Az EDELÉNYI JÁRÁS MUNKAERŐPIACI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

Szerzők

 • Szűcs Antónia Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Károly Róbert Campus
 • Sipos Levente Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Károly Róbert Campus

DOI:

https://doi.org/10.33032/acr.2538

Kulcsszavak:

hátrányos helyzetű térségek, munkanélküliség, Edelényi járás, területfejlesztés

Absztrakt

Az elmúlt évtizedekben jelentősen megváltozott a demográfiai, társadalmi és gazdasági helyzet az ország egyes régióiban. Az országon belül kialakult területi különbségek elmélyülése fokozódó problémákhoz vezetett az ország hátrányos helyzetű régióiban. Vizsgálati területünk az Észak- magyarországi régióban, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található Edelényi járás, mely egyike hazánk legelmaradottabb, leghátrányosabb helyzetű térségének. Kutatási célunk megismerni a járásban élő munkavállalók munkaerőpiaci helyzetét, az azt befolyásoló és meghatározó tényezőket. Szekunder kutatás mellett primer kutatás során feltártuk az ott élők igényeket, elvárásait, mellyel megfogalmazhatók olyan megoldási lehetőségeket, melyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy egy élhetőbb, jól szervezett térség jöhessen létre, ahol az emberek élete megfelelő színvonalra fejlődhetne, ezáltal mérséklődne a térségben jelen lévő munkanélküliség, javulna a térség hátrányos helyzete is.

Szerző életrajzok

 • Szűcs Antónia, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Károly Róbert Campus

  Szűcs Antónia PhD
  ORCID 0000-0002-8480-1635
  adjunktus
  Szucs.Antonia@uni-mate.hu
  Levelező szerző

 • Sipos Levente , Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Károly Róbert Campus

  Sipos Levente
  gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szakos hallgató
  siposlevi1997@gmail.com

Hivatkozások

Albert A. – Babocsay Á. – Biro B. – Dornai E. – Dudás E. – F. Lassú Zs. – Faragó K. – Hunyady Gy. – Kiss Gy. – Kiss P. – Kovács A. – Kőrössy J. – Kulikné Láng Zs. – Lisznyai S. – Malota E. – Mérő L. (2003): A munkanélküliség lélektana. Budapest: Osiris Kiadó. [Elektronikus kiad.] Budapest: Tankönyvtár. Letöltés dátuma: 2021. 02. 11. forrás: https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_gazdasagpszichologia/adatok.html.

Balcsók István (2005): A munkanélküliség területi egyenlőtlenségei és legjellemzőbb folyamatainak alakulása az 1992-2002 közötti időszakban. [PhD-értekezés] Debrecen: Debreceni Egyetem Természettudományi kar. Letöltés dátuma: 2021. 02. 20. forrás: http://www.rkk.hu/rkk/publications/phd/balcsok_ertekezes.pdf.

Benedek L. (2001): Tanácsadás munkanélkülieknek. In: Somorjai Ildikó (szerk.): Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához. Budapest: Szociális Szakmai Szövetség, pp. 69-86.

Bujdosó Z. (2016): A turizmus és a területfejlesztés kapcsolatrendszere Magyarországon. In: Kókai S. (szerk.) A változó világ XXI. századi kihívásai: tanulmánykötet Prof. Dr. Hanusz Árpád egyetemi tanár 70. születésnapja tiszteletére. Nyíregyháza: Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézet, pp. 63-76.

Csehné Papp I. (2011): Foglalkoztatáspolitika. Gödöllő: Szent István Egyetem. [Elektronikus kiad.] Budapest: Tankönyvtár. Letöltés dátuma: 2021. 02. 02. forrás: https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_foglalkoztataspolitika/index.html.

Dávid L. – Tóth G. – Bujdosó Z. – Herneczky A. (2007): A turizmus és a regionális versenyképesség kapcsolatának mutatói a Mátravidék példáján keresztül. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek 4(1), 3-20.

Dávid L. - Bujdosó Z. - Tóth G. (2008): Tourism planning in the Hajdú-Bihar – Bihor Euroregion In: Süli-Zakar, I (szerk.) Neighbours and partners : on the two sides of the border Debrecen, Magyarország : Kossuth Egyetemi Kiadó pp. 323-332.

G. Fekete É. (2006): Hátrányos helyzetből előnyök? Elmaradott kistérségek felzárkózásának lehetőségei az Észak-magyarországi régióban. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 3(1), 54-68.

Hajduska M. (2008): Krízislélektan. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

Hajdú D. (2021): Európai Uniós forrásból támogatott munkaerő-piaci képzések területi eloszlása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Studia Mundi-Economica, 8(1), 24-36.

Hajdú D. – Koncz G. (2021): Megélhetési tanulók a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei felnőttképzésben. Területi Statisztika, 61(2), 229-254. https://doi.org/10.15196/TS610206

Koós B. – Virág T. (2012): Edelényi Kistérség Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, Észak- Magyarországi Régió, Kistérségi helyzetelemzés, Edelény. p. 66.

Sági M. (1997): Társadalmi folyamatok a rendszerváltás után, Országos Közoktatási Intézet. Budapest letöltés dátuma: 2021. 01. 15. forrás: https://ofi.oh.gov.hu/tudastar/jelentes-magyar/tarsadalmi-folyamatok

Letöltések

Megjelent

2021-12-28

Hogyan kell idézni

Az EDELÉNYI JÁRÁS MUNKAERŐPIACI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA. (2021). Acta Carolus Robertus, 11(2), 105-114. https://doi.org/10.33032/acr.2538