AZ ÉLELMISZER-VÁLASZTÁSRA HATÓ TÉNYEZŐK FELTÁRÁSA

Szerzők

 • Fodor Fanni Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem GRTDI Doktori Iskola
 • Naárné Tóth Zsuzsanna Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Gazdaságtudományi Intézet

DOI:

https://doi.org/10.33032/acr.2598

Kulcsszavak:

élelmiszer fogyasztás, fogyasztói magatartás, társadalmi tényezők, pszichológiai tényezők, márka

Absztrakt

Az élelmiszerek hozzájárulnak a létfenntartásunkhoz, jelen vannak mindennapjainkban. Átszövik a hétköznapokat, az ünnepeket és a különböző jeles eseményeket. Ételeket fogyasztunk örömszerzés céljából, jutalmazás céljából, azonban általuk kifejezhetjük a személyiségünk is.
A XXI. században számos új élelmiszer-fogyasztási trend jelent meg. Napjainkban a közösségi média által rengeteg információhoz juthatunk számos élelmiszer trendekhez kapcsolódóan, melyek befolyásolják élelmiszer választási preferenciáinkat.
Jelen szakirodalmi összefoglalónkban elsődleges célunk, hogy bemutassuk az élelmiszerek vásárlásai során a fogyasztókra mely társadalmi és pszichológiai külső tényezők gyakorolnak hatásokat élelmiszer-választásaik során szekunder adatgyűjtés segítségével, hazai és nemzetközi szakirodalmak felhasználásával.
Feltárjuk a Vebleni hivalkodó fogyasztás mögöttes pszichológiai okait és kitérünk az élelmiszerekkel kapcsolatos érzelmek elemzésére, az élelmiszermárkákhoz való fogyasztói kötődésre, a márka szeretet jellemzésére is egyaránt.

Szerző életrajzok

 • Fodor Fanni, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem GRTDI Doktori Iskola

  Fodor Fanni Ildikó
  PhD hallgató
  fodorfanni@gmail.com
  Levelező szerző

 • Naárné Tóth Zsuzsanna, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Gazdaságtudományi Intézet

  Naárné Tóth Zsuzsanna
  egyetemi docens
  naarne.toth.zsuzsanna.eva@uni-mate.hu

Hivatkozások

Albert N. – Merunka D. (2013): The role of brand love in consumer-brand relationships. Journal of Consumer Marketing. 30 (3), 258-266.

Alden D. L. – Steenkamp J.B.E.M. – Batra R. (1999): Brand positioning through advertising in Asia, North America, and Europe: the role of global consumer culture. Jour-nal of Marketing. 63 (1), 75-87.

Bagwell L. S. – ¬Bernheim B. D. (1996): Veblen Effects in a Theory of Conspicuous Consumption. American Economic Review. 86 (3), 349–373.

Batra R. – Ahuvia A. – Bagozzi P. R. (2012): Brand Love. Journal of Marketing Research. 76, 1-16.

Berke Sz. (2003): A funkcionális minőség összetevőinek fogyasztói megítélése állati erede-tű alapélelmiszereknél. PhD értekezés. Kaposvári Egyetem. Kaposvár. 200

Blake C. E. – Wethington E. – Farrell T. J. –Bisogni C. A. – Devine C. M. (2009): Behavioral contexts, food-choice coping strategies, and dietary quality of a multiethnic sample of employed parents J. Am. Diet Assoc., 111 (3) 401-407.

Chen X. – Kwan M. P. (2015): Contextual uncertainties, human mobility, and perceived food environment: the uncertain geographic context problem in food access research Ame-rican. Journal. Publ. Health. 105 (9) 1734-1737.

Forgács A (2018): Az evés lélektana, Akadémiai Kiadó, Budapest

Gyulavári T. – Malota E. (2014): Az énkép-illeszkedés elmélet szerepe a fogyasztók turisz-tikai desztinációértékelésében. Marketing & Management. 48 (3), 5-14.

Hofmeister-Tóth Á. (2014): A fogyasztói magatartás alapjai, Akadémiai Kiadó, Budapest

Kiss V. – Szakály Z. (2016): A szülők hatása a középiskolás diákok egészségtudatos táp-lálkozására, EMOK – XXII. Országos Konferencia– Hitelesség és értékorientáció a mar-ketingben

Kotler P. (2002): Marketing menedzsment., Akadémiai Kiadó, Budapest

Kressman F. – Sirgy M.J. – Herrmann A. – Huber F. – Huber S. – Lee D.J. (2006): Direct and indirect effects of self-image congruence on brand loyalty. Journal of Business Research. 59 (8), 955-964.

Lehota J. (2001): Agrármarketing, Marketingkutatás az agrárgazdaságban, Mezőgazda Kiadó, Budapest

Levy S. J. (1959): Symbols for sale. Harvard Business Review. 37 (4), 117-124.

Lockie S. – Lyons K. – Lawrence G. – Grice, J. (2004): Choosing organics: a path analysis of factors underlying the selection of organic food among Australian consumers. Appetite 43, 135-146.

McKinley M.C. – Lowis C. – Robson P.J. (2005): It’s good to talk: Children’s views on food and nutrition. American Journal of Clinical Nutrition 59, 542- 551.

Pilgrim F. J. (1957): The Components of Food Acceptance and their Measurement. Ameri-can Journal of Clinical Nutrition 5 (2), 171-175.

Sirgy M. J. (1982): Self-concept in consumer behavior: A critical review. Journal of consumer research. 9, 287-301.

Stearns, C. Z. – Stearns P. N. (1985): Emotionology: Clarifying the History of Emotions and Emotional Standards. The Americal Historical Review. 90 (4), 813-836.

Steenkamp J. B. E. M. (1997): Dynamics in Consumer Behavior with Respect to Agricultural and Food Products. In Wierenga B. – van Tilburg A. – Grunert K. – Steenkamp, J. B. E. M. – Wedel M. (Eds.), Agricultural Marketing and Consumer Behavior in a Changing World. Springer US, Boston, 143-188.

Steenkamp J.B.E.M. – Batra R. (2003): How perceived brand globalness creates brand value, Journal of International Business Studies 34, 53-65.

Szakály Z. (2017): Élelmiszer-marketing, Akadémia Kiadó, Budapest

Tamasits D. – Prónay Sz. (2016): A fogyasztói márkakötődés mozgatórugói: A márkaszere-tet koncepciója. EMOK XXII. Országos konferencia - Hitelesség és értékorientáció a marketingben, 472.

Tilman R. (2006): Colin Campbell on Thorstein Veblen on Conspicuous Consumption. Journal of Economic Issues, 40 (1), 97-112.

Törőcsik M. (2000): Empatikus marketing. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest

Törőcsik M. (2016): Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai Kiadó, Budapest

Veblen T.B. (1899): The Theory of the Leisure Class, Houghton Mifflin, Boston

Wattanasuwan K. (2005): The self and symbolic consumption. The Journal of American Academy of Business. 3, 179-184.

Letöltések

Megjelent

2021-12-28

Hogyan kell idézni

AZ ÉLELMISZER-VÁLASZTÁSRA HATÓ TÉNYEZŐK FELTÁRÁSA . (2021). Acta Carolus Robertus, 11(2), 81-90. https://doi.org/10.33032/acr.2598

Hasonló cikkek

1-10 a 27-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.