VIDÉKI TURISTÁK ALFÖLDI FÜRDŐKKEL VALÓ ELÉGEDETTSÉGE

Szerzők

  • Szabó Zoltán Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus

DOI:

https://doi.org/10.33032/acr.2630

Kulcsszavak:

fogyasztói elégedettség, fürdőszolgáltatások, fürdőturista, turizmus

Absztrakt

Magyarország jelentős hagyományokkal rendelkezik a fürdőturizmus fejlesztésében. A fejlesztések eredményeként jelentős számú település rendelkezik minősített fürdővel, melyek legnagyobb számban az Alföldön találhatók. Az utóbbi időben a nemzetközi fürdőturizmus forgalma előtt olyan akadályok voltak, melyek a belföldi turizmusnak kedveztek. A magyarokra is jellemző, hogy az egészség felértékelődésével a fürdőturizmusban már nem elsősorban a városi emberek, hanem egyre jelentősebb számban a vidéki emberek vesznek részt. Ebben a kutatásban megvizsgálásra kerül az egyre növekvő számú, vidéken élő fürdőturisták elégedettsége a fürdők által nyújtott szolgáltatások minőségével. A kutatás eredményei arra hívják fel a figyelmet, hogy a vidéki turisták a fürdőszolgáltatások-minőségével elégedettek, de vannak olyan tényezők, amelyek fejlesztése nem tűr halasztást annak érdekében, hogy a fürdők a versenyképességüket megtarthassák.

Információk a szerzőről

  • Szabó Zoltán, Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus

    egyetemi docens
    Szabo.Zoltan.dr@uni-mate.hu

Hivatkozások

Babakus, E. – Boller, G. W. (1992): An empirical assessment of the SERVQUAL scale. Journal of Business research, 24(3), pp. 253–268. https://doi.org/10.1016/0148-2963(92)90022-4

Babbie, E. (2017): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest: Balassi Kiadó.

Botterill, D. – Pennings, G. – Mainil, T. (2013): Medical tourism and transnational health care. New York: Palgrave Macmillan.

Bramwell, B. – Higham, J. – Lane, B. – Miller, G. (2017): Twenty-five years of sustainable tourism and the Journal of Sustainable Tourism: looking back and moving forward. Journal of Sustainable Tourism, 25(1), pp. 1–9. https://doi.org/10.1080/09669582.2017.1251689

Bujdosó, Z. (2016): A turizmus és a területfejlesztés kapcsolatrendszere Magyarországon. In: Kókai, S (szerk.): A változó világ XXI. századi kihívásai: tanulmánykötet Prof. Dr. Hanusz Árpád egyetemi tanár 70. születésnapja tiszteletére. Nyíregyháza: Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézet, pp. 63–76.

Dávid, L. – Tóth, G. – Bujdosó, Z. – Herneczky, A.(2007): A turizmus és a regionális ver-senyképesség kapcsolatának mutatói a Mátravidék példáján keresztül. Észak-Magyarországi Stratégiai Füzetek, 4(1), 33–20.

Finn, D. W. – Lamb, C. W. Jr. (1991): An Evaluation of the Servqual Scales in a Retailing Setting. Advances in Consumer Research, 18(1), 483–490.

Giese, J. L. – Cote, J. A. (2000): Defining consumer satisfaction. Academy of marketing science review, 1(1), 1–22.

Gwatkin, D. R. – Rutstein, S. – Johnson, K. – Pande, R. – Wagstaff, A. (2000): Socio-economic differences in health, nutrition, and population. World Bank, 10(4), 272–282.

Hayati, N. – Novitasari, D. (2017): An Analysis of Tourism Service Quality Toward Customer Satisfaction (Study on Tourists in Indonesia Travel Destinations to Bali). Interna-tional Journal of Marketing and Human Resource Management, 8(2), 9–20.

Hojcska, Á. E. – Szabó, Z. (2019): Fürdő-gyógykezelések igénybevételének felhasználói magatartás-vizsgálata gyógyszállodában. In: Kőszegi, I. R. (szerk.): III. Gazdálkodás és Me-nedzsment Tudományos Konferencia: Versenyképesség és innováció. Kecskemét: Neumann János Egyetem, Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar, pp. 542–548.

Hojcska, Á. E. (2019): Experiences of a professional study visit to spa towns in Germany. In: Ágnes, Erzsébet Hojcska (szerk.): Changing Spa Towns: 2nd Science Papers of the Spa Towns, Tata: Hungarian Spa Towns Association Society, pp. 208–227.

