Fiatal gazda támogatás értékelése a Dél-Dunántúlon

Szerzők

 • Kinga Szabó Hungarian University of Agricultural and Life Sciences Institute for Rural Development and Sustainable Economy Department of Rural and Regional Development https://orcid.org/0000-0002-0691-4730
 • Bernadett Horváthné Kovács Hungarian University of Agricultural and Life Sciences Institute for Rural Development and Sustainable Economy Department of Agridigitalization and Extension Activities https://orcid.org/0000-0002-2038-6428
 • Diána Koponicsné Györke Hungarian University of Agricultural and Life Sciences Institute for Rural Development and Sustainable Economy Department of Rural and Regional Development https://orcid.org/0000-0003-1367-3741

DOI:

https://doi.org/10.33032/acr.3441

Kulcsszavak:

fiatal gazda, vidékfejlesztés, KAP, Dél-Dunántúl, Magyarország

Absztrakt

A Közös Agrárpolitika 2. pillérének – a vidékfejlesztésnek – az egyik átfogó célja a vidéki területek népességének megtartása. A méltányos jövedelemszerzési lehetőségek, a rendelkezésre álló szolgáltatások és a fenntartható környezet kulcsszerepet játszanak abban, hogy a vidéki területeket legalább olyan vonzóvá tegyék, mint amilyenek a városias területek. Egész Európában fiatalabb generációk jelentik a népességmegtartás legfontosabb célcsoportját. Az Eurostat adatai szerint az EU tagállamaiban a gazdálkodók mindössze 11%-a 40 év alatti. Ezért a vidéki lakosság helyben tartására irányuló intézkedések közé sorolható a fiatal gazdálkodók támogatása és a generációváltás elősegítése is. Jelen tanulmányban a fiatal gazdálkodók magyarországi támogatásának alakulását mutatjuk be. Empirikus adatok alapján elemeztük a program 2014 és 2020 közötti eredményeit és sikerességét. A vizsgált időszak adatait összehasonlítottuk az előző programozási időszak eredményeivel. Számításaink alátámasztják a Közös Agrárpolitikában bekövetkezett változások progresszív hatását. Az empirikus elemzéshez szükséges szekunder adatokat az Innovációs és Technológiai Minisztérium, fejlesztési programokra vonatkozó, pályázati felhívásokat és eredményeket tartalmazó on-line adatbázisából nyertük.

Szerző életrajzok

 • Kinga Szabó, Hungarian University of Agricultural and Life Sciences Institute for Rural Development and Sustainable Economy Department of Rural and Regional Development

  Kinga Szabó
  https://orcid.org/0000-0002-0691-4730
  PhD, associate professor
  Hungarian University of Agricultural and Life Sciences
  Institute for Rural Development and Sustainable Economy
  Department of Rural and Regional Development
  e-mail: szabo.kinga@uni-mate.hu

 • Bernadett Horváthné Kovács, Hungarian University of Agricultural and Life Sciences Institute for Rural Development and Sustainable Economy Department of Agridigitalization and Extension Activities

  Bernadett Horváthné Kovács
  https://orcid.org/0000-0002-2038-6428
  PhD. associate professor
  Hungarian University of Agricultural and Life Sciences
  Institute for Rural Development and Sustainable Economy
  Department of Agridigitalization and Extension Activities
  email: horvathne.kovacs.bernadett@uni-mate.hu

 • Diána Koponicsné Györke, Hungarian University of Agricultural and Life Sciences Institute for Rural Development and Sustainable Economy Department of Rural and Regional Development

  Diána Koponicsné Györke
  https://orcid.org/0000-0003-1367-3741
  PhD, associate professor
  Hungarian University of Agricultural and Life Sciences
  Institute for Rural Development and Sustainable Economy
  Department of Rural and Regional Development
  email: koponicsne.gyorke.diana@uni-mate.hu

Hivatkozások

Agrárminisztérium. (2021): Közös Agrár Politika 2023 2027 Nemzeti Stratégiai Tervének kivonata. Agrárminisztérium. Download date: 10/11/2022 source: https://kormany.hu/dokumentumtar/az-uj-kap-tarsadalmi-egyeztetese

AVOP. (2010): Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program megvalósításáról szóló záró végrehajtási jelentés. FVM. Download date: 10/11/2022 source: https://sapard-avop-nvt.kormany.hu/avop-zaro-jelentes

Bika, Z. (2007): The Territorial Impact of the Farmers’ Early Retirement Scheme. Sociologia Ruralis, 47(3), 246–272. Download date: 10/11/2022 DOI: https://www.doi.org/10.1111/j.1467-9523.2007.00436.x

Charlier, H. (2003): Structure of agricultural holdings in the EU by age of holder. Statistics in Focus, 2.

