A magyarországi szőlő és bortermelés termelői és fogyasztói sajátosságai

Szerzők

 • Monori Lili Etelka Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet
 • Turza Brigitta Hajnalka Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet, Befektetési, Pénzügyi és Számviteli Tanszék

DOI:

https://doi.org/10.33032/acr.4751

Kulcsszavak:

bor, befolyásoló tényezők, bortelmelés

Absztrakt

Jelen kutatásunk célja betekintést adni a szőlő és a bor történelmi jelentőségébe, az egészségre gyakorolt hatásukra, borfogyasztási tényezők változására és ezek jelentőségére. Kutatásunk során vizsgájuk a világ, az Európai Unió és Magyarország szőlő- és bortermelésének alakulását az elmúlt évtizedekben, a globális felmelegedés, az elöregedő társadalom és a gazdasági sokkhatások árnyékában. A bor, mint alkoholos ital fogyasztása évezredekre nyúlik vissza, történelme jelentős nemzetközi és hazai szinten is. Magyarország egyedülálló és hagyományőrző bortermelése meghatározó lehetne nemzetközi szinten is, híres borainak, nagy történelmi múlttal rendelkező borvidékeinek és egyediségének köszönhetően. A tanulmány magyar és nemzetközi szakirodalmi források és a szekunder kutatás során használt adatbázisok segítségével szemlélteti a nemzetközi, a hazai bor- és szőlőtermesztés alakulását, fogyasztási szokásait, illetve a jelenlegi kereskedelmi helyzetet, amelyek a gazdasági és egyéb drasztikus változások miatt a korábbihoz képest eltérést mutatnak mind a bor- és mind a szőlőtermesztés területén egyaránt hazai és nemzetközi szinten is.

Szerző életrajzok

 • Monori Lili Etelka, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet

  ORCID: https://orcid.org/0009-0001-8645-9829
  hallgató
  turizmus-vendéglátás BSc.
  lmonori8@gmail.com

 • Turza Brigitta Hajnalka, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet, Befektetési, Pénzügyi és Számviteli Tanszék

  https://orcid.org/0009-0000-7029-8752
  oktatási koordinátor
  turza.brigitta.hajnalka@uni-mate.hu
  levelező szerző

Hivatkozások

Ábel, I. – Hegedűsné B. N. (2017): Szőlőtermelő gazdaságok jövedelmezőségének vizsgálata. Borászati füzetek, pp. 29–33.

Ábel, T. – Blázovics A. – Wimmer A. – Bekő G. – Gaál B. – Blazics B. – Lengyel G. (2012): Pintes fehérbor hatása az anyagcsere-paraméterekre metabolikus szindrómás betegekben= Effect of Pintes White Wine on Metabolic Parameters in Patients with Metabolic Syndrome. Orvosi Hetilap, 153. kötet 22. szám pp. 861–865.

Agnoli, L. – Outreville, J.F. (2021): ‘Wine Consumption and Culture: A Cross-Country Analysis’, Applied Economic Perspectives and Policy, 43(3), pp. 1101–1124. https://doi.org/10.1002/aepp.13097

Anderson, K. – Pinilla, V. (2022): Wine's belated globalization, 1845–2025. Applied Economic Perspectives and Policy, 44(2), pp.742–765. https://doi.org/10.1002/aepp.13174

Bazsik, I. – Koncz, G. (2021): Borfogyasztói és borturisztikai felmérés Monoron. Studia Mundi- Economica, 8(3), 3–15. https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2021.08.03.03­15

Bene, Zs. (2019): Az egészségtudatos fogyasztói magatartás megjelenése a borfogyasztási trendekben Magyarországon In: Turizmus Szálloda Vendéglátás. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. pp. 7–15.

Bikfalvi K. (1885): XXI. Az alkohol, sör, bor, borszéki víz, fekete kávé, dohány, konyhasó és timsó hatása az emésztésre. Közlemények a kolozsvári tudományegyetem élet- és szövettani intézetéből. pp. 131–138.

