Gazdasági képzésben résztvevő magyar és nemzetközi hallgatók oktatásának tapasztalatai

Szerzők

 • Tóth Eszter Ilona Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Károly Róbert Campus
 • Horváthné Dr. Kovács Bernadett Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Kaposvári Campus
 • Szőke Brigitta Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gödöllői Campus

DOI:

https://doi.org/10.33032/acr.4144

Kulcsszavak:

oktatás, felsőoktatás, empirikus kutatás

Absztrakt

Évek óta, főként a Stipendium Hungaricum 2013-ban történő bevezetését követően, egyre nő Magyarországon a nemzetközi hallgatók létszáma. Ez a tény is indokolja, hogy külön is foglalkozni kell a nemzetközi hallgatók oktatásával és oktatási hátterével. A nemzetközi hallgatók vizsgálata mellett természetesen a magyar hallgatók oktatása is górcső alá kerül, a két csoport összehasonlítása: az egyezőségek és a különbözőségek feltárasa a fő célunk. Az empirikus eredmények alapot szolgáltatnak a későbbi kérdőíves felmérés kialakításához.

Jelen tanulmányunk egy kutatás kezdetének prológusa és megalapozása. A kutatás jelen mozzanatában be kívánjuk mutatni, hogy a MATE Károly Róbert Campusának főiskolai és egyetemi szakjain tanuló, nappali tagozatos magyar és nemzetközi hallgatók oktatásának tekintetében milyen különbözőségeket tapasztaltak a szerzők több területen, például a motivációjukban, az órákra és a dolgozatokra való felkészülésünkben stb. A mostani empirikus tényfeltárás kutatásunk első lépése, a továbbiakban kérdőívre és mélyinterjúra alapozzuk feltevéseink igazolását vagy elvetését.

Szerző életrajzok

 • Tóth Eszter Ilona, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Károly Róbert Campus

  Dr. Tóth Eszter Ilona
  0000-0002-4217-5402
  egyetemi docens
  MATE Károly Róbert Campus, Gyöngyös
  toth.eszter.ilona@uni-mate.hu

 • Horváthné Dr. Kovács Bernadett, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Kaposvári Campus

  Horváthné Dr. Kovács Bernadett
  ORCID: 0000-0002-2038-6428
  egyetemi docens
  MATE Kaposvári Campus, Kaposvár
  hothathne.kovacs.bernadett@uni-mate.hu

 • Szőke Brigitta, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gödöllői Campus

  Dr. Szőke Brigitta
  ORCID: 0009-0002-6291-998X
  egyetemi adjunktus
  MATE Gödöllői Campus, Gödöllő

Hivatkozások

Anonim (2020): Kutatási módszerek, melyek jól hasznosíthatóak a tanulmányaid során. https://mersz.hu/blog/kutatasi-modszerek/ (Letöltve: 2023.03.08.)

Baranyi A. – Csernák J. – Csiszárik-Kocsir Á. (2022): Elvárások a pénzügyi oktatás terén egy primer kutatás tükrében. Acta Carolus Robertus, 12(1), 11–22. (2022) https://doi.org/10.33032/acr.2854

Derényi A. (2014): A felsőoktatás nemzetköziesítése: globális pillanatkép. In: A mozgás tere. A magyar felsőoktatás és a nemzetközi mobilitási folyamatok. Campus Hungary 2014. Veroszta Zs. (szerk.). Budapest, Balassi Intézet

Derényi A. (2018): Pillanatkép a felsőoktatás nemzetköziesedéséről. https://ofi.oh.gov.hu/publikacio/pillanatkep-felsooktatas-nemzetkoziesedeserol (Letöltve: 2023.01.07.)

Fekete Zs. (szerk.) – Szél D. (szerk.) (2015): A felsőoktatás nemzetköziesítése. Kézikönyv a felsőoktatási intézmények nemzetközi vezetői és koordinátorai számára. Budapest, Tempus Közalapítvány 146 p. ISBN: 978-615-5319-21-1

Felsőoktatási Információs Rendszer, https://dari.oktatas.hu/, 2023 (Letöltve: 2023.03.21.)

Ghauri P. – Gronhaug K. (2011): Kutatásmódszertan az üzleti tanulmányokban, Akadémiai Kiadó, Budapest, 294. p.

Kálmán B. (2022): Összehasonlító vizsgálat – A Covid19 válság hatása egyetemi hallgatók pénzügyi műveltségére, Doktori (PhD) értekezés, Gödöllő, 180 p. https://doi.org/10.54598/002040

KSH (2020): Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR), Oktatási adatok, 2020/2021 (előzetes adatok): https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas2021e/index.html (Le-töltve: 2023.01.07.)

KSH (2021): Innovációs és Technológiai Minisztérium (FIR-OSAP), Oktatási adatok, 2021/2022 (előzetes adatok): https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas2122e/index.html (Letöltve: 2023.01.07.)

KSH (2022): Kulturális és Innovációs Minisztérium (FIR-OSAP), Oktatási adatok, 2022/2023 (előzetes adatok): https://www.ksh.hu/s/kiadvanyok/oktatasi-adatok-2022-2023-elozetes-adatok/index.html (Letöltve: 2023.01.07.)

Lannert J. (2018): Nemzetközi hallgatók a hazai felsőoktatási intézményekben. Vezetői össze-foglaló. Budapest, Tempus Közalapítvány 31 p. ISBN 978-615-5319-54-9

MATE (2020): A Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem hallgatói adatbázisa, 2020/2021-es tanév

MATE (2021): A Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem hallgatói adatbázisa, 2021/2022-es tanév

MATE (2022): A Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem hallgatói adatbázisa, 2022/2023-as tanév

Mayer A. (2016): A kvantitatív kutatási módszerek. https://spssabc.hu/kutatasi-modszerek/kvantitativ-es-kvalitativ-kutatasi-modszerek/ (Letöltve: 2023.03.08.)

SKOLL Learning Technologies (2020a): Oktatási és pedagógia módszerek – tanítás a gyakor-latban. https://skoll.hu/oktatasi-es-pedagogiai-modszerek-tanitas-a-gyakorlatban/ (Letöltve: 2023.01.07.)

SKOLL Learning Technologies (2020b): 3 általános tévhit az e-learning világában. https://skoll.hu/3-altalanos-tevhit-az-e-learning-vilagaban/ (Letöltve: 2023.01.07.)

SZŐKE B. – TÓTH E. I. (2023): A pénzügyi ismeretek oktatása és az IKT eszközök alkalma-zásának összefüggései 1, Humán Innovációs Szemle 14: 1 pp. 60-70., 11 p. https://doi.org/10.61177/HISZ.2023.14.1.4

Letöltések

Megjelent

2024-07-04

Hogyan kell idézni

Gazdasági képzésben résztvevő magyar és nemzetközi hallgatók oktatásának tapasztalatai. (2024). Acta Carolus Robertus, 14(1), 243-254. https://doi.org/10.33032/acr.4144

Hasonló cikkek

1-10 a 31-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.