Chatzitheodoridis, F. – Kontogeorgos, A. (2020): New entrants policy into agriculture: Researching new farmers’ satisfaction. Revista de Economia e Sociologia Rural, 58. Download date: 10/11/2022 DOI: https://www.doi.org/10.1590/1806-9479.2020.193664

ECA. (2017): EU support to young farmers should be better targeted to foster effective generational renewal. EUROPEAN COURT OF AUDITORS. Download date: 10/11/2022 source: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocments/SR17_10/SR_YOUNG_FARMERS_en.pdf

ECB. (2021): Euro foreign exchange reference rates. European Central Bank. Download date: 10/11/2022 source: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html

EU. (2013): REGULATION (EU) No 1305/2013 OF THE EUROPEAN PARLIA-MENT AND OF THE COUNCIL of 17 December 2013 on support for rural develop-ment by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005. European Commission. Download date: 10/11/2022 source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013R1305

EU. (2021): REGULATION (EU) 2021/2115 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and fi-nanced by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agri-cultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulations (EU) No 1305/2013 and (EU) No 1307/2013. European Commission. Download date: 10/11/2022 source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2115&from=EN

European Commission. (2016): Farmers and the agricultural labour force—Statistics. Download date: 10/11/2022 source: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Agriculture,_forestry_and_fishery_statistics

European Commission. (2018): Farming: Profession with relatively few young farmers. Products Eurostat News. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20180719-1

Gillmor, D. A. (1999): The Scheme of Early Retirement from Farming in the Republic of Ireland. Irish Geography, 32(2), 78–86. Download date: 10/11/2022 DOI: https://www.doi.org/10.1080/00750779909478602

Goverment Decree. (2014): 60/2014. (III. 6.) Korm. Rendelet a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról. Download date: 10/11/2022 source: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400060.kor

Guth, L. - Vasa, L. (2003): Factors of household economics which influence the competi-tiveness of the family farms in Hungary. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists 5(6), 19–23.

Horváth, Z. (2011): Handbook on the European Union. Fourth Edition in English. HVG Orac.

ITM. (2022): Supportted projects—Széchenyi 2020, VP. Hungarian Ministry of Innovation and Technology. Download date: 10/8/2022 source: https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso

Koponicsné Györke, D. – Horváthné Kovács, B. – Szabó, K. (2021): Young farmer as key players in rural areas: How the EU supports can contribute to the population retention ca-pacity of the countryside. In Challenges in the Carpathian Basin: Global challenges—Local an-swers: Interdependencies or globalisation?: 15th International Conference on Economics and Business (pp. 137–156). Editura Risoprint.

KSH. (2013): A fiatal gazdák helyzete Magyarországon. Központi Statisztikai Hivatal. Download date: 10/11/2022 source: https://agrya.hu/sites/default/files/downloads/ksh_agrya_kiadvany_fiatal_gazda_vegleg.pdf

KSH. (2020): Agrárcenzus-eredmények – Mezőgazdasági munkaerő, generációváltás. Központi Statisztikai Hivatal. Download date: 10/11/2022 source: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/ac2020/mezogazdasagi_munkaero_generaciovaltas/index.html

KSH. (2021): 1.1.1.11. Mezőgazdaságiár-indexek és az agrárolló. Központi Statisztikai Hivatal. Download date: 10/11/2022 source: https://www.ksh.hu/stadat_files/ara/hu/ara0011.html

NVT. (2009). Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2004-2006 ex-post értékelése. FVM. Down-load date: 10/11/2022 source: https://sapard-avop-nvt.kormany.hu/nvt-jelentesek-ertekelesek

OpenStreetMap. (2022): [Map]. Download date: 6/8/2022 source: https://data2.openstreetmap.hu/hatarok/index.php?admin=7j.

Saád, T. (2021): Fiatal Gazda Alprogram Eredményessége (Záró Értékelési Jelentés a Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Tematikus Értékelésére Vonatkozóan No. 13; p. 108). Agrárminisztérium. Download date: 10/11/2022 source: https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=1093263

Sipiczki, Z., Bareith, T., & Varga, J. (2019): A magyarországi agrárszektor egyéni gaz-daságai jövedelmezőségének alakulása 2013 és 2015 között. Statisztikai Szemle, 97(1), 72–89. Download date: 10/11/2022 DOI: https://www.doi.org/10.20311/stat2019.1.hu0072

Sipiczki, Z., – Rajczi, A. (2018): Magyarország mezőgazdaságának jövedelmezősége az agrártámogatások tükrében 2006 és 2015 közötti időszakban= The profitability of hungar-ian agriculture in the light of subsidies in period 2006–2015. Közép-Európai Közle-mények, 11(3), 84-92. Download date: 10/11/2022 source: http://www.analecta.hu/index.php/vikekkek/article/view/31707

TeIR. (2020): MAK-MV 2007-2013 data.

TeIR. (2020): MAK-MV 2007-2013 data.

ÚMVP. (2016): Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Utólagos (ex-post) értékelése Zárójelentés II. kötet.

Vasa, L. (2003): A magyar agrárpolitika helyzete és az Európai integrációval kapcsolatos kihívások. Politikai Elemzések 3(2), 29–56.

Letöltések

Megjelent

2022-12-28

Hogyan kell idézni

Fiatal gazda támogatás értékelése a Dél-Dunántúlon. (2022). Acta Carolus Robertus, 12(Különszám), 93-108. https://doi.org/10.33032/acr.3441

Hasonló cikkek

1-10 a 59-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.