Bousquet, J. (2023): Marketing Challenges and Trends Influencing Wine Producers and Consumers. Journal of Business and Management Studies, 5(3), 155–160. https://doi.org/10.32996/jbms.2023.5.3.16

Brazsil, D. (2009): „A bortermelés struktúrájának váltakozásai”. Gazdálkodás, 53. évfolyam, 4. szám, pp. 12–16.

Burro, R. – Branchini, E. – Capitani, E. – Barnaba, V. – Fermani, A. – Paradis, C. – Bianchi, I. (2023): Is there an association between consumers’ personality traits and the sensory characteristics they look for in wine?. Food Quality and Preference, 105, 104767. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2022.104767

Csupor, D. – Szendrei K. (2006): A szőlő, a bor és az alkohol II. rész. FITOTERÁPIA kötet, pp. 54–57.

Dövényi, Z., (2012): A Kárpát-medence földrajza. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Droulia, F. – Charalampopoulos, I. (2022): A review on the observed climate change in Europe and its impacts on viticulture. Atmosphere, 13(5), p.837. https://doi.org/10.3390/atmos13050837

Dunay, A. – Fődi A. – Almádi B. – Vinogradov Sz., (2021): ‘A kínai gombatermesztés és kereskedelem főbb sajátosságai’, Gazdálkodás: 65: 1 pp. 38–51 Scientific Journal on Agricultural Economics. https://doi.org/10.22004/ag.econ.309542

Eperjesi I. (2010): Borászati technológia, Mezőgazda Kiadó

Feketéné Benkó K. – Remenyik B. – Szabó L. (2022): VINOTERÁPIA – Mint (egészség) turisztikai irányzat, V. Zalaegerszegi Egészségturizmus Konferencia kötet, pp. 76–85.

Győrffy Z. (2017): A magyar bor jövőképe. Oktatás, oktatás és oktatás. Beszélgetés Horkay Andrással Borászati füzetek. 2017 5.kötet 2–4 p.

Hajdu I. (2004): Bormarketing, Budapest, Mezőgazda Kiadó, 208. p.

Hámornyik, B. (2016): A bor és a borozás termékélményként. Izsó L., Becker Gy. (szerk.): Termékélmény. Kiadó: Akadémiai Kiadó, Online megjelenés éve: 2016, ISBN: 978 963 059 779 1, https://doi.org/10.1556/9789630597791 ; https://mersz.hu/dokumentum/dj155t__44 ,Sorozat: Marketing szakkönyvtár, ISSN: 2939-6115

Harsányi , D. – Szántó, S. – Totth, G. (2014): A hazai borászatok marketingorientációja. Letöltve 2023.02.12. http://publikaciotar.uni-bge.hu/304/1/Hars%C3%A1nyi-Sz%C3%A1nt%C3%B3-Totth.pdf

Harsányi D. – Vámosi K.Z. – Hlédik E. (2023): ‘Az egyes generációk borfogyasztási szokásainak vizsgálata Magyarországon’, Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 54(7–8), pp. 44–57. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2023.07-08.04.

Herczog T. (2015): Szőlőtermesztés és bortermelés, kereskedelem és fogyasztás a világon. KSH: Gazdaság és Társadalom. 2015. I-II. negyedév. Budapest: Központi Statisztikai Hivatal. pp. 62–70

Imhoff A. – Plamper I. – Maier S. –Trischler G. – Koenig W. (2009): Effect of Drinking on Adiponectin. Diabetes Care, 32(6)11011103. https://doi.org/10.2337/dc08-1723

Khademi-Vidra, A. (2014a): Consumer habits from the perspective of the global economic crisis in east-central europe. Central European Regional Policy And Human Geography, 4(1), pp. 39–49.

Khademi-Vidra, A. (2014b): „Third places”: social-cultural aspects of the leisure places. In: Zsolt, Radics; János, Pénzes (szerk.) Enhancing competitiveness of V4 historic cities to develop tourism: Spatial-economic cohesion and competitiveness in the context of tourism. Debrecen, Magyarország : Didakt (2014) 220 p. pp. 114–127., 14 p.

