergy.hu/index.php?p=rendszer&id=5

https://www.edfdemasz.hu/pages/aloldal.jsp?id=862

https://www.eon.hu/hu/uzleti/aram/arak-tarifadijak.html#Egyetemes_szolg_ltat_sz

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Electricity_prices_for_household_consumers,_first_half_2019_(EUR_per_kWh)F1.png

https://www.mnb.hu/letoltes/hun-ir-21.pdf

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

https://adoklub.eu/cikk/ertekcsokkenesi-leirasi-kulcso

Letöltések

Megjelent

2021-03-28

Hasonló cikkek

1-10 a 29-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.