Ivancsóné Horváth, Zs. – Printz-Markó, E. (2018): Territorial differences between countries with regard to the wellness lifestyle of their youth. Forum Scientiae Oeconomia, 6(3), pp. 101–117. https://doi.org/10.23762/FSO_vOL6_NO3_7

Kovách, I. (2012): A vidék az ezredfordulón. Budapest: Argumentum-MTA szociológiai Ku-tatóintézet. Argumentum Kiadó.

Kovács, A. D. – Farkas, J. Z. – Perger, É. (2015): A vidék fogalma, lehatárolása és új tipo-lógiai kísérlete. Tér és társadalom, 29(1), 11–34. https://doi.org/10.17649/TET.29.1.2674

Lazaraton, A. (2005): Quantitative research methods. In: Handbook of research in second language teaching and learning. New York: Routledge, pp. 209–224. https://doi.org/10.4324/9781410612700

Lőke, Zs. (2019): A minőség – elégedettség – lojalitás mérésének módszerei és tapasztala-tai egy hazai gyógyfürdőben. Turizmus Bulletin, 19(2), 15–23.

Miloradov, K. – Eidlina, G. (2018): Analysis of tourism infrastructure development projects in the context of “Green economy”. European Research Studies Journal, 21(4), 20–30. https://doi.org/10.35808/ersj/1100

Navarro, J. – Martínez, M – Jiménez, J. (2020): An approach to measuring sustainable tourism at the local level in Europe. Current Issues in Tourism, 23(4), pp. 423–437. https://doi.org/10.1080/13683500.2019.1579174

Printz-Markó, E. – Albert, Tóth, A. (2018): Az egészségturizmus fogalomrendszerének modellezése kiválasztott nyugat-dunántúli fürdőtelepülések mintáján keresztül. Polgári Szemle: Gazdasági és Társadalmi Folyóirat, 14(1-3), 205–220. https://doi.org/10.24307/psz.2018.0816

Printz-Markó, E. (2019): ’Changing bath towns’ – in the spirit of sustainability: opportunities for service development along the water-based health tourism model based on the four ancient elements. In: Ágnes, Erzsébet Hojcska (szerk.): Changing Spa Towns: 2nd Science Papers of the Spa Towns, Tata: Hungarian Spa Towns Association Society, pp. 87–111.

Shejal, S. S. (2013): Agro-based Industries and Rural Development. International Journal of Scientific Research, 2(3), 98–99. https://doi.org/10.15373/22778179/mar2013/31

Sweeney, A. E. (2015): Rural tourism and sustainable rural development. Tourism Manage-ment, 16(4), 329. https://doi.org/10.1016/0261-5177(95)90005-5

Szabó, R. – Bujdosó, Z. (2020): A fürdő szerepe és jelentősége Bükkszék településfejlesz-tésében. In: Szabó, Z. – Bujdosó, Z. (szerk.): Fürdővárosok a turizmus fókuszában. Gyoma-endrőd: Magyar Fürdővárosok Szövetsége, pp. 71–85.

Szabó, Z. (2012): A special opportunity of the use of natural resources: sustainable bath-development through the eyes of mayors. In: Darabos, F. (szerk.): Kincseink védelmében: Fenntarthatóság és Környezettudatosság a turizmusban. Sopron: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, pp. 10–22.

Szabó, Z. – Hojcska, Á. E. (2017): Medical devices in the service of tourism in the XIX century. Zbornik Jankovic, 2(2), 61–75.

Szabó, Z. – Hojcska, Á. E. (2020): Rekreációs turisztikai fürdőszolgáltatások és azok igénybevételének összefüggés-vizsgálata egy SPA-szolgáltatónál. Recreation: A Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság Tudományos Magazinja, 10(1), 36–39. https://doi.org/10.21486/recreation.2020.10.1.4

Takács, Sz. (2016): Bevezetés a matematikai statisztikába. Budapest: Antrész Kiadó

Letöltések

Megjelent

2021-12-28

Hogyan kell idézni

VIDÉKI TURISTÁK ALFÖLDI FÜRDŐKKEL VALÓ ELÉGEDETTSÉGE. (2021). Acta Carolus Robertus, 11(2), 41-53. https://doi.org/10.33032/acr.2630

Hasonló cikkek

1-10 a 17-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.