Az endogén források szerepe a vidék jó kormányzásának rendszerében

Szerzők

  • Káposzta József Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2018.05.03.62-69

Kulcsszavak:

jó kormányzás rendszere, endogén források, vidékgazdaság

Absztrakt

Napjainkban olyan gazdasági változásokon megyünk át, amik alapjaiban változtatják meg a világgazdaság körülményeit, hiszen kimerültek a korábbi növekedési források, a termelőtőke hozamai visszaestek, ennek megfelelően mérséklődött a beruházási kedv, mindezt tetézte a pénzügyi válság sokkoló hatása. A jelentős ipari államok gazdasági magterületein egyre súlyosabb feszültségek halmozódnak fel, részben a környezeti problémák előtérbe kerülése miatt, részben pedig a tradicionális termelési bázisok válsága következtében, amit tovább nehezített. Mindezek alapján egyre fontosabb tényezőnek tekinthető az endogén forrásokra alapozott gazdasági fejlesztések, illetve a helyi piacok fejlesztése, miszerint a helyben megtermelt jövedelmek, helyben történő felhasználása számos területen megkerülhetetlen gazdasági stratégia lett. Tanulmányomban ezt a témakört igyekszem összefüggéseiben vizsgálni és kapcsolatot találni a jó kormányzás rendszerének fejlesztéséhez.

Információk a szerzőről

  • Káposzta József, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

    egyetemi docens
    E-mail: kaposzta.jozsef@gtk.szie.hu

Hivatkozások

Egri Zoltán-Kőszegi Irén Rita (2018): A gazdasági-társadalmi (komplex) térszerkezet kelet-közép-európai képe. TERÜLETI STATISZTIKA 58:(1) pp. 27-56. (2018)

Egri Zoltán (2017): Települési egészségegyenlőtlenségek a gazdasági fejlettség triadikus felbontása alapján. STUDIA MUNDI - ECONOMICA 4:(3) pp. 32-44. (2017)

Enright M. J. (1998): Regional Clusters and Furm Strategy. In Chandler et al. (szerk.): The Dynamic Firm: The Role of Technology, Strategy, Organization, and Regions. Oxford University Press, New York, 315-342

Goda P.-Tóth T. (2013): Pókháló- entrópia, mint új rendszervizsgálati megközelítés a területi elemzésekben. TERÜLETI STATISZTIKA 53:(2) pp. 169-189. (2013)

Kajner P. (2009): Helyi termelés, helyi fogyasztás, helyi termékek egészségesen! SZÖVET.

Káposzta J. szerk. (2007): Regionális gazdaságtan. Tankönyv. DE Kiadó Debrecen, 2007. ISBN 978-963-9732-79-7. 300 p.

Káposzta, J.-Nagy, A.-Nagy, H. (2013): Tourism infrastructure index and the distribution of development funds in statistical regions of Hungary Agrarnyi Vestnik Urala / Agrarian Bulletin of the Urals 2013:(12) pp. 80-83. (2013)

Káposzta, J.-Nagy, A.- Nagy, H. (2014): Efficiency of Hungarian regions in using the development funds for touristic purposes. Regionalnaja Ekonomika: Jug Rossii / Regional Economy: The South of Russia 4:(6)pp. 33-39. (2014)

Káposzta J.-Tóth T. (2014): Regionális és vidékfejlesztési ismeretek. 168 p. Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó, 2014. ISBN:978-963-269-402-3

Káposzta J. (2015): A vidékgazdaság fejlesztési kérdései a XXI. században In: Bíró A Zoltán, Gyetvai Árpád, Magyar Ferenc (szerk.) Kreatív fiatalok - innovatív vidék:Sikeres helyi fejlesztési gyakorlatok a Székelyföldön. 188 p. Csíkszereda: Státus Kiadó, 2015. pp. 13-22. (Új utakon a tehetséggondozás VI.) ISBN 978-606-661-040-7

Kozári József (2003): A mezőgazdasági szaktanácsadás finanszírozása a nyugateurópai országokban. GAZDÁLKODÁS 47:(5) pp. 67-71.(2003)

Kozári József-Tóth Krisztina (2011): The role of extension in the technical improvement of agricultural enterprises. NAUKOVIJ VISZNYIK 168:(3) pp. 34-39.(2011)

Kulcsár László-Kozári József (1998): A vidékfejlesztés új stratégiája Magyarországon. GAZDÁLKODÁS 42:(4) pp. 11-21. (1998)

Lengyel I. (2010): Regionális gazdaságfejlesztés. Versenyképesség, klaszterek és alulról szerveződő stratégiák. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lengyel I.-Deák Sz. (2002): Klaszter: a helyi gazdaságfejlesztés egyik sikeres eszköze. In Buzás, N.-Lengyel, I. (szerk.): Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. SZTE GTK, JATEPress, Szeged. 125-153.o.

Nagy, H.- Káposzta, J. (2010): Social and regional aspects of the structural and Cohesion Funds in the new EU member states between 2007-2013. In: Peter Bielik (szerk.): Economics, Social Policy and Citizenship in the European Union – Evidence of V4 Countries and Perspectives for Ukraine. 258 p. Nitra: Slovak University of Agriculture, Faculty of European Studies and Regional Development, 2010. pp. 148-167. ISBN: 978-80-552-0448-2

Oláh I. - Ritter K.- Tóth T. (2013): The role of local communities in the disadvantaged rural areas In: Szendrő Katalin, Soós Mihály (szerk.) Proceedings of the 4th International Conference of Economic Sciences. 595 p. Kaposvár: Kaposvár University, 2013. pp. 547-553. (ISBN: 978-963-9821-62-0)

Porter M. J. (1998): Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review, Nov-Dec. 77-90. o. (magyarul: Regionális üzletági központok – a verseny új közgazdaságtana. HARVARD BUSINESS manager, 1999/4. 6-19. o.)

Porter M. J. (2000): Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy. Economic Development Quaterly, 1, 15-34. o.

Rechnitzer J. (1998): Területi stratégiák. Dialóg Campus, Budapest-Pécs.

Swinburn, G.–Goga, S.–Murphy, F. (2004): A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve.

Területfejlesztési füzetek (2), a helyi gazdaságfejlesztés. NFM, NGM VÁTI Budapest, 2010. ISBN: 978-963-7380-21-1

Todaro, M. P.–Smith S. C. (2006): Economic Development, Addison Wesley, Boston.

Tóth T. (2018): Gazdaságfejlesztési lehetőségek a jól működő településeken. STUDIA MUNDI – ECONOMICA 5:(1) pp. 59-67. (2018)

Tóth, T. (2008): Applying Methods and Processes Used in Regional Planning and Analysis to Regional, Rural and Small Area Development In: Peter Bielik, Bogdan Klepacki, Sergii Kvasha (szerk.) AGRICULTURAL MARKET AND TRADE: Evidence and perspektive of V4 Region and its Neighbour – Ukraine. 157 p. Warsaw: Editorial House Wies Jutra, 2008. pp. 105-119. (ISBN:83-89-503-62-x)

Molnár Cs.-Tóth G.-Kincses Á. (2009): A fürdőfejlesztések hatásai KeletMagyarországon. TERÜLETI STATISZTIKA, 11: pp. 597-614. (2009)

Remenyik Bulcsú-Molnár Csilla-Tóth Géza-Sóvári Katalin (2013): A tóturizmus helyzete Magyarországon. AGORA: A BGF KVIFK KULTURÁLIS –TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 2013. (10) pp. 90-105.

Letöltések

Megjelent

2018-09-28

Hasonló cikkek

1-10 a 78-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

<< < 1 2 3