Kovács Kiss Gy. (2011): Kolozsvári szőlők és borok a fejedelemség korában. Korunk Kiadvány, 22. évfolyam 3. szám, pp. 82–88.

Lehota J. – Fehér I. (2007): Borexport-marketing - Nemzetközi borkereskedelem és marketing. Gödöllő, 116, 197–198, 212. p.

Lóczy D. – Szalai L. (1995): Korszerűsített termőhelyminősítés és agroökológiai körzetesítés földrajzi információs rendszer felhasználásával. Földrajzi Értesítő XLIV. évf. 1995. 1–2. füzet, pp. 23–37.

Loose S. – Nelgen S. (2021): State Of The German And International Wine Markets. German Journal of Agricultural Economics 70.5, pp. 87–102. https://doi.org/10.30430/70.2021.5.87-102

Luchsinger J.A. – Tang M.X. – Siddiqui M. – Shea S. – Mayeux R. (2004): Alcohol intake and risk of dementia. Journal of the American Geriatrics Society, 52(4), pp.540–546, https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.2004.52159.x. PMID: 15066068.

Matos, R.S. (2012): Resveratrol causes antiatherogenic effects in an animal model of atherosclerosis. Arquivos brasileiros de cardiologia, 98, pp.136–142

Rebelo, J. – Compés, R. – Faria, S. – Gonçalves, T. – Pinilla, V. – Simón-Elorz, K. (2021): Covid-19 lockdown and wine consumption frequency in Portugal and Spain. Spanish journal of agricultural research, 19(2), pp.e0105R-e0105R. https://doi.org/10.5424/sjar/2021192R-17697

Ruggeri, G. – Mazzocchi, C. – Corsi, S. – Ranzenigo, B. (2022): No More Glass Bottles? Canned Wine and Italian Consumers. Foods, 11(8), 0113. https://doi.org/10.3390/foods11081106

Sárkány P. (2011): Szőlőmagban az egészség. Vegyészek a borról különszám. Magyar Kémikusok Lapja pp. 365–368

Slezák Bartos ZS. – Máté A. – Guld Zs. (2021): Fiatalok borismereti attitűdje és az ismeretszerzés akadálymentes gyakorlata a Garay Élménypincében. Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, 6. évfolyam 1. szám. pp. 56–76

Swanson GR. – Tieu V. – Shaikh M. – Forsyth C. – Keshavarzian A. (2011): Is moderate red wine consumption safe in inactive inflammatory bowel disease? Digestion. 2011;84(3):238–44. https://doi.org/10.1159/000329403. Epub 2011 Aug 26. PMID: 21876358; PMCID: PMC3180655.

Szakály Z. (2017): Élelmiszer-marketing Akadémiai Kiadó, ISBN: 978 963 454 025 0

Szántó J. – Madácsi K. – Kata D. – Ferenci T. – Rutka M. – Bálint A. – Farkas K. (2021): Advances in the optimization of therapeutic drug monitoring using serum, tissue and faecal anti-tumour necrosis factor concentration in patients with inflammatory bowel disease treated with TNF-α antagonists. in: Expert Opinion on Biological Therapy, 21(4), pp. 539–548.

Szolnoki G. – Bail S. – Tafel M. – Fehér Á. – Veith C. (2022): A Cross-Cultural Comparison of New Implemented Sustainable Wine Tourism Strategies during the COVID-19 Crisis. Sustainability, 14, 4688.

Tessényi, J. – Katona, N. I. (2023): A hazai bormarketing stratégiai dimenziói. Gazdálkodás, 67 (3). pp. 212–225. ISSN 0046-5518. https://doi.org/10.53079/GAZDALKODAS.67.3.t.pp_212-225

Totth G. – Szolnoki G. (2019): A magyarországi borfogyasztói szokások és a borpiac elemzése. Gazdálkodás, 63. évfolyam 1. szám pp. 22–39. http://dx.doi.org/10.22004/ag.econ.284793

Totth G. – Vámosi K. Z. D. (2021): A csökkentett alkoholtartalmú és alkoholmentesített borok fogyasztói megítélése és perspektívái (Magyarországon), Táplálkozásmarketing 8. évfolyam 2. szám, pp. 3–20. https://doi.org/10.20494/TM/8/2/1

Trestyánszki T. (2003): A magyar szőlő- és borágazat értékelése és lehetőségei az EU-csatlakozás tükrében, különös tekintettel a marketing szerepére. BGE, Külkereskedelmi Kar.

Truelsen T. – Thudium D, Grønbaek M. (2002): Amount and type of alcohol and risk of dementia: the Copenhagen City Heart Study. Neurology. https://doi.org/10.1212/01.wnl.0000031421.50369.e7

Várhelyi T. (2013): Borturizmus, Eger, EKF Líceum Kiadó, pp. 11–34

Internetes források:

Agrárgazdasági Kutató Intézet (2011) A fontosabb termékpályák 2010. évi piaci folyamatai Letöltés dátuma: 2023.10.23. forrás: http://repo.aki.gov.hu/373/1/ai_2011_01.pdf

Agárgazdasági és Kutató Intézet (2023): Agrárpiaci jelentések Zöldség, Gyümölcs és Bor XXVII. évfolyam • 5. szám Letöltés dátuma: 2023.10.23. forrás: https://www.aki.gov.hu/termek/agrarpiaci-jelentesek-zoldseg-gyumolcs-es-bor-363/

European Parliament (EP) (2023): The EU wine sector Letöltés ideje: 2023.11.05.

forrás: URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751399/EPRS_BRI(2023)751399_EN.pdf

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) (2016): A magyarországi szőlő-bor ágazat stratégiája Letöltés dátuma: 2023.10.27. forrás: URL:https://hnt.hu/wp-content/uloads/2016/12/strat%C3%A9gia-v%C3%A9gleges.pdf

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) (2017: Borfogyasztási trendek Magyarországon Letöltés dátuma: 2023.10.23. forrás: URL: https://www.hnt.hu/piackutatas-borfogyasztasi-trendek-magyarorszagon

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) (2020): Elindult a Wines of Hungary – Personally, a magyar bor hivatalos közösségi média oldala Letöltés dátuma: 2023.10.28. forrás: URL: https://www.hnt.hu/elindult-a-wines-of-hungary-personally-a-magyar-bor-hivatalos-kozossegi-media-oldala/

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) (2023): Borfogyasztási trendek Magyarországon, Budapest Letöltés dátuma: 2023.10.23. forrás: URL: https://www.hnt.hu/piackutatas-borfogyasztasi-trendek-magyarorszagon-2

https://www.hnt.hu/rokusfalvy-pal-kormanybiztos-elso-egy-eve/

KSH (2020): Letöltés ideje: 2023.07.11. URL:https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/szoloultetvenyek/2020/index.html

https://www.ksh.hu/stadat_files/mez/hu/mez0058.html Letöltés dátuma: 2023.07.25.

https://www.ksh.hu/stadat_files/mez/hu/mez0026.html Letöltés dátuma: 2023.07.25.

https://www.ksh.hu/stadat_files/mez/hu/mez0085.html Letöltés dátuma: 2023.07.25.

KSH (2023a): Letöltés ideje: 2023.08.21. forrás: URL: https://www.ksh.hu/stadat_files/ara/hu/ara0019.html

oiv.int: State of the world vine and wine sector (2022): Letöltés ideje: 2023.09.06. forrás: URL: https://www.oiv.int/sites/defult/fles/docments/OIV_State_of_the_world_Vine_and_Wine_sector_in_2022_2.pdf

https://www.oiv.int/what-we-do/data-discovery-report?oiv

Letöltések

Megjelent

2023-12-15

Hogyan kell idézni

A magyarországi szőlő és bortermelés termelői és fogyasztói sajátosságai. (2023). Acta Carolus Robertus, 13(2), 176-194. https://doi.org/10.33032/acr.4751

Hasonló cikkek

1-10 a 